2014-11-23

Istället för kommunfullmäktige: Bert Karlsson

Tidigare i veckan rapporterade Västerbottensnytt att Bert Karlsson planerar att öppna ett asylboende med plats för 500 personer i det lilla samhället Hällnäs, med 250 invånare.

I reportaget görs en stor sak av att befolkningen i Hällnäs därmed kommer att tredubblas. Detta är naturligtvis av intresse för Hällnäsborna, men vad som är betydligt mer intressant är att se vad en sådan befolkningsökning innebär för kommunen i sin helhet. Hade Hällnäs legat i Stockholms kommun hade 500 asylsökande inte inneburit någon större påverkan. Hällnäs ligger emellertid inte i Stockholms kommun, utan i Vindelns kommun i Västerbotten. Här bodde vid årsskiftet 5 344 personer.

Befolkningen i kommunen kommer därmed att öka med över nio procent. Detta kommer såklart få dramatiska effekter på kommunens verksamhet. Trycket på till exempel sjukvården, tandvården och skolorna kommer att öka dramatiskt, vilket kommer att få högst konkreta konsekvenser för invånarna.

I Hultsfreds kommun ledde till exempel en liknande utveckling till att folktandvården tvingades skjuta upp tandvård för skattebetalande kommuninnevånare till förmån för nyanlända asylsökande. Detta är inte på något sätt någonting unikt idag, tvärtom uppgår andelen asylsökande idag i många kommuner till flera procent av den totala befolkningen.

Det riktigt intressanta i sammanhanget är att detta inte sker till följd av demokratiskt fattade beslut. Att Vindelns kommun tvingas hantera detta beror på att en privatperson, nämligen Bert Karlsson, har fattat beslut om saken. För Bert Karlsson är kommungränserna irrelevanta, asylboendet hade lika väl kunnat hamna i en betydligt större kommun som Umeå.

Nu beslöt sig emellertid Karlsson för Vindelns kommun istället, och därför blir det de drygt 5 000 Vindelnbornas sak att ta konsekvenserna av Bert Karlssons beslut. De kommande åren torde således Karlssons inflytande över kommunen vara betydligt större än de folkvalda kommunpolitikernas.

"Åtvidaberg är främlingsfientligt", sade Bert Karlsson tidigare i år när hans agerande ledde till protester i en annan kommun. "De beter sig som Sverigedemokrater allihopa", sade den tidigare Ny demokrati-politikern då om de kommunpolitiker som hade mage att protestera mot att Karlsson ställde dem inför fullbordat faktum.

Det ger naturligtvis många pluspoäng när man som Fredrik Reinfeldt, Anna Kinberg Batra och nye MUF-ordföranden Rasmus Törnblom talar om vikten av öppenhet och öppna hjärtan. Faktum är dock att om man i Stockholms kommun per capita skulle öppna sina hjärtan lika mycket som i Vindelns kommun, skulle detta resultera i att man i kommunen tog emot närmare 84 000 asylsökande.

Den verkliga siffran är emellertid bara en bråkdel av detta antal. Någonting som är värt att ha i åtanke nästa gång en partiledare talar om öppna hjärtan, eller en chefredaktör börjar tala om att gilla olika.

Relaterat: NIMBY i rött, grönt och rosa
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3