2014-02-08

Ambassadören och nyspråksdiskursen


På senare år har kränkthetskulturen accelererat i Sverige och nyspråksbegrepp som "tolkningsföreträde" och "rasifiering" blivit legio. Åsikter som att vita svenskar inte får uttala sig i "debatten" om rasism hör allt oftare, nu senast i ett meningsutbyte mellan Alexandra Pascalidou och Alice Teodorescu.

När DN idag låter publicera en debattartikel av Rumäniens ambassadör är denna publicering såklart – med den förnumstigt lillgamla världsbild som präglar tidningen – ett kontroversiellt beslut. Tidningen kontrar därför med att direkt låta två kritiska röster komma till tals, för balansens skull.

Den första rösten är Erland Kalderas. Kalderas har tidigare krävt att varje person som – med DN:s bombastiska språkbruk – rasregistrerats av polisen skall ersättas med 250 000 kronor. Detta bör, enligt Kalderas, även gälla avlidna personer.

Den andra rösten är Rosita Grönfors som tidigare skrivit om svenskarnas fördomar. "Vi missbrukar, vi är tjuvar och bedragare. Vi slåss, bär kniv, vi arbetar inte. [...] Nej, så är det självklart inte", skriver Grönfors bland annat. Lite senare i samma artikel skriver hon dock själv att "missbruk av droger, alkohol och tabletter är utbrett bland romska kvinnor och ungdomar" och enligt regeringens egen undersökning är arbetslösheten i gruppen 80 %.

Jag misstänker att det rumänska engagemang, som ambassadörens debattartikel vittnar om, i själva verket ofta är ganska halvhjärtat. Likväl är det konkreta åtgärder som presenteras och när det kommer till kritan är problemen i landet snarlika motsvarande problem i Sverige.

Skillnaderna återfinns i bidragsutbetalningar och diskrimineringsombudsmän som sätter skräck i småföretagare, inte i andelen missbrukare eller arbetslösa. Och när Cecilia Malmström för EU:s räkning ställer krav på Rumänien, förefaller hon göra detta från en idévärld där det helt enkelt inte existerar några människor som inte delar en folkpartists prydligt välordnade livsambitioner.

Grönfors skriver själv om alla grupper som integrerats i samhället samtidigt som hennes egen grupp inte gjort det, men tycks helt utgå från att detta beror enkom på rasism och inte har något med den egna gruppens kultur att göra. Samtidigt gör hon också klart att "försvenskning" är ingenting hon är intresserad av.

Huruvida gruppen faktiskt är intresserad av att bli en del av aktivitetssamhället är såklart en ytterst kontroversiell fråga, men för att komma vidare måste den nog ställas. Så länge DN – genom indignerade artikelserier om "rasregister" och genom att låta oseriösa företrädare som Erland Kalderas komma till tals – odlar offermentaliteten, lär vi även fortsättningsvis stå och stampa på samma fläck.

Relaterat: Miljöpartiets husdjur

Lästips: Nima Gholam Ali Pour


DN har nu gjort sin egen motartikel till huvudnyhet

DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, Dag1, SMP1, SR1, SR2, SR3, Ab, Exp

1 kommentar:

 1. En engagerad Moderat i Boråskrokarna har skrivit om DNartikeln om Rumänske ambassadören här http://www.ericsoniubbhult.se/visa.lasso (samt en hel del om tiggeriet)

  Jag fick upp ögonen för karln då han skickade en allmän frågan i sin blogg att få in mail om vad folk tyckte om tiggeriet, vad som skulle göras. Det har skrollat av nu, men jag minns att han tyckte den absoluta majoriteten uttryckte sig vettigt, men han var (då) förvånad över hur många som ansåg att tiggeri bör förbjudas. Inget skuldbeläggande eller så, bara ett konstaterande.

  Allt eftersom har fler nyheter om tiggande Rumäner dykt upp och man ser varthän det lutar. Om nu resten av våra grannländer gör slag i saken och förbjuder tiggeri, så kommer Sverige att stå där och (alla bussar/bilar/lastbilar går hit)... ja det är helt klart möjligt att för första gången på mycket länge så kommer ett vettigt beslut då det gäller invandring.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.