2014-09-27

Den irrationella rysskräcken?

"Rysskräck ökar i Finland" kan man idag läsa i en TT-notis som bland annat DN publicerar. Det är en märklig formulering. Ordet "rysskräck" är inte på något sätt ett neutralt ord, det är ett ord som insinuerar en irrationell och fördomsfull inställning till Ryssland och det ryska folket. Hur ordet används av krafter inom den svenska vänstern illustreras på ett väldigt belysande sätt av Daniel Suhonen i dennes intervju med P O Enquist i Aftonbladet kultur:
"I Legionärerna avkläder du en nästan nedärvd rysskräck, aktuell inte minst i dag med dagens hets mot Ryssland i och med Ukraina."
Det finns idag emellertid inget irrationellt eller fördomsfullt i att känna oro inför Vladimir Putins Ryssland. Den ryska ledningen har precis annekterat ett grannlands territorium och iscensatt ett krig som en hämnd för att samma grannland gjorde sig av med en Kremlvänlig och korrupt ledare. Som grädde på moset lyckades Putins Ryssland därtill med konststycket att skjuta ned ett civilt passagerarflygplan när man genomförde allt detta.

Parallellt med detta har Ryssland kidnappat en estnisk polis (någonting som i svensk media inte sällan benämns som ett "gripande"), skickat sitt flygvapen att flyga över andra länders luftrum och inlett en propagandaoffensiv mot Rysslands baltiska grannländer.

Detta inger emellertid inga skäl till oro, om man får tro TT, tvärtom är det finska folkets reaktion ett utlopp för en irrationell och fördomsfull "rysskräck". TT:s artikel är inte på något sätt unik i detta avseende, tvärtom är variationer på detta tema ett återkommande inslag i nyhetsrapporteringen. Genom ordval, vinklingar och selektiva urval inte bara relativiseras de ryska illdåden, skulden för dessa förskjuts dessutom bort från Kreml.

Att en kulturjournalist som Johan Croneman – präglad av idén om den tredje ståndpunkten och med en bakgrund som FNL-aktivist – visar prov på en sådan syn är en sak. Att denna syn smyger sig in i nyhetsrapporteringen kan däremot inte ses som någonting annat än en massiv triumf för Putins enträgna propagandaarbete.
DN1, DN2, DN3, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3, SR4