2014-12-21

Asylstatistik för EU/EFTA, januari till september 2014

I oktober skrev jag ett inlägg som i diagramform illustrerade asylmottagandet i EU- och EFTA-länderna under första halvåret 2014, baserat på statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Då fanns endast uppgifter för årets första och andra kvartal tillgängliga, men i dagarna publicerades även motsvarande statistik för årets tredje kvartal. Diagrammen kan därför utökas till att omfatta perioden januari till och med september 2014.

När man kombinerar Eurostats statistik med siffror över antalet invånare i samma länder, erhåller man följande diagram över antalet asylsökande per 1 000 invånare i respektive land under tidsperioden:Diagrammet nedan visar istället antalet positiva asylbesked (i första instans) per 1 000 invånare i samma länder. Notera att den nivå på asylmottagandet som Sverigedemokraterna förespråkar ligger med som referens. Denna nivå hamnar någonstans mellan den finska och den italienska, och avviker inte särskilt mycket från den tyska.


Kommentarer:
  • Uppgifterna för Österrike saknas eller är ofullständiga i Eurostats statistik, varför landet saknas i diagrammen ovan.
  • Att kontrollera mina siffror är såklart inte helt enkelt, då de är en kombination av siffror från Eurostats PDF-filer och befolkningsstatistik från Wikipedia. Om någon journalist, bloggare eller annan opinionsbildare vill ta del av den Excelfil i vilken jag sammanställt uppgifterna, kontakta mig på fnordspotting [at] gmail.com.

Källor:
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, SMP1, SMP2, SMP3, BT1, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9