2014-12-03

Hög tid att växa upp!

För andra dagen i rad bjöd den svenska politiken idag på stor dramatik. En utveckling av det här slaget är så klart i normalfallet inte önskvärd, men eftersom det var uppenbart att regeringen inte förmådde styra landet och eftersom jag djupt ogillade den vänstergir de rödgröna partierna försökte sig på, var det med såväl stor skadeglädje som eufori jag följde utvecklingen.

Att regeringen Löfven nu tycks ha nått vägs ände ger emellertid skäl till eftertanke. Det är fullt möjligt att nyvalet leder till att det borgerliga blocket blir större än det rödgröna, men om inte något extremt oväntat inträffar lär Sverigedemokraterna behålla positionen som vågmästare. Den låsning som har rått sedan valet kommer därför med allra största sannolikhet att fortsätta. Därtill lät Sverigedemokraterna igår meddela att man från och med nu ämnar agera betydligt mer offensivt än tidigare.

Socialdemokraterna och Alliansen måste därför på allvar börja fundera på huruvida den väg man slagit in på verkligen är den rätta. De må tycka att det sätt de hittills valt att förhålla sig till Sverigedemokraterna på är riktig av principiella och symboliska skäl, men den krassa verkligheten är att denna väg idag är ett allvarligt hot mot dessa partiers möjligheter att få genomslag för sin politik.

Sverigedemokraterna har de senaste dagarna förklarat sig villiga att såväl förhandla som kompromissa. De har gjort klart att de i egenskap av ett parti med 13 % av väljarna bakom sig inte på något sätt förväntar sig att få igenom alla sina förslag, men att de vill göra avtryck och få slut på den utveckling mot mer och mer oreglerad invandring som vi ser idag.

Detta är inget orimligt krav från ett parti vars stöd man – vilket de senaste dagarnas utveckling med all önskvärd tydlighet visat – faktiskt behöver. Det skulle med allra största sannolikhet varken krävas regeringskoalition eller något officiellt samarbete, en tyst överenskommelse skulle förmodligen räcka. Med stöd av såväl en stor folkopinion som Svenska Dagbladets och Expressens ledarsidor, vore en sådan politik ej heller så kontroversiell som vänstermegafoner som Aftonbladets opinionssidor tenderar att göra gällande.

När det kommer till kritan handlar det nämligen om prioriteringar, om vilken politik man faktiskt vill få genomslag för. Är det viktigaste för allianspartierna arbetslinjen, skattesänkningar och valfrihet? Är det viktigaste för Socialdemokraterna att värna om välfärden och den svenska modellen? Eller har vår status som EU:s största asylland blivit ett alltigenom överordnat mål som de båda blocken prioriterar framför alla sina klassiska hjärtefrågor, trots att vår förmåga att integrera utlandsfödda har visat sig vara sämst i hela västvärlden?

Om det faktiskt förhåller sig på det sättet, bör såväl allianspartierna som Socialdemokraterna vara ärliga med detta i den valrörelse som väntar. Båda sidor bör förklara att ja, de kämpar för sina hjärtefrågor, men det viktigaste är att upprätthålla vår status som EU:s största asylland, vår ringa befolkning till trots.

"Måste vi välja mellan arbetslinjen, skattesänkningar och valfrihet, och vår status som EU:s största asylland", måste Alliansen förklara för väljarna, "ja, då väljer vi vår status som EU:s största asylland. Även om det innebär att vi får en Socialdemokratisk regering som förhandlar med Jonas Sjöstedt".

"Måste vi välja mellan mer resurser till vård, skola och omsorg, och vår status som EU:s största asylland", måste Socialdemokraterna förklara för väljarna, "ja, då väljer vi vår status som EU:s största asylland. Även om det innebär att vi får högerpolitik, vinster i välfärden och att sjukskrivna utförsäkras".

Om politikerna inte förmår detta visar de sig också vara intellektuellt ohederliga. Om politikerna förnekar vad praktiskt taget alla nationalekonomer hävdar, nämligen att det finns en inbyggd motsättning mellan en invandringspolitik som dagens och den svenska modellen, vilseleder de sina väljare.

Den parlamentariska situation som har uppstått beror inte på Sverigedemokraterna, den beror på att övriga partier inte visat sig vuxna nog att hantera de faktiska omständigheterna. Nu är det hög tid att växa upp.

Mer i ämnet:
Per Gudmundson, Ekvalist, Anybody's Place, Dick Erixon, Toklandet, Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, DN18, DN19, DN20, DN21, DN22, DN23, DN24, DN25, DN26, DN27, DN28, DN29, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, Sk9, Sk10, Sk11, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, NSk6, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, Dag1, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, SMP5, SMP6, BT1, BT2, BT3, Re1, Re2, Re3, Re4, Av1, Av2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, SR1

11 kommentarer:

 1. Jomän. Men det kommer de inte att göra, växa upp alltså. Istället kommer vi att få mer av samma retorik under den valrörelse som stundar. Många verkar leva i en sådan förnekelse att det verkar sjukligt. - Om vi bara kallar SD nazister istället för bara rasister så kommer ingen att rösta på dem - hörs det redan allt fler röster som predikar. Jojo, "and how is that working for you" skulle Dr Phil fråga.

