2015-01-11

Myten om islamismen som promillerörelse

För två år sedan släppte den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center en rapport om synen på politik och samhälle bland muslimer i 39 länder i Afrika, Asien och Europa. I denna rapport kan man bland annat läsa följande:

  • En majoritet av de intervjuade (muslimerna) i Sydostasien, Sydasien samt Mellanöstern och Nordafrika ansåg att religiösa ledare bör ha politiskt inflytande (sid 33).
  • En majoritet i de flesta länder utanför utanför Europa och Centralasien ansåg att sharia borde göras till officiell lag (sid 46). Av de som förespråkade sharialagar stödde en majoritet i många länder (bland annat Afghanistan, Irak, Pakistan och Malaysia) kroppsstraff (sid 52), stening för äktenskapsbrott (sid 54) samt (med undtantag för Irak, där stödet var 42 %) dödsstraff för den som lämnar islam (sid 55).
  • Stödet för självmordsbombningar mot civila till islams försvar ("in defense of Islam") varierade kraftigt mellan olika länder (sid 70). I Afghanistan ansåg dock 39 % att sådana dåd ofta eller ibland kunde vara rättfärdigade. Motsvarande siffra för Turkiet var 15 %.
  • I Mellanöstern och Nordafrika varierade andelen som ansåg att hedersmord aldrig kunde rättfärdigas mellan 22 och 81 % beroende på land och mordoffrets kön (sid 89).
  • En majoritet i samtliga länder utanför Europa ansåg det vara helt riktigt eller i huvudsak riktigt att en fru alltid måste lyda sin man (sid 93).
Detta innebär naturligtvis inte att det är rätt att skära alla muslimer över en kam eller att utkräva någon form av kollektivt ansvar. Det innebär dock att bilden av islamismen som en promillerörelse är felaktig, att det tvärtom finns ett påtagligt utbrett stöd för dess tankegods.

Det innebär att synen på islamismen som konsekvensen av islamofobi och diskriminering inte håller. Det innebär att de upplysningsideal som vi tar för givna idag utmanas av helt andra strömningar. Det innebär att nej, vi har faktiskt långtifrån alltid samma grundsyn på avgörande frågor.

Det går inte att bortse från detta när vi frågar oss hur terroristattacken i Paris kunde ske. Denna kulturkrock innebär en enorm utmaning för Europas länder och det håller inte längre att stoppa huvudet i sanden eller att försöka bemöta en komplicerad verklighet med floskler.

Läs också: Motpol, Bubbavel
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, LT1, LT2, Dag1, SMP1, SMP2, BT1, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, SR1, SR2, SR3, SR4