2014-09-25

Schyman, Åkesson och docenten

Igår publicerade SvD en debattartikel av Gudrun Schyman och Kenneth Hermele från Feministiskt initiativ. I denna skriver de bland annat om den "vision om ett öppet, rättvist och hållbart samhälle" som partiet erbjuder, för att i nästa stycke tillägga att "[e]n sådan vision måste överskrida vänster-höger-skalan i svensk politik".

Att de själva ser partiets radikala vänsterpolitik som någonting som överskrider höger-vänster-skalan – eller "vänster-höger-skalan" som de själva som av en händelse skriver – säger rätt mycket om detta partis totala brist på markkontakt. Ännu mer talande för partiets postmoderna verklighetssyn är emellertid följande formulering:
"Inte kan väl alla som röstat SD vara rasister? Inte vill väl så många stänga gränserna och kasta ut alla som inte föddes här, alla som inte är vita och kristna?"
Här avslöjas med all önskvärd tydlighet hur det postmoderna Feministiskt initiativ ser på Sverigedemokraterna. SD:s linje är, om man får tro Schyman och Hermele, att icke-vita och icke-kristna skall kastas ut ur Sverige. Någonting som även tycks gälla alla som bor i Sverige utan att vara födda här.

Den som gör sig omaket att ta reda på vad Sverigedemokraterna faktiskt står för vet emellertid att partiets linje är att invandringen – alltså inte antalet invandrare i Sverige – skall minska med 90 %. Detta kan i sig såklart låta drastiskt, men en sådan asylpolitik skulle faktiskt (mätt i positiva asylbeslut per capita) ligga i linje med asylpolitiken i Tyskland, det vill säga EU:s näst största asylland. Jimmie Åkessons asylpolitik är med andra ord Angela Merkels asylpolitik.

Att en partiledare visar prov på en sådan okunnighet om ett annat svenskt parti är såklart anmärkningsvärt, men Schymans och Hermeles bild av vad Sverigedemokraterna står för är inte på något sätt unik. Tvärtom hör man variationer på samma budskap påfallande ofta.

"Begreppet rasism används på fel sätt" är titeln på en annan debattartikel av sociologidocenten Kjell Magnusson i dagens SvD. Artikeln har flera poänger, även om jag inte på något sätt håller med om allt Magnusson skriver, men följande mening förtjänar att problematiseras:
"Under alla förhållanden bör vi vara försiktiga med att sätta likhetstecken mellan motstånd mot invandring och rasism."
Påståendet är helt rätt i sak, men implikationen är att Sverigedemokraternas politik handlar om just motstånd mot invandring. Sverigedemokraternas politik handlar emellertid inte om detta, den handlar om motstånd mot vad som i ett internationell perspektiv är en väldigt stor invandring.

Med risk för att upprepa mig, den asylpolitik Sverigedemokraterna förespråkar ligger i linje med den som EU:s näst största asylland Tyskland driver. Om Sverigedemokraternas politik innebär "motstånd mot invandring" gäller samma sak för den politik som Fredrik Reinfeldts vän Angela Merkels driver..

Denna svartvita syn på invandringspolitiken genomsyrar den politiska debatten om och med Sverigedemokraterna. Partiets kritik mot att Sverige är EU:s största asylland avfärdas med att partiet vill "stänga dörren", att man förespråker "stängda gränser", att man vill skicka tillbaka flyktingar till krigszoner (till vilket det enda alternativet är permanent uppehållstillstånd i Sverige), och så vidare.

Detta säger mer om Sverigedemokraternas motståndare än om dem själva, för om partiets invandringspolitik faktiskt vore så dålig som det påstås borde det vara en lätt sak att argumentera mot den på sakliga grunder. Istället väljer man att låtsas som att Sverigedemokraterna förespråkar någonting helt annat än vad de förespråkar, och argumenterar därefter utifrån detta. Att detta är det bästa man har att komma med är direkt pinsamt.


DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, LT1, Bar1, SMP1, Dag1, Dag2, Dag3, Re1, Re2, GP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4

5 kommentarer:

 1. Bland ungdomar går denna argumentation under benämningen halmgubbar..

  SvaraRadera
 2. Just den här argumentationen har man hört till leda b.la från Ullenhag och det är för mig ofattbart hur ministrar på den nivån är så oärliga.

