2014-12-18

KD 2015?

Något otippat var det Kristdemokraterna som blev först med att bryta med den utopism som så länge har legat som en blöt filt över den svenska samhällsdebatten. Göran Hägglunds debattartikel i Dagens Nyheter drog inatt in som en frisk vind genom ett syrefattigt svenskt debattklimat.

Reaktioner av typen extremt förutsägbara budskap från extremt förutsägbara personer har förstås inte låtit vänta på sig. "KD är alliansens SD", skriver Åsa Linderborg i en så kallad kulturartikel. "Gammal Allianspolitik i ny SD-förpackning", skriver Martin Klepke i en synnerligen världsfrånvänd ledare i Arbetet. Därtill passar politiska konnässörer som Niklas Strömstedt och Malena Ernman på att förbättra sin cred bland nätets alla slacktivister, genom att leverera ännu några grovt förenklade plakatbudskap.

Enligt Miljöpartiets 29 år gamla migrationspolitiska talesperson Maria Ferm riskerar Hägglunds utspel att "förpesta hela samhällsdebatten". Att samhällsdebatten redan är förpestad tycks emellertid ha gått de svartvita världsåskådningarnas Ferm helt förbi. Ej heller tycks hon ha reflekterat över vilken roll den populistiska utopism hon själv och det parti hon representerar står för kan ha spelat, när det kommer till varför det förhåller sig på det sättet. Ferm har haft sitt roliga, men nu har även de vuxna gett sig in i debatten.

Av betydligt större intresse är emellertid att Jan Björklund säger sig välkomna Kristdemokraternas utspel. Det är inga panikartade avståndstaganden, inga nervösa försök att antyda att vad Göran Hägglund egentligen menade var någonting helt annat. Droppen har börjat urholka stenen och anden tycks vara på väg att ta sig ut flaskan. I bästa fall kommer inte bara det kristdemokratiska utspelet ge de folkpartister som vill se en återgång till Mauricio Rojas linje vind i seglen. Det kommer därtill göra det svårare för Anna Kinberg Batra att fortsätta ignorera det starka interna missnöjet med den politiska linjen.

Det går så klart att vara kritisk mot Hägglund för att han inte bröt tystnaden tidigare. Trots allt sade Hägglund inte ifrån före valet, ej heller gav han KDU:s ordförande Sara Skyttedal sitt stöd då hon i augusti sade ungefär samma saker som Hägglund själv säger idag. Detta trots att Skyttedals uttalanden den gången föranledde såväl ett mediedrev som att personer inom moderpartiet sade sig "må illa". Men som PJ Anders Linder idag skriver:
"På ett sätt känns det konstigt att ge beröm åt Göran Hägglunds debattartikel i dagens DN. Han gör ju inget märkvärdigare än att lägga några hyggligt konkreta och rimliga förslag i en aktuell politisk fråga, det vill säga just det som politiska ledare bör ägna sin arbetstid åt. Men med tanke på hur laddad och låst integrations- och migrationspolitiken har varit betyder naturligtvis inlägget mycket mer än så."
Att det tog så lång tid innan någon partiledare utanför Sverigedemokraterna lyfte denna fråga är ett sorgligt underbetyg till den svenska politiken. Nu var det emellertid Kristdemokraterna och inga andra som lyfte frågan, och givet hur förpestat det svenska debattklimatet är förtjänar de en stor eloge för detta.

Det finns all anledning att ha is i magen idag. Borgerliga politiker har legat bakom liknande utspel tidigare, bara för att strax därefter lägga om politiken i helt motsatt riktning. Det finns därför all anledning att hålla ögonen på Kristdemokraterna framöver.

Spelar de sina kort väl har de emellertid alla chanser att göra ett riktigt bra val. Det finns många djupt besvikna borgerliga och konservativa väljare som inget annat vill än få ett tredje alternativ till Reinfeldtlinjen och Sverigedemokraterna. Jag är själv en av dem, och om Kristdemokraterna förmår framstå som seriösa i frågan ända fram till valet kommer de också att få min röst.

Läs också: Ivar Arpi, Dick Erixon, Sanna Rayman, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, Re1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4