2014-01-21

KPML(r)-professorn

Christian Diesen är, föga förvånande, en av förespråkarna för en samtyckeslag.

Christian Diesen benämns som "professor emeritus i processrätt" i rapporteringen. Christian Diesen råkar också vara engagerad inom KPML(r), men det har säkert inget med saken att göra.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, DN1, DN2, DN3, Sk, NSk, LT