2014-05-28

Vad innebär 73 miljarder?

I en mycket läsvärd – och med den svenska konsensuskulturens mått mätt såklart mycket kontroversiell – ledare av Per Gudmundson kan man idag läsa om bland annat invandringens kostnader.

I artikeln används Jan Ekbergs uppskattning av detta belopp, det vill säga en kostnad på mellan 54 och 73 miljarder kronor årligen. Belopp i den här storleken är väldigt ointuitiva att greppa, men ett bra sätt att göra dem begripliga är att slå ut dem per sysselsatt svensk. Det är nämligen de sysselsatta svenskarna som får betala notan, i form av skatt.

Enligt SCB uppgår antalet sysselsatta svenskar till 4 698 000 personer. Slår man ut 54 miljarder jämt över dessa uppgår den individuella kostnaden till 958 kronor per månad. Motsvarande siffra för 73 miljarder landar på 1 295 kr. För en familj med två arbetande vuxna blir således den månatliga kostnaden 1 916 respektive 2 590 kronor.

Därtill kommer att Jan Ekbergs siffror är relativt konservativa. Jan Tullberg, som försökt utveckla och förfina Ekbergs metoder, landar istället på 125 miljarder kronor. Med Tullbergs siffra blir den månatliga kostnaden per sysselsatt svensk istället 2 217 kronor, och i exemplet med familjen 4 434 kronor.

Dessaa belopp kan med fördel jämföras med jobbskatteavdraget, vilket går att räkna ut här.

Lästips: Torbjörn Elensky


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Sk1, NSk1, Dag1, SMP1, SMP2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Re1, Re2, Re3, Re4