2014-11-03

Cecilia Uddén: Tendentiöst i P1

2004 stängde Sveriges Radio av Cecilia Uddén från bevakningen av det amerikanska valet. Anledningen var att Uddén hade uttalat sig på följande sätt:
"Och jag tycker heller inte att svenska medier har något som helst krav på sig på opartiskhet, när det gäller valet i USA. Vi har ju ingen anledning att vara opartiska och redovisa båda ståndpunkter på samma sätt som vi skulle göra i ett svenska val."
Tidigare i år gav Uddén sin sida av saken i TV-programmet Min sanning. Hon berättade då bland annat om hur hon hade vägrat göra avbön från sitt uttalande:
"Jag började gråta när jag fick befallningen. Jag vägrade. Jag klarade inte av den offentliga förnedringen av att sitta i direktsändning och bli uppläxad och örfilad."
Det finns inte ett uns av professionalism i en sådan inställning. Uddén förklarade först att hon inte såg något fel med att låta rapporteringen styras av hennes personliga åsikter. När hon därefter av fullt förståeliga skäl blev kritiserad för sitt uttalande, fann hon detta förnedrande och liknade kritiken vid att bli "örfilad".

Detta är inte på något sätt enda gången som Uddén visat sig vara djup tendentiös. Häromåret väckte hon stor uppmärksamhet – till övervägande del positiv sådan – då hon lät publicera ett brev skrivet av syriska kvinnor i Egypten.

I detta brev kritiserades Syriens president Bashar al-Assad i väldigt starka ordalag. Om kvinnorna återvände till Syrien skulle al-Assad låta slakta deras barn, tortera deras unga och våldta deras kvinnor, kunde man läsa i brevet. Om de inte räddades av Sverige skulle detta visa att den svenska regeringen var lika hänsynslös som den syriska.

Att människor i en utsatt situation skriver ett brev som detta är inte särskilt underligt. Vad som däremot är underligt är att Uddén och Sveriges Radio lät publicera brevet, utan vare sig kommentarer eller analyser. Det är nämligen något som skaver i historien. Enligt brevskrivarna är al-Assad ett monster som slentrianmässigt slaktar barn. Det nämner emellertid inte de långt mycket grymmare islamistmiliserna, av vilka Daesh/IS idag blivit den mest kända, med ett enda ord.

Detta kan såklart vara en följd av brevskrivarnas rent personliga erfarenheter, men likväl ter sig publiceringen och frånvaron av kommentarer i ljuset av detta minst sagt aningslös. Det är fullt möjligt att Uddén och Sveriges Radio i och med denna publicering gjorde sig till ett villigt verktyg för väldigt mörka krafters propaganda.

I dagarna har det uppmärksammats att bland andra Uddén anser att det är för många etniska svenskar som jobbar som utrikeskorrespondenter för Sveriges Radio. SR:s utrikeskorrespondenter bör visserligen ha en '"svensk" ryggsäck', skriver Uddén med sedvanliga citationstecken, men enligt henne kan etniska svenskar emellertid inte längre anses ha någon sådan svensk ryggsäck. Det etniskt svenska är enligt Uddén nämligen inte längre representativt för vad det innebär att vara svensk.

En kollega till Uddén påpekar att personer mer utländsk bakgrund faktiskt aktivt kvoteras in, och tillägger att "måste verkligen alla genast bli utrikeskorrespondenter?". Detta räcker emellertid inte för Uddén, som istället skriver att det bekymrar henne "mycket om folk inte håller med om att detta är ett problem". Med andra ord, det bekymrar Uddén mycket att alla inte delar hennes åsikt i frågan.

Uddén ansluter sig därmed till den identitetspolitiska diskurs som blivit så fashionabel inom den postmoderna nyvänstern. Denna diskurs kommer med en retorik och en världsåskådning som direktimporterats från USA, och som tondövt appliceras rakt av på svenska förhållanden, utan att någon som helst hänsyn tas till de väldigt stora sociala skillnaderna mellan länderna.

