2013-12-03

Skolan styrs från sandlådan

Skolverket gjorde för några dagar sedan klart att elever får använda såväl mobiler som jackor och mössor på lektionerna.

Idag kom så en ny Pisa-rapport som gav den svenska skolan bottenbetyg. Men märkligt nog är politikernas reaktion inte att koppla samman detta med den kravlöshet som Skolverket fastslagit skall gälla. Nej, istället är partiledarnas reaktion att börja kasta skit på varandra. Och ännu märkligare är det vänstern som sätter sig på de högsta hästarna, fastän det resultatet av Pisa-undersökningen såklart bottnar i den kravlösa flumskola som Socialdemokraterna införde på 70-talet.

Åh jo, det finns fler skyldiga än så. En borgerlig regering har suttit vid makten i sju år nu, och den bär naturligtvis ett ansvar. Och det var såklart en annan borgerlig regering som genomdrev friskolereformen. Friskolorna har lett till mycket gott, men de har också lett till betygsinflation och skolsegregering. Det finns med andra ord goda anledningar för alla att vara självkritiska här.

Till skillnad från föregående regering har emellertid den nuvarande regeringen sett och tagit tag i problemen. Under tiden har vänstern sparkat bakut över att betygsåldern sänkts. Under tiden har vänstern med näbbar och klor försvarat elevernas rätt att bete sig som svin samt använda mobiltelefoner på lektionstid, fastän det inte kan finnas en enda normalt funtad förälder som önskar sitt barn ett sådant klassrum.

Därtill kommer såklart att invandringen som vanligt tilldelas rollen som elefanten i rummet. När en allt större del av elevkåren består av elever som sätts i skolan utan att kunna svenska – och inte sällan börjar i högre årskurser utan någon tidigare skolgång alls – leder detta naturligtvis till sjunkande resultat.

Men precis som när det kommer till arbetslösheten och brottsligheten så lyckas vår politikerkår även i denna fråga hålla kattslagsmål utan att med ett ord beröra detta faktum. Och det trots att smått ofattbara 72 % av eleverna på Rosengårdsskolan gick ut utan gymnasiebehörighet.

Så jag scannar av rubrikerna och stänger sedan snabbt ned flikarna med SvD och DN, utan att läsa artiklarna. Dels så vore det dåligt för mitt blodtryck att läsa vidare, dels lär inte en enda artikel bidra med något vettigt, något nytt eller för den delen, någonting som inte är 100 % förutsägbart.

När det är kontroversiellt med betyg och när lärare inte får beslagta en Angry Birds-spelande elevs telefon, då befinner sig debatten och jag inte längre i samma universum.

Hur i helvete hamnade vi här?

Lästips: Dick Erixon, Trollan och Den hälsosamme ekonomisten
Abuseanmält inlägg – efter bara 15 läsningar! Rekord?

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, Av