2014-09-12

Asyl och internationella konventioner

Idag kan vi återigen läsa i DN att minskad invandring till Sverige innebär att "tunga EU-avtal måste brytas". Det är häpnadsväckande att politiker och forskare gång på gång påstår detta, helt enkelt för att det inte stämmer. Antingen så ljuger de med berått mod, eller så är de direkt okunniga.

För det första är de svenska reglerna rent formellt avsevärt mycket mer generösa än vad några internationella avtal kräver av oss. Tack vare gummiparagrafer om "ömmande omständigheter" får många asylsökande utan giltiga asylskäl asyl, och regeringens uppgörelser med Miljöpartiet om uppluckrade regler har varit ren inrikespolitik, ingenting som några internationella avtal tvingade oss till.

För det andra utgörs en stor del av den svenska asylinvandringen idag av rena asylbedrägerier. Att en stor majoritet av de asylsökande saknar giltiga id-handlingar borde få alla varningsklockor att ringa, och på sin blogg har SvD-krönikören Merit Wager i flera år återgett de berättelser om asylbedrägerier som anställda på Migrationsverket rapporterat om.

En medarbetare på Migrationsverket uppskattar till exempel att 50 % av asylinvandringen från Syrien idag utgörs av icke-skyddsbehövande människor. Man skall såklart inte ta denna siffra för oomtvislig sanning, men av vad Merit Wager rapporterar är det tämligen uppenbart att det såväl förekommer bedrägerier i stor skala, som att ledningen är ovillig att göra något åt saken.

För det tredje bryter Sveriges generösa asylpolitik idag mot ett "tungt EU-avtal", nämligen Dublinförordningen. Enligt denna är det ankomstlandet och endast ankomstlandet som har att behandla en ansökan om asyl. Därför är också en stor andel – gissningsvis en överväldigande majoritet – av de asylansökningar som lämnas in i Sverige per definition ogiltiga, eftersom de asylsökande har tagit sig in i EU via medelhavsländerna. Att Sverige väljer att fullständigt ignorera detta "tunga EU-avtal" blir uppenbart av ett fall som detta.

För det fjärde är antalet människor som söker asyl i Sverige till stor del en funktion av vilka signaler vi sänder ut. I Sverige får alla asylsökande syrier permanenta uppehållstillstånd, vi är generösa med bidrag, vi delar ut föräldrapenning retroaktivt, den som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till offentligt finansierar samhällsservice, och så vidare.

Resultatet av allt detta är att vi idag, trots vår ringa storlek, har blivit till EU:s största asylland. Parallellt med detta med detta är Sverige sämst på integration av alla OECD-länder. Vilken kritisk tänkande människa som helst förstår att detta är en ekvation som inte går ihop, men av någon anledning hindrar detta emellertid inte våra politiker från att fortsätta rakt fram med gasen i botten.

När någon påvisar fakta väljer de istället att spela ut rasistkortet, och om detta inte hjälper väljer de att ljuga väljarna rakt upp i ansiktet med att hänvisa till att de är bundna av internationella konventioner. Detta är inte värdigt en demokrati.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, SMP2, SMP3, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, Av1, Av2, IDG1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8