2014-08-20

Det ohämmade demokratiföraktet

Att Fredrik Reinfeldt i helgen valde att vara överraskande ärlig om invandringens kostnader har föranlett några väldigt märkliga uttalanden från socialdemokratiskt håll.

Först ut var Margot Wallström som lät meddela att det var hade varit bättre om Reinfeldt hade hållt käften, eftersom Reinfeldts budskap riskerade att spela Sverigedemokraterna i händerna. Därefter gjorde LO ett riktigt lågt Twitterutspel som inte kan tolkas på något annat sätt än att det vore bäst om Migrationsverkets utgifter helt frikopplades från statsbudgeten. Idag var det så Magdalena Anderssons tur, då hon valde att kalla Reinfeldts ärlighet om budgetutrymmet för ett "ett märkligt inslag i valrörelsen".

De socialdemokratiska utspelen kan inte tolkas på så många andra sätt än att det vore bättre om väljarna hölls okunniga om invandringens ekonomiska realiteter. Detta är inte bara, för att låna Anderssons eget ord, märkligt, det är framför allt ett uttryck för ett ohämmat och öppet förakt inför väljarkåren och den demokratiska processen. Inom vilka fler områden anser Andersson och Wallström egentligen att väljarna borde hållas okunniga? FRA? Vapenexport? Arbetsgivaravgifternas storlek? Politikerinkomster och -pensioner? Korruptionens utbredning?

Det värsta är att Wallström och Anderssons reaktioner inte är exempel på enstaka övertramp, tvärtom är de symptomatiska på hur invandringsfrågan hanteras i Sverige. Hur många väljare vet egentligen att Sverige med sina färre än tio miljoner invånare är EU:s största asylland? Hur många väljare vet egentligen att Sverige har det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare, det vill säga sämst integration av alla världens i-länder? Hur många väljare vet egentligen att regeringens egen utredare skattade invandringens kostnader till ett belopp mellan 1,5 och 2 procent av BNP?

Svaret på alla tre frågorna är "inte särskilt många". Istället anklagas så gott som all kritik mot den förda invandringspolitiken för att vara rasistisk. Att bevisbördan i sammanhanget istället borde ligga på de politiker och debattörer som ser vår status som EU:s största asylland som den enda vägens politik, tycks knappt ha föresvävat någon.

Att Wallströms och Anderssons ryggmärgsreflex är att hålla väljarkåren i största möjliga okunskap är såklart intimt förknippat med detta.

Måsteläsning: Jens Kittel

Enligt Socialdemokraternas partiorgan Aftonpravdan bör informationen till valjarkåren censureras, så att inte väljarna blir "rädda och osäkra"

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, BT, Bar, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SMP2, Re1, Re2, Av1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2