2013-12-04

Prostitution och profitörer

Enligt gängse radikalfeministiska doktrin är prostituerade offer. Det vill säga, om de är kvinnor. Anna Skarhed – som då var svensk justitiekansler – förklarade för några år sedan att det inte var aktuellt att lagföra kvinnliga sexköpare.

När det kommer till unga sexsäljare är merparten över huvud taget inte kvinnor, de är män. Män som ofta har utsatts för sexuella övergrepp. Detta tycks dock inte vara något problem, för som justitiekanslern konstaterade för några år sedan: "När man tänker prostituerad så tänker man kvinna". Och därmed försvann det moraliska dilemmat i ett moln av avsaknad av logik.

Därmed trodde jag att samhällets inställning till protitution hade nått sitt absoluta lågvattenmärke, men så var uppenbarligen inte fallet. RFSU – som även kämpar för att HIV-smittade som har oskyddat sex skall slippa straff – har i dagarna nämligen gått till attack mot de män som prostituerar sig. Dessa är enligt RFSU inte offer som säljer sin kropp, de är profitörer som utnyttjar sina kvinnliga sexköpande kunder.

Jag är medveten om att de personer som deltar i den här charaden anser sig vara fina, solidariska, humanistiska och omtänksamma människor. Personligen har jag emellertid svårt att dra någon annan slutsats än att de är hycklande svin.


SR1, Exp