2014-02-24

Fascist! Fascist! Fascist!

I gårdagens inlägg skrev jag bland annat om hur surrealistiskt det kan bli när en tidning som låter Henrik Arnstad komma till tals så ofta som DN gör, samtidigt väljer att kritisera andra för att missbruka ordet "fascism".

Alldeles nyss upptäckte jag hur det här med missbruket av ordet "fascism" återkommer i ännu en ledare i DN:

'Vänsterns våldshärskare, som Maduro, är dessutom inte sällan framstående i att kalla allt motstånd för fascism. Det tog heller inte lång tid innan presidenten gick ut i tv och omtalade oppositionen som "fascistgrupper".'

Det är möjligt att DN inte ser ironin i detta, men för undertecknad är den närmast pinsamt uppenbar. Det får mig att vilja både skratta och gråta på samma gång.


Ab1, Ab2, DN1, DN2, DN3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, LT1, LT2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.