2014-11-04

Att hålla käft när kejsaren är naken

Flera bedömare – bland dem Henrik Ekengren Oscarsson, statsvetaren bakom uttrycket "åsiktskorridoren" – har idag spekulerat i att allianspartierna kan tänkas utforma sitt gemensamma budgetalternativ på ett sådant sätt att SD inte kommer att rösta för det.

Om Ekengren Oscarsson får rätt kommer detta vara ett svek av sällan skådad omfattning gentemot väljarna. I ett läge där allianspartierna har stora möjligheter att få igenom sin politik, kommer de i så fall istället välja att lägga sig platt för Stefan Löfvens svaga minoritetsregering. Istället för att låta riksdagens icke-socialistiska majoritet få genomslag i politiken kommer de att låta en rödgrön minoritet ostört få bedriva en politik de själva är extremt kritiska mot.

Om allianspartierna väljer att agera på detta sätt väljer de inte bara att åsidosätta folkviljan ytterligare. De kommer dessutom att göra det pinsamt tydligt att alla högtidliga löften om att inte samarbeta med regeringen bara är apspel och charader. Om de väljer att hjälpa regeringen så bör de åtminstone vara ärliga nog att göra detta öppet. I så fall skulle Stefan Löfven tvingas söka sig högerut, istället för att att som nu gira kraftigt åt vänster med passivt stöd av den svenska borgerligheten.

Det finns såklart flera skäl till att allianspartierna på detta sätt kan tänkas välja att ge en budget över vilken såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet har haft stort inflytande sin välsignelse. Ett av de mer uppenbara är att Moderaterna i praktiken saknar partiledare, och därför är illa förberett på ett eventuellt nyval.

Vad som ur ett borgerligt väljarperspektiv är betydligt mer iögonfallande är emellertid att om allianspartierna skulle välja denna väg, så skulle de också ännu en gång göra klart att för dem är Sveriges status som EU:s största asylland högre prioriterad än såväl valfriheten som skatterna och arbetslinjen. De borgerliga partiernas folkvalda representanter visar därmed att de inte har förstått vilka människor det är deras demokratiska uppdrag och skyldighet att representera.

Idag släppte Migrationsverket ännu en i raden av surrealistiska asylprognoser. Jag antar att jag ännu en gång borde peka på det vansinniga i vad som pågår, men jag har redan gjort detta i inlägg efter inlägg efter inlägg. Alla människor med båda fötterna på jorden vet idag att vad som pågår är vansinne, att det är ohållbart att kombinera EU-ländernas största invandring med OECD-ländernas sämsta integrationsförmåga.

Det är obekvämt att säga ifrån, tro mig, jag vet av egen dyrköpt erfarenhet. Det finns emellertid inga ursäkter längre. Alla seriösa debattörer som vill kunna se sina barn och barnbarn i ögonen måste säga ifrån nu. Det håller inte att låta den så kallade "debatten" förbli helt frikopplad från verkligheten. Det håller inte att förneka realiter med att vimsigt börja hänvisa till "alla människors lika värde" eller att upprepa meningslösa floskler om att "inte ställa grupper mot varandra", trots att det är precis detta som politik hela tiden går ut på.

Situationen är inte bara ohållbar, den är absurd och radikala utopistiska drömmare har tillåtits att diktera spelreglerna. Det är dock allvar nu. Det fungerar inte att ligga lågt, och det räcker inte att framföra kritik som är inlindad och villkorad av reservationer som "visst skall vi föra en flyktingpolitik som i en internationell jämförelse är extremt generös, men..." Det är allvar nu, verkligheten pockar på och insatserna är skyhöga. Nu är det alla debattörer med båda fötterna på jordens förbannade skyldighet att klart och tydligt säga ifrån.

Läs också:
Motpol, Merit Wager, Anybody's Place, Toklandet, Den sjätte mannen, Erixon


För mer information om källor med mera, se detta inlägg

DN1, DN2, DN3, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SMP2, BT1, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9