2014-06-20

Världens näst längste man är en dvärg

Sverige blev 2013 det land i hela EU som gav flest positiva asylbeslut. Inte justerat för befolkningsmängd, utan i absoluta tal. Nummer två och tre i "rankningen" var Tyskland och Frankrike som, sina flera gånger större befolkningar till trots, hamnade på på likartade siffror.

Sett till asylsökande per capita under 2013 var det endast ett land i världen som hamnade högre än Sverige, nämligen Malta. Malta har emellertid en väldigt liten befolkning och ligger till skillnad från det perifera Sverige mitt i Medelhavet, varför jämförelsen blir ganska missvisande.

Man kan tycka att detta är bra och man kan tycka det är dåligt, det är i grund och botten om värderingsfråga. Vad man emellertid inte kan göra är att kalla den som ifrågasätter lämpligheten i detta svenska rekord för "rasist".

Det går inte att kalla allt annat än en ytterlighetsposition för "extremism". Det går inte att kalla alla andra än vinnaren i en tävling på elitnivå för "usla", det går inte att kalla världens näst längsta människa för en "dvärg". Att den som idag ifrågasätter att Sverige – ett litet land långt från oroshärdar och migrantvägar – utmärker sig på detta exceptionella vis kallas för "rasist" är skamligt!

Att det är ett ovedersägligt faktum att den svenska åsiktskorridoren är smal, att det är väldigt lågt i tak i Sverige och att det är någonting väldigt fel på den svenska samhällsdebatten illustreras väldigt väl av det faktum att en nyhet av detta slag blir en undangömd TT-notis.

Att det är den som ifrågasätter huruvida det är hållbart att Sverige utmärker sig på detta extraordinära sätt – därtill samtidigt som vi också är sämst av alla OECD-länder på integration – som utmålas som extremisten i sammanhanget är direkt perverst. En sådan inställning kan endast bli normaliserad i ett samhällsklimat som är direkt fanatiskt.

Lästips: Merit Wager


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Dag1, Dag2, Dag3, Sk1, NSk1, NSk2, LT1, SMP1, Ab2, Ab3, Ex1, Ex2, Re1, BT, SvD1, SvD2, SvD3,