2014-09-22

Dagens Seglora och debattklimatet

På Twitter bad Mattias Irving mig tidigare idag att ge exempel på varför jag tycker Dagens Seglora bidrar till ett hätskt och dåligt debattklimat i Sverige. Detta inlägg är mitt svar.

I december 2012 valde Dagens Seglora i en artikel att kleta Anders Behring Breivik på kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl, efter att tidningen Dispatch International hade låtit publicera en av Sandahls texter. Detta var såklart ett exempel på dåligt omdöme från Sandahls sida, men att spela ut Breivik-kortet redan i titeln ("Ideologer som inspirerat Breivik publicerar sig där") är ett exempel på en bedrövligt låg argumentationsteknik.

Detta är inte på något sätt enda gången som Dagens Seglora har valt att spela ut Breivik-kortet, detta sker tvärtom påfallande ofta. I april i år anklagade man till exempel Dispatch International-fotografen Roger Sahlström, fast utan att nämna denne vid namn, för att vara "fast i den Breivikska Eurabiadimman". Det finns många goda skäl till att kritisera såväl Sahlström som Dispatch International, men att blanda in en massmördare i sammanhanget är direkt vulgärt.

Ett annat återkommande tema i Dagens Seglora är Tobias Billström. Häromåret anklagade Dagens Seglora denne för att visa prov på "en skrämmande människosyn", efter att Billström hade talat om asylinvandringens storlek i termer av "volymer". Att detta ord regelbundet används på ett liknande sätt i till exempel sjukvården, var för Dagens Seglora uppenbarligen irrelevant.

Tvärtom har Dagens Segloras drevande mot Billström fortgått. Så sent som i april uppmanade man honom att avgå, med motiveringen att han 'leker med människors liv och framtid i Sverige genom att sprida falska myter eller rasistiska "vandringssägner"'. Väldigt grova och påfallande hätska anklagelser, vilka dessvärre passar det uppiskade och polariserade debattklimatet som hand i handske.

En annan person som Dagens Seglora vid upprepade tillfällen har skrivit om i negativa ordalag är Marcus Birro. Vid ett tillfälle gick detta så långt att Mattias Irving skrev en artikel med titeln "Därför hatar vi Birro". Irving valde sedermera att omformulera sin kritik, men att han valde denna titel överhuvudtaget är anmärkningsvärt.

De hätska orden mot Birro yttrades dessutom inte ett vakuum, denne har fått utstå spott och spe från vänsterhåll allt sedan han chockerade det Kultursverige som tidigare hade älskat honom med att komma ut som höger. Det är enkelt att hoppa på ett drev av det här slaget, men huruvida det är förenligt med det kristna kärleksbudskap som Dagens Seglora påstår sig stå för är en helt annan fråga.

Sist men inte minst vill jag uppmärksamma en Dagens Seglora-artikel från 2013, i vilken "Muslimska familjedagarna" beskrivs i positiva ordalag. Till detta arrangemang har vid upprepade tillfällen homofober, antisemiter samt förespråkare av självmordsbombningar och hustrumisshandel bjudits in som talare. Bakom arrangemanget står Islamiska förbundet, vilket står Muslimska brödraskapet nära, Studieförbundet Ibn Rushd som har kopplingar till terrorism samt Sveriges Unga Muslimer, med företrädare som bland annat liknat svenska jihadister i Syrien med frivilliga i vinterkriget.

Så ja, Mattias Irving, jag tycker i allra högsta grad att Dagens Seglora bidrar till det dåliga debattklimatet i Sverige. Jag utgår från att du inte håller med, men i så fall tycker jag faktiskt att det säger mer om dig än om mig.