2014-01-22

Borg - skattehöjaren

I en intervju med Dagens Industri förutspådde Anders Borg för några dagar sedan att skatterna snart måste höjas. När Anders Borg, några stycken längre ned, får frågan till vad dessa pengar behövs svarar han:

"Jag skulle fortsatt prioritera utbildning, infrastruktur, forskning och kanske vissa aktiveringsåtgärder, inte minst för nyanlända i Sverige. Vi behöver öka undervisningstid och andra saker och det är relativt kostsamt."

Borg försöker linda in sitt kärva valbudskap till landets valboskap så gott det går, men vad han säger är att vi måste höja skatterna för att finansiera västvärldens största invandring. Ni vet, den som vi så ofta får höra är lönsam. Ni vet, den som Reinfeldt berömmer sig för att tillsammans med Miljöpartiet ha ökat.

SOM-institutets mätningar av svenskarnas åsikter om invandringen visar, till skillnad från hur media brukar framställa det, att svenskarna är djupt skeptiska till denna utveckling. När Reinfeldt tillsammans med MP valde att öka invandringen för att straffa SD, var detta en politik som 50 % av svenskarna var emot. Endast 18 % var enligt SOM-institutet för.

Den blågröna invandringspolitiken går alltså stick i stäv med vad svenska folket vill. När det nu börjar bli dags att betala kostnaden för samma politik har Anders Borg sin plan klar – han ämnar skicka notan vidare till de svenska skattebetalarna.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, LT4, Dag1, Dag2, SMP