2015-03-18

Om tiggare och likhet inför lagen

I gårdagens Aktuellt (24:40) debatterade Miljöpartiets Magda Rasmusson och Kristdemokraternas Erik Slottner hur man bäst hanterar det faktum att tiggare idag uppför olagliga kåkstäder i Sverige.

Debatten föregicks av ett reportage i vilket det bland annat, liksom i förbigående, påstods att Kristdemokraterna föreslagit att "den fria rörligheten inom EU inte skall gälla tiggare". Detta var en till lögn gränsande halvsanning, då detta syftade på en debattartikel i vilken två kristdemokrater hade skrivit "den fria rörligheten gäller inte tiggeri utan arbete och studier". Aktuellts högst tvivelaktiga påstående satte emellertid tonen för den debatt som skulle följa.

I debatten framförde Kristdemokraternas Erik Slottner vad som borde vara ett tämligen okontroversiellt huvudargument, nämligen att lagen skall följas och att likhet inför samma lag måste gälla. Programledaren Nike Nylander tycktes emellertid betrakta detta som någonting väldigt kontroversiellt, vilket ledde till att Slottner gång på gång fick försvara sig mot de följdfrågor som Nylander (snarare än Slottners motdebattör) ställde.

