2014-02-04

MP1 debatt

Apropå Alexandra Pascalidous klavertramp – och för den delen hela konceptet med en debatt med den uppenbart ledande frågeställningen "Hur mycket rasism tål Sverige?" – är det värt att påminna om följande:

  • Av journalisterna på Sveriges Radio så sympatiserar 54 % med Miljöpartiet.
  • Av journalisterna på Sveriges Television så sympatiserar 52 % med Miljöpartiet.
  • En av Miljöpartiets politiska ambitioner är fri invandring.
  • Inom public service sympatiserar åtta av tio journalister med med de rödgröna partierna.

När man betraktar Pascalidous tendentiösa opinionsjournalistik i ljuset av detta blir det ganska tydligt att public service har, för att uttrycka det milt, uppenbara problem med att klara av kravet på objektivitet.

För denna miljöpartistiska "samhällsservice" faktureras så gott som varje svenskt hushåll – oavsett om det äger en TV eller ej – 2 076 kronor om året. Är det någon mer än jag som ser ett uppenbart legitimitets- och trovärdighetsproblem här?

Bloggtips: Motpol
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN, Re1