2014-01-20

Orgie i moralism

I DN berättas idag med socialliberal förfäran och indignation om Obamas syn på cannabis.

Citattecknen är legio. Man skriver om "nöjeskonsumtion", "medicinsk marijuana" och "gräs". Man insinuerar att presidenten är ute på tunn is när han gör åtskillnad mellan cannabis och – citattecken igen – "hårda droger". Ja, man påstår till och med utan att darra på manschetten att detta skulle vara vara – mina citattecken den här gången – "omstritt".

Mot slutet av artikeln tar man i så man nästan spricker med att "Obama håller uppenbarligen inte med den del av den medicinska och barnpsykiatriska expertisen som betraktar cannabis som en farlig och förrädisk drog".

Vad DN utelämnar är att så gott som alla seriösa forskare utanför Nils Bejerots och Beatrice Asks Sverige är helt på det klara med att cannabis är en lätt drog. De sätter inte ens begreppet inom citattecken, för det finns inget behov av att misstänkliggöra vad som är en vetenskapligt välbelagd sanning.

Åh, i vår lilla ankdamm hävdar såklart etablissemanget envist något annat, men här hävdar vi å andra sidan också att ramadan är en svensk tradition och att kön endast är sociala konstruktioner. Omvärlden lär inte uppleva något större behov av att lyssna på våra råd.

I slutet av artikeln tar artikelförfattaren fram vad han gissningsvis ser som sitt ess i rockärmen – barnen! Barnen har dock ingenting med saken att göra, det är givetvis inte tillåtet att sälja cannabis till barn i vare sig Washington eller Colorado. Att amerikanska barn som vill röka på sedan väldigt länge har haft goda möjligheter att också göra detta beror på den illegala cannabishandeln, inte den legala.

Den svenska narkotikapolitiken påstås vara vetenskaplig men det är den inte, den är moralistisk. Denna vetenskapsfientliga inställning leder till väldigt många svenskars helt onödiga död.


DN, DN2, DN3, SvD1, SvD2