  SvaraRadera
 2. Exakt, precis och bestämt.

  Det var detta jag menade med mitt förra inlägg. SD har nu genom skickligt agerande fört upp frågan till nr 1 på dagordningen. Är europas högsta invandring en så viktigt fråga för Rödgröna/Alliansen att den är överordnad allt annat?

  Nu är det upp till väljarna att ta ställning. Och jag tror att det för åtminstone det Rödgröna blocket kommer att bli ett traumatiskt uppvaknande.

  V

  SvaraRadera
 3. Jag är inte optimistisk. Men budskapet behöver likt förbannat hamras in.

  SvaraRadera
 4. Det var väldigt bra skrivet men man kan ju också påpeka att För SD är invandrarfrågan överordnat allt annat också, om rätt ska vara rätt. /tompas11

  SvaraRadera
 5. Amen! Att SD bara fokuserar på invandringspolitiken är ju en följd av att alla de andra partierna gör det, och då ska de också vara ärliga med att de tycker att det är viktigare än alla andra frågor. För det är precis så "sjuklövern" agerar.

  Jag ser dock inte att de kommer vara ärliga mot sina väljare och säga just detta - för då skulle de inte få folks röster. De gör detta mot folks vilja. Varför är det så förbaskat viktigt att forsla in så många invandrare, och speciellt från de kulturer som har extra svårt att passa in här? Det är väl varken bra för oss eller dom?

  Fortsatt låsning är vad vi har att se fram emot. Så viktig är invandringsfrågan tydligen för "sjuklövern". Det går tydligen inte ens att tänka på att minska den till nivåer som vi haft tidigare. Det är helt sjukt...

  SvaraRadera
 6. http://antropocene.se/2014/december/sossarna-till-val-i-allians-med-utopister.html

  SvaraRadera
 7. Lite mer ärlighet om mål och konsekvenser efterlyses.

  Tino Santanaj skriver i AEI
  http://www.tino.us/2014/12/equality-diversity-pick-one/
  http://www.aei.org/publication/equality-diversity-pick-one/
  "Democrats who argue for higher rates of low-skill immigration are asking working-class Americans to sacrifice their own well-being for idealistic reasons. This trade-off should be made clear to the voters who are asked to pay this price."

  (OT: viktigt att ha stavningskontrollen inställd på rätt språk. Just nu tycker den att jag borde ersätta "price" med "prick".)

  SvaraRadera
 8. https://www.youtube.com/watch?v=vwndmv3fAh0

  SvaraRadera
 9. http://peterharold.wordpress.com/2014/12/04/loven-faller-sent-i-ar-vanstervinden-inte-tillrackligt-stark/

  SvaraRadera
 10. Frågan blir ju när allt är sagt och gjort: "Saknar nivån på invandringen folklig förankring?"

  Det korta svaret som uppenbarligen ingen vill höra på är ja. Man skall inte luras av att SD "bara " har 13% i riksdagen, utan missnöjet jäser i de flesta partier, på både vänster och högerflanken. Betänk att det snabbast växande partiet i exempelvis LO-kollektivet äro SD. Som hyfsat politiskt engagerad fd. Södertäljebo vet jag också hur det lät från exempelvis miljöpartister och vänsterpartister när dörren var (ordentligt) stängd och gardinerna väl fördragna. Man kommer inte ifrån denna potatis hur man än vänder på det, oavsett vad man tycker i migrationsfrågan så kan det inte hålla på så här, vilket gårdagens cirkus i riksdagen påvisar. Jag vågar påstå att oavsett hur man väljer att se på det, så är de som är för en mer restriktiv invandringspolicy i majoritet eller en mycket kraftig minoritet (beroende på ideologisk inriktning på den/de som mäter eller citerar), så oavsett är det en politisk kraft att ha i åtanke. En opinion som med all sannolikhet är större än både miljö- freds- och de spillror som finns kvar av de så kallade "gamla folkrörelserna" tillsammans. De hade synts mer om man inte fick så omfattande sociala konsekvenser av att ha avvikande åsikt i denna fråga (och i vissa fall fysiska: man får stryk eller blir dödshotad av AFA eller RF). Men trots detta når de nu in i riksdagen och äter MP till frukost opinionsmässigt. Det är otroligt att ingen verkar riktigt inse hur omfattande missnöjet är. -Man kan inte som de flesta partierna vill, bara strunta i detta. Det får resultat. Det kommer att bli problem. Och se och skåda; dogmatikerna i SD fick monopol på denna fråga. Bra jobbat, allihopa!

  Det behövs egentligen inget radikalt som jag ser det. Faxa bara ut nya förhållningsregler till migrationsverket att tolka reglerna som de är skrivna, inför gradvis hundra procent försörjningskrav på all typ av anhöriginvandring. Invandrarkollektivet måste, som all annan statlig, privat eller kommunal verksamhet följa budget och i större utsträckning bära sina egna fakturor. Precis som alla andra. Jag tror att det är där skon egentligen klämmer. Invandrarkollektiven vill ju inte bli som alla andra. Köttgryta är om bekant, oavsett partifärg, etnisk härkomst eller generell sympati, gott. Speciellt om skattebetalarna står för tillagningen. Kittlar dödsskönt i kistan.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.