  SvaraRadera
 3. Nu har det snart gått ett par veckor sedan valet och jag har följt eftervalsanalysen noga. Det förefaller som att m inte har mycket till självinsikt om varför de gick bakåt så mycket. De funderar på att locka till sig LO-kvinnor, de nådde inte fram till dem! Maken till dålig analys får man leta efter. En del intressanta uppgifter om allianspartierna har också kommit fram efter valet i några artiklar i DN. Bl.a. att fp med Björklund och Sabuni ville ha tuffare tag men att de fick ge vika. Sabuni fick ju också lämna regeringen, oklart varför när det skedde men hon kanske inte var tillräckligt kompromissvillig. Så har det också framkommit att det är kd som ligger bakom det slopade försörjningskravet. När det gäller flyktingar lider kd liksom Svenska kyrkan av snällism. Désirée Pethrus avslöjade sig efter Skyttedals artikel: Äntligen har jag fått gehör i alliansen för flyktingarna. Göran Hägglunds uttalande om att Skyttedals artikel innehöll "försåtliga formuleringar" var inte till hans fördel. Centern ville ju ett tag ha fri invandring. Slutligen har vi moderaterna med Reinfeldt i spetsen. Vad Reinfeldts invandringsgenerösa inställning bottnar i är höljt i dunkel. Helt klart gjorde han bort sig ett flertal gånger under mandatperioderna: arbetskraftsinvandring (har lett till slavarbete för vissa), uppgörelsen med mp om illegalas rätt till sjukvård m.m., talet med "tack för att ni valde Sverige" och sist men inte minst öppna era hjärtan-talet den 17 augusti. Det var så strategiskt fel som det kan bli. Varför höll han det här talet? Förmodligen för att han var tvungen att avisera budgeten, men missbedömde han inte opinionen grovt? För egen del blev det startpunkten för mig att mer aktivt söka information på detta område. Nog har jag känt till Merit Wagers blogg i minst fem år men jag har bara ströläst, inte tagit in allt. (En kollega sa att han inte ville läsa för då skulle han må så dåligt). Jag har också varit medveten om att migrationstrycket på Europa kommer att öka och att detta kommer att bli en fråga som EU förr eller senare måste ta upp gemensamt. Jag har t.ex. läst "EU:s migrationspolitik" av Peo Hansen. Det jag saknade i den var medlemsstaternas bevekelsegrunder för att begränsa invandring, vinklingen var hela tiden att det var så synd om de fattiga utomeuropeiska invandrarna. Senare förstod jag att författaren är en parhäst till Stefan Jonsson, så något annat perspektiv hade varit oväntat.

  SvaraRadera
 4. Hursomhelst, Reinfeldt blev straffad av väljarna och försvann med svansen mellan benen. Problemet med de skenande kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken vältrade han i knät på sin efterträdare. Det som var så otaktiskt i talet den 17 augusti var att tala om att hundratusentals asylsökande väntades under den kommande mandatperioden som om det var något ödesbestämt, något som vi inte kunde komma undan. Mera pengar skulle skjutas till, svenskarna skulle pröjsa allt. Människosmugglarna måste ha gnuggat händerna, Bert Karlsson planerade genast för 20 asylboenden till. I verkligheten är det så att det är Sveriges generösa villkor som drar till sig alla asylsökande. Genom beslutet att ge alla syrier PUT i Sverige blir Sverige som en magnet för syrier och allsköns lycksökare som talar arabiska. Ska Sverige bara stillatigande finna sig i att vara EU:s största asylland? Att uppmana andra EU-länder att vara mer solidariska är naivt och lönlöst. Andra länder har vett att vara protektionistiska, men inte Sverige. Det är Sverige som måste ändra sin politik, innan dess kommer ingen minskning att ske. Nu var det ju så att inga partier utom sd drev och driver frågan. Skyttedal gjorde en försök fem i tolv, men varför ingenting under hela mandatperioden? Är beslutsfattarna då dåligt uppdaterade och saknar de beslutsunderlag? Att Reinfeldt skulle vilja slå sönder arbetsrätten och få fram lägre löner är felaktigt, han ville för allt i världen inte stöta sig med LO-kollektivet och tappa röster. Vill han slå sönder välfärden? Nej, inget tyder på det heller. Så varför välkomnar han då hundratusentals asylsökande som rimligen måste antas komma ta välfärden i anspråk?

  Alla med sunt förnuft inser att Sveriges generösa välfärdssystem är oförenligt med oreglerad invandring från tredje världen. Så hur är det tänkt? Inget av riksdagspartierna utom sd vill minska på incitamenten för asylsökande. Hur ska vi då ha det med välfärden? Ska systemet ändras? Är svenskarna beredda att ändra system?

  En annan fråga som ingen heller verkar vilja diskutera är om det går att göra åtskillnad på invandrare från samma land. Europa har ingen moralisk skyldighet att härbärgera hela Mellanösterns befolkning. Varför flyr inte de som kan till andra muslimska länder i stället för till Europa? Varför ska bara Europa ta emot flyktingar? I Kina står det 49 miljoner lägenheter tomma. Europa är moraliskt skyldigt att ta emot kristna från Mellanöstern och många av de irakier som kommit till Sverige sedan 2003 har varit kristna som blivit mycket utsatta i landet efter USA:s invasion. Många kristna syrier har flytt. Frankrike har gjort en riktad insats och bjudit in kristna irakier specifikt, men bara sådana som redan har anknytning i landet (och inte kräver bostäder och försörjning). Utrikesministern tog emot en grupp på 20 personer på flygplatsen. En droppe i havet förvisso.

  Det finns mer att ta upp men det får anstå tills vidare.

  SvaraRadera
 5. Ja Maria,lycksökare och verkliga flyktingar,det är det som är den stora skillnaden.Och så alla dom som inte har några som helst möjligheter att betala för en resa hit.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.