2014-11-05

Ett lackmustest för religionskritik

"I Iran är det alltså ett brott för en kvinna att gå på stora idrottsevenemang. Ledsen, men det är ett helt sjukt land med sjuk religion", twittrade Richard Herrey i söndags. Om någon till äventyrs inte kan föreställa sig huvuddragen i den reaktion som därefter följde, så kan man läsa en bra sammanfattning på bloggen Toklandet.

Själv hörde jag faktiskt till dem som både tyckte Herreys formulering var olycklig och som höjde på ögonen när han därefter stod fast vid sitt uttalande. Hans kritik mot den iranska regimen ställde jag mig helt och fullt bakom, men att därefter blanda in religionen i resonemanget kändes lite plumpt.

När jag idag återigen blev påmind om saken, slog det mig emellertid att jag kanske hade varit orättvis mot Richard Herrey. För det första är religion relevant i sammanhanget av den enkla anledningen att de lagar som Herrey refererade till är stiftade på religiös grund. Att ur detta dra slutsatsen att islam skulle vara en "sjuk religion" vore såklart olämpligt, men nu var det faktiskt inte det han skrev.

"Religion" kan i sammanhanget lika väl syfta på den tolkning av islam som är officiell statsreligion i det teokratiska Iran. Om detta är fallet ställer jag mig utan vidare bakom Herreys uttalande, men å andra sidan borde han i så fall kanske varit betydligt mer tydlig med detta, tänkte jag.

När jag hade kommit ungefär så långt i min tankeverksamhet slog det mig emellertid att om uttalandet istället hade handlat om kristendomen, så hade varken jag eller Twitterdrevet reagerat. Ett sådant uttalande hade säkerligen lett till reaktioner, men ingenting i närheten av vad som nu blev fallet. Och där har vi också pudelns kärna.

Att ersätta ordet (eller i det här fallet, implikationen) "islam" med "kristendom" i sammanhang som dessa, är att alldeles utmärkt lackmustest när det kommer till att bedöma huruvida religionskritik är över gränsen eller inte. Om ett uttalande framstår som relativt oskyldigt så länge det avser kristendomen, kan det inte anses vara långt över gränsen om samma uttalande istället skulle avse islam. Svårare än så är det faktiskt inte. När uttalandet tillåts få väsensskilt olika laddning beroende på vilken religion som avses är detta inte ett utslag av antirasism, det är ett utslag av kulturrelativism och inget annat.

Detta väl sagt, så tycker jag ett uttalande som Herreys är lite onödigt1 alldeles oavsett vilken religion som blir föremål för det. Inte för att religioner skulle stå över kritik – det gör de definitivt inte – utan för att kritiken blir väl svepande. Motbjudande religiösa sedvänjor förtjänar stenhård kritik, men när föremålet för denna kritik2 blir en religion i sin helhet så kommer det sällan något konstruktivt ur detta.

Vad vuxna människor väljer att tro på är när det kommer till kritan deras ensak. När samma tro däremot övergår i en strävan att påtvinga andra människor3 sina värderingar, finns det däremot ingen anledning att visa någon sådan hänsyn.

Lästips: Hans Odeberg

1Med vilket jag menar "onödigt", inte "rasistiskt", "diskriminerande" eller "borde vara straffbart".
2Vilket alltså inte avser den kritik till exempel Richard Dawkins framför, då Dawkins för det första kritiserar alla religioner och för det andra inte gör detta utifrån enstaka religiösa yttringar.
3Gäller även barn.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, NSk7, LT1, LT2, LT3, LT4, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, SMP1, SMP2, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ex10, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5

6 kommentarer:

 1. Du träder försiktigt fram. I min värld är det självklart att man får säga precis vad man tycker om en religion. Man behöver inte ens relatera till vad man anser om andra religioner. Exempelvis så här: scientologin är bara skräp.

  Inga "disclaimers" alltså. Samma sak får man säga om islam. Man får också säga att islam är en sjuk religion.

  //Rick

  SvaraRadera
 2. Tackar för lästipset.

  Som religiös fundamentalist håller jag helt med om din tes att religion måste få kritiseras, även i hårda och svepande ordalag. Om inte andra får säga att min religion är fel, då kan ju inte jag få säga att min religion är rätt - eftersom det innebär att andras religion är fel. Så friheten för andra att ifrågasätta och häda religion är det som krävs för att ge mig friheten att utöva religion.

  För mig kändes det självklart, när jag läste Herreys tweet, att han syftade på den religiösa avart de har i Iran, och inte på den religion som den vänlige grabben som har skrivbordet mittemot mig på jobbet bekänner sig till. Islam är fredens religion - när den utövas av fredliga människor. Liksom andra religioner och ideologier.

  Jag håller med om att vissa uttalanden är, om än tillåtna, så lite onödiga. I min högerextremistiska ungdom (moderat skolungdom) uttryckte jag mig emellanåt tämligen hårt och fördömande om socialismen som företeelse. Idag, lite vuxnare, klokare och mognare, finns det många socialistiska tänkare jag gärna läser och lär mig av: George Orwell, Hopi Sen, Kenan Malik, Tom Doran, osv. Så min socialismkritik, som fortfarande kan vara elak, riktar sig mot specifika avarter. Men, för att återkoppla till Herrey, jag skulle mycket väl kunna kalla Nordkoreas ideologi för rutten rakt över utan att skämmas över generaliseringen.

  SvaraRadera
 3. Well, håller i princip med er båda. Men nu tänkte jag mer i termer av nån sorts riktlinjer för ett bra offentligt samtal. Ett uttalande som Herreys är som gjort för att missförstås. Inte bara av alla våra vänner som vill missförstå, utan av en betydligt större skara än så. Därtill gjorde Herrey med sitt uttalande det så otroligt lätt för sina belackare att misstänkliggöra honom. Ett onödigt misstag om man vill komma någon vart.

  SvaraRadera
 4. Problemet är när man hänvisar till islam som en religion. Vilket det inte är.

  Islam är en komplett ideologi, levnadssätt och samhällssystem med tillhörande lagstiftning i form av sharia.

  Ett juridiskt system dom fastlades på 800 talet och inte kan ändras.

  I opinionsundersökningar, i muslimska länder, visar det sig att långt över 600 miljoner är för sharialagar och även hedersmord under vissa förutsättningar. Enbart i Frankrike finns det ca 1,6 miljoner radikaliserade muslimer.

  Har extremt svårt att tro att alla dessa människor "feltolkar" islam och dess läror. Läror som fullkomligt spyr ut hat mot allt och alla som inte är muslimer.

  SvaraRadera
 5. Jag instämmer rätt långt i vad anonym (kl 13:25)säger. Det heter alltid att bara en minoritet av muslimerna är si eller så, men jag har aldrig sett någon övertygande källa. Någon sägs ha gjort någon undersökning någonstans, men mer än så får man aldrig veta. Dessutom verkar frågorna inte ens ha tangerat de känsligaste ämnena.

  Även om jag personligen råkar känna en handfull fridsamma muslimer, så är min generella uppfattning att det finns alldeles för mycket våldsdyrkan och tvång av olika slag i den religionen.

  //Rick

  SvaraRadera
 6. Idéer har konsekvenser.

  Därför kan det inte spela någon som helst roll om idéerna är religiösa, ideologiska eller filosofiska. Allt måste mätas med samma måttstock. Allt måste behandlas på samma sätt. Kan man säga ett om det ena måste man kunna säga samma sak om de andra.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.