2014-03-28

Nya, moderata & desperata

Efter att tidigare förnekat att hundratusentals svenska pass på vift skulle vara ett problem, och istället beskrivit alla former av grundläggande kontroll i termer av "oacceptabla inskränkingar av rörelsefriheten", väljer regeringen idag att göra ett utspel om hårdare tag.

Detta kommer inte bara i en tid då två val närmar sig samtidigt som opinionsundersökningarna visar usla siffror, det kommer också bara några dagar efter att regeringen börjat tala om hårdare tag när det kommer till simundervisning. Det är knappast en slump.

Lika säkert som att solen kommer gå upp i morgon kommer vissa nu brista ut i de vanliga litaniorna om att "fiska i grumliga vatten" och "fadd smak i munnen". Jag är så trött på dessa ryggmärgsreflexer till klagosånger att jag inte ids bry mig. Låt papegojorna i Miljöparian, Acceptansfritt Sverige, Femtioelfte internationalen och nätverket Godheten gråta ut, det är inte det som är mitt problem i sammanhanget.

Mitt problem med regeringens taktik är att den klingar lika falskt som barns violinspel. Genom en serie vaga utspel i perifera invandringsfrågor hoppas man återfå väljarnas förtroende. Genom att mumla lite om att kanske göra något åt några av de problem som varje politikerkår med ett uns av självaktning hade åtgärdat för flera år sedan, hoppas man framstå som slagkraftiga.

Genom att göra detta utan att beröra grundfrågan – det vill säga den rekordstora invandringen – i sak, hoppas man därtill komma undan med detta utan att stöta sig allt för mycket med den rödgröna journalistkår efter vars pipa man i allt större utsträckning dansar.

Men just eftersom dessa utspel bara berör just perifera frågor syftar de inte till att få till någon egentlig förändring. De är symboliska, avsiktligt vaga, oärliga, desperata och någonting man snabbt kan glömma bort efter valet. De är däremot en utmärkt indikator på desperationen i det nymoderata partikansliet.


"Skattehöjningar kanske lockar väljare? Inte? Nåt om invandring då?!"

DN1, DN2, Exp, Sk1, Sk2, LT, NSk1, NSk2, SMP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.