2014-06-21

Vad står egentligen F! för?

Feministiskt initiativ är varma anhängare av den postmodernistiska ideologi som förkastar vetenskapen, och istället vill "känna" sig fram till de rätta svaren. Som ett postmodernistiskt experiment har jag själv testat att känna mig fram till vad som döljer sig bakom beteckningen "F!", och kommit fram till följande.


Dag1, SR1, SR2 DN1, DN2, DN3, DN4, DN5