Konsekvensen av detta blir att förekomsten av det etniskt svenska i Sverige praktiskt taget utmålas som någonting konstigt. När Uddén vill leka amerikansk vänsterintellektuell framställs det etniskt svenska och det vita närmast som en anomali i Sverige. Med Uddéns identitetspolitiska glasögon representeras individen i första hand av sin hudfärg, sitt namn och sin religion, inte av sin kompetens, sina drömmar eller sina åsikter.

Ännu mer ironiskt, för att inte säga direkt surrealistiskt, blir det då man betänker att det patriarkat och de strukturer postmodernister som Uddén så ofta talar om är en högst påtaglig realitet bland de svenskar som Uddén säger sig värna om. Här visar sig nämnda postmodernister emellertid vara fullfjädrade kulturrelativister. De ignorerar och förnekar fullständigt dessa problem, för att istället alliera sig med de dunkla krafter som ligger bakom dem. När problemen därefter blir för stora att sopa under mattan, väljer de istället att peka ut vita män som deras orsak.

Identitetspolitiken är ett gift som sprider sig genom det svenska samhället. Värst av allt är hur den svenska borgerligheten inte har förmått ta strid om värdedebatten, utan tvärtom anpassat sig till den postmoderna vänsterns anspråk på tolkningsföreträde. Historiens dom kommer att bli hård.

Lästips: Jussi H. Lundell, Ekvalist
DN1, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, LT1, LT2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4

5 kommentarer:

 1. Ja, vi får verkligen hoppas att något eller några partier börjar ta strid mot radikalfeminismen och kulturrelativismen som sprider sig som ett gift i vårt samhälle.
  Helt sjukt att det har fått fortgå så här långt.
  Pelle2

  SvaraRadera
 2. Det finns väl någon sorts logik i att vänstern har låtit sig smittats av denna sjuka. Att högern lallar med, däremot, gör mig som sagt grymt besviken.

  SvaraRadera
 3. Håller helt med om att identitetspolitiken är ett elände men måste samtidigt erkänna att jag tycker Cecilia Uddén är en av SR:s mest hörvärda journalister. Hennes främsta styrka är kanske inte den objektiva analysen utan mer hennes förmåga med målande beskrivningar levandegöra människors vardag.
  Erik S

  SvaraRadera
 4. SVT och SR borde rimligtvis kvotera in vita republikaner, för deras röst blir i dagsläget inte alls hörd.

  //Rick

  SvaraRadera
 5. Uddén hade väl också uttryckligen tagit avstånd från president Busch. Och sagt något uppenbart övertydligt nedvärderande om honom? (Och därefter försvarat sig med argumentet att inte behöva vara opartisk eftersom det gäller usa.)

  Det känns rätt farligt detta. Att utmåla så mycket av problem och eftersatta områden i samhället med identitets perspektiv. Och som följd därav kvoteringar, offerbestämning, stödbehovsgrupper, skyddsbehovsgrupper och generella åtgärdsprioriteringar baserade på hud, ras, etnicitet och religion.

  Det skulle kunna explodera rakt i ansiktet på alla de goda uppsåten. Ett samhälle som fylls av moral lagar, direktiv och förbud. Ganska naturligt för en socialist, förvisso. Då man måste begränsa den driftige entreprenörens/investerings individernas rörlighet rejält. För att "skydda de svaga" naturligtvis. Men att normala borgerliga politiker också köper den inställningen känns anti intellektuellt och naivt rakt igenom.

  Däremot är jag tveksam till begreppet höger. Det förutsätter ju en relation till något annat. Men allt som är normalt är kontrollerad marknadsekonomi. Maximal frihet och individuellt ansvar. Är inget höger med det. Det är vänstern som måste definiera sig genom sitt abnorma behov av regleringar och styrmedel ända in på själsliga nivåer.

  Höger är möjligen en prioritering av just individuella friheter som vida överstiger det gängse. Kan vara bra och vettigt ibland men problemen vi nu har dyker upp betydligt tidigare än så. Alla som inte är specifikt vänster borde besinna sig och säga ifrån. (Inte bara de som ibland vill sympatisera med vissa högerlika värderingar).

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.