2014-09-21

Putin, propaganda och källkritik

I en DN-artikel kan man idag läsa följande:
"De anhöriga till dödsoffren i sommarens flygkrasch i Ukraina ska stämma landet och dess president Petro Porosjenko. Saken gäller 298 fall av dråp."
Lite längre ned i samma artikel skriver DN även att:
"Någon grupp – prorysk eller ukrainsk – misstänks ha skjutit ner flight MH 17 från Amsterdam och samtliga 298 människor ombord dog."
De anhöriga till de 298 dödsoffren har emellertid inte stämt Ukraina, det är de anhöriga till endast fyra av dessa som ligger bakom stämningen. Att dessa väljer att stämma Ukraina och inte Ryssland eller Malaysia Airlines är såklart inte DN:s fel, men artikelförfattaren är i allra högsta grad ansvarig för den vinkling han har valt att ge sin text.

Artikeln har ett tydligt Ukrainakritiskt anslag, den "luftfartsrättsprofessor" som företräder de anhöriga får oemotsagd lägga fram sin tes om att Ukraina bär ansvaret för det inträffade, artikelns formuleringar och titel ger intrycket av att denna linje har ett långt mycket starkare stöd bland de anhöriga än vad den har och sist men inte minst antyder artikeln att det är en öppen fråga vilken part som låg bakom illdådet.

Detta är exakt den sorts spinn som Putins propagandakanaler – inte minst RT – använder sig av i sin rapportering. Journalistkåren talar ofta om sin egen förmåga till källkritik, men vad den här sortens rapportering visar är att många inom skrået snarare är väldigt tacksamma offer för den propaganda som massproduceras av Kreml.
DN1, DN2, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, SMP1, SMP2, Dag1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ab1, Ab2, Ab3

Inga kommentarer:

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.