2014-11-29

Nej, Tyskland är inte någon "humanitär stormakt"

"Sverige och Tyskland tar emot hälften av alla syriska flyktingar i Europa", skrev Svenska Dagbladet i torsdags. "Det är onormalt att två länder tar så stort ansvar", kommenterade UNHCR:s Europachef Vincent Cochetel situationen.

Det är vanligt att just Sverige och Tyskland pekas ut som stora mottagarländer, även Tobias Billström påpekade till exempel detta. Det stämmer, om man räknar i absoluta tal. Förra året gav Sverige och Tyskland 26 395 respektive 26 080 positiva asylbesked, vilket gjorde oss till EU:s största respektive näst största asylland.

Av detta kan man emellertid inte dra slutsatsen att Sverige och Tyskland är ungefär lika generösa. Den tyska befolkningen (80 716 000) är nämligen över åtta gånger så stor som den svenska (9 716 962), varför asylmottagandet räknat per capita ser helt annorlunda ut.

Skulle tyskarna, räknat per capita, öppna sina hjärtan lika mycket som svenskarna, skulle Tyskland som helhet gett närmare 220 000 positiva asylbesked under 2013. Skulle tvärtom svenskarna, räknat per capita, varit lika restriktiva som tyskarna, skulle Migrationsverket samma år inte ens ha beviljat 3 200 personer asyl.

Att Sverige och Tyskland trots detta gång på gång presenteras som jämnbördiga i sammanhanget tyder antingen på en grundläggande oförståelse för matematik eller, om man är konspiratoriskt lagd av sig, ett avsiktligt försök att vilseleda. Det "ansvar" Tyskland tar är inte i närheten av det svenska.

Tittar man lite närmare på siffrorna finner men emellertid någonting intressant, nämligen att den tyska asylpolitiken bara är marginellt mer generös än det asylmottagande som Sverigedemokraterna förespråkar. Om den sverigedemokratiska asylpolitiken är rasistisk borde således detta gälla även för den tyska. Höjer man blicken lite finner man nämligen att det är den svenska asylpolitiken som är extrem, inte den sverigedemokratiska.


För källor och kommentarer, se detta inlägg

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, NSk1, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, SMP1, SMP2, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, SR1, SR2, SR3