2013-12-08

Ingen mörkläggning, men...


I dagens DN återfanns en annons för boken "Invandring och mörkläggning" av etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg och journalisten Christer Sandelin. Annonsen består till stor del av en kort och koncis faktasammanställning om invandringen till Sverige.

Denna annons har under dagen lett till ramaskri, rasismanklagelser och så kallad Twitterstorm*. Intressant nog så gjorde DN en faktakoll före annonsen publicerades och fann att uppgifterna stämde. Det är dessa faktakontrollerade uppgifter som upprör Twittereliten idag. De borde inte ha blivit publicerade, tycks vara vad kritiken kokar ned till.

Detta är man såklart fri att tycka, det är trots allt en demokratisk rättighet att tycka att yttrandefriheten skall begränsas. Vad kritikerna helt tycks missa är dock den kosmiska ironin i att deras reaktion tycks ge bokens författare rätt, stora delar av Sveriges mediala elit uttrycker idag klart och tydligt synpunkten att fakta bör mörkas för allmänheten indeed.

Detta sakförhållande talar ganska bra för sig självt.

Viktig läsning: Tino Sanandaji* För den som inte känner till begreppet Twitterstorm så illustreras begreppet rätt väl av klippet nedan:


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3, SydSv