2014-10-29

Sverige – en humanitär bananrepublik

Det finns i Sverige 55 bostadsområden i vilka polisen enligt Rikskriminalen inte förmår upprätthålla lag och ordning. Bostadsområden i vilka poliser riskerar att angripas av kriminella gäng, i vilka polisen inte förmår upprätthålla det statliga våldsmonopolet och i vilka rättstaten är satt ur spel. 55 bostadsområden i vilka civilisationens grundförutsättningar inte längre råder

Man skulle kunna tro att detta var någonting politikerna tog på blodigt allvar, men så är inte fallet. Tvärtom, den politiska utvecklingen går i totalt motsatt riktning. Brottslingarnas rättigheter ökar på rättsväsendets bekostnad, ursäkterna för brotten blir hela tiden fler och mer långtgående, grövre och grövre brottslighet relativiseras och skuldfrågan förskjuts allt oftare bort från förövarna.

Bakom politikernas totala oförmåga att hantera situationen återfinns en naiv provinsialism av sällan skådat slag, en grundläggande oförmåga att inse att de normer som råder i ett klansamhälle utgör en extremt stor utmaning för ett starkt sammanhållet välfärdssamhälle som det svenska. Om man, likt de svenska politikerna, har bestämt sig för att Sverige skall vara en "humanitär stormakt", att vi vår ringa befolkning till trots skall vara EU:s största asylland, är detta något som förpliktigar.

För att klara av att vara EU:s största asylland krävs att man också har EU:s bästa integrationspolitik. Vår integrationspolitik är emellertid inte bäst i EU, den utmärker sig däremot genom att vara sämst i västvärlden. Det krävs en mer än lovligt verklighetsfrånvänd politikerkår för att föra en sådan politik, och det krävs en ännu mer verklighetsfrånvänd, tendentiös och direkt inkompetent journalistkår för att applådera, snarare än att hudflänga, politikerkåren för samma politik.

En humanitär stormakt ställer krav och upprätthåller lag och ordning. Den stat som tillåter laglösa parallellsamhällen – i vilka polisen inte kan utföra sitt uppdrag och i vilka skolorna liknar krigszoner – att sprida sig som en löpeld över landet är ingen "humanitär stormakt". En stat som inte bara låter detta, utan dessutom misstänkliggör all kritik av samma utveckling, är en humanitär bananrepublik.

Relaterat:
Paulina Neuding
Den sjätte mannen
Asylstatistik för EU/EFTA, första halvåret 2014
DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, SMP1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3