2014-10-23

Nådiga luntan får inte nådig kritik


Ny regering, ny logotyp

I dag var det så dags för Magdalena "Magdad Bob" Andersson att gå till riksdagen med sin första budget. Huvudpunkterna kände vi sedan tidigare, en beskattning av reallöneökningar skall införas, det skall bli mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att leva det offentligas bekostnad.

Utöver detta återfinns det både en och annan djävul i detaljerna. Till exempel kommer pensionärerna drabbas av höjd maxtaxa inom äldreomsorgen, vilket kommer göra det ännu lite dyrare att vara gammal och skröplig. Därtill kommer rutavdraget från och med 2015 inte längre gälla för läxhjälp. På detta räknar regeringen att spara 50 miljoner kronor årligen, vilket gör det pinsamt tydligt att detta är ideologiskt snarare än ekonomiskt motiverat.

Socialdemokraterna har motiverat detta med att de elever som behöver läxhjälp skall få detta inom ramen för skolundervisningen. Problemet är att ingen sådan läxhjälp lär finnas på plats redan till årsskiftet. Därför finns det bara ett möjligt utfall av denna inskränkning av rutavdraget, nämligen att färre elever kommer att få läxhjälp. Å andra sidan är detta måhända inte något problem, eftersom Gustav Fridolin om 80 dagar – det vill säga bara några veckor in på nästa år – kommer att ha fixat den svenska skolan.

Inte ens regeringen själva verkar tro på sin budget. I Magdalena Anderssons prognoser talas om en närmast lavinartad ökning av kostnaderna för sjukfrånvaro. I budgetpropositionen anges också svart på vitt att "[d]e skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något".

"Rädda Sverige, avsätt regeringen", är titeln på Svenska Dagbladets befriande frispråkiga huvudledare i dag. Jag hoppas verkligen att så också blir fallet, att den rödgröna regeringens första budgetproposition inte bara får nobben av riksdagen, utan att den också blir den rödgröna regeringens sista. Ledarredaktionens vision om en socialdemokratisk enpartiregering som får göra upp med de borgerliga partierna är en under omständigheterna ganska attraktiv lösning, men den är emellertid inte den enda.

"Sannolikheten för att Stefan Löfven skulle släppa fram en alliansregering är i dagsläget noll", skriver ledarredaktionen i sin text. Detta är naturligtvis helt rätt i sak, men problemet för Löfven är att Socialdemokraterna och deras stödpartier endast förfogar över en minoritet av riksdagens ledamöter. Huruvida Löfven släpper fram en borgerlig regering eller ej är i grund och botten irrelevant.

Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt påpekade i dag för Moderaternas Anna Kinberg Batra att deras respektive partier faktiskt är överens i många frågor. Kinberg Batra nobbade emellertid bryskt denna invit med orden "tar man avstånd från öppenhet är det inte intressant för oss att diskutera".

Därmed bekräftade Kinberg Batra den totala brist på sjukdomsinsikt i partiet, som Per Gudmundson så träffande skrev om i söndags. Vår status som EU:s största asylland blir för Kinberg Batra viktigare än skattesatserna, valfriheten och arbetslinjen, trots att vi som land kombinerar denna invandringspolitik med västvärldens sämsta integrationspolitik. Alla alternativ till denna extrema migrationspolitik blir i Kinberg Batras ögon att "ta avstånd från öppenhet", trots att den invandringspolitik Sverigedemokraterna förespråkar är fullt jämförbar med Angela Merkels.

Det är svårt att inte hänfalla åt politikerförakt dessa dagar. Personligen tror jag inte bara det är möjligt, utan därtill ganska sannolikt, att regeringens budgetproposition går igenom för att något av de så kallade oppositionspartier som utgör riksdagsmajoriteten väljer att lägga ned sina röster. Detta parti kommer i så fall, alldeles oavsett vilket det är, göra mig grymt besviken.

Mer om budgeten:
Den hälsosamme ekonomisten 1, 2,
Dick Erixon,
Anybody's Place,
Jussi H. Lundell,
Motpol,
Löjesguiden
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, Dag1, Re1, Re2, Re3, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SvD21, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4