2014-01-26

Fölsters agenda

Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv publicerade igår ännu en artikel om invandringens påstådda lönsamhet.

Som bevis för sin tes använder sig Fölster sig av exempel från England och USA. Men som alla – speciellt de som, likt Fölster, är adjungerade professorer i nationalekonomi – vet är USA och England inte Sverige. I USA och England är lägstalönerna låga, fackföreningarna svaga, välfärden begränsad eller minimal och låglönejobben många.

I Sverige är däremot arbetsmarknaden reglerad, lägstalönerna höga, omhändertagandementaliteten stark och byråkraterna blödiga. Som grädde på moset är bostadsmarknaden genomreglerad varför det inte heller byggs några bostäder.

Det finns ingen djuplodande forskning som tyder på att invandringen är lönsam för Sverige, det finns däremot mycket som tyder på att den är en väldigt kostsam historia. Det är svårt att se hur det kan bli på något annat sätt då utbildningsnivån bland invandrare som kommer till Sverige är låg. Över 50 % bland stora invandrargrupper som somalier och afghaner är till exempel analfabeter, vilket ofrånkomligen leder till att skrämmande många fastnar i livslånga bidragsberoenden.

Utöver detta finns fler aspekter som är värda att ta på allvar. Mellanöstern är idag en radikaliserad religion, och dessa radikala värderingar tar vissa invandrare uppenbarligen också med sig hit. Någonting som väldigt många svenskar givetvis upplever som väldigt olustigt, men som gång på gång viftas bort av etablissemanget.

Den icke-västliga världen präglas såklart också av svaga statsbildningar och lågt förtroende för myndigheter, vilket också är värderingar som invandrare tar med sig. Ett välfärdssamhälle som det svenska står dock och faller med att förtroendet för systemet är högt. När allmänheten ser fusket breda ut sig undergräver detta förtroendet för systemet, vilket i sin tur leder till att ännu fler börjar fuska eller åtminstone tappar lusten att via skattsedeln behöva betala för det hela.

Varför är då Svenskt Näringsliv sådana förespråkare för rekordstor invandring? För att de själva räknar med att tjäna på den, såklart.

Det ligger i Svenskt Näringslivs intresse att fler slåss om samma lediga jobb, det pressar lönerna nedåt. Det ligger i Svenskt Näringslivs intresse att välfärdssamhället får stå tillbaka, det öppnar upp fler branscher för privata alternativ. Det ligger i Svenskt Näringslivs intresse med låga minimilöner, det skulle skapa helt nya branscher inom tjänstesektorn som inte finns i dagens Sverige, eftersom lönerna är för höga för att uppnå lönsamhet.

Stefan Fölsters artikel kommer säkert delas flitigt av röda väljare på Facebook. Men Stefan Fösters agenda är inte din eller min agenda, den är Svenskt Näringslivs. Stefan Fölsters agenda är framför allt inte arbetarklassens agenda, för som Migros Jacob Lundberg uttryckte det i en debattartikel:

"Om det finns oro för belastning på bidragssystemen är det bidragssystemen som måste åtgärdas."

Lästips: Tino Sanandaji (t ex här, här, här eller här)


DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sk1, Sk2, LT1, NSk1, NSk1, SMP1, SMP2, SMP3, SvD1, SvD2, Dag1, Dag2

2 kommentarer:

 1. Peter Nicklasson26 januari 2014 22:28

  Ja, Fölster förnekar sig inte.
  Vi vet numera att han är en selektiv ond man, personligen anser jag han verkar sinnesslö också.

  SvaraRadera
 2. Själv tror jag iofs att han är rätt smart. Men att spela ut rasistkortet med det enda syftet att tjäna pengar är så jävla lågt att det inte finns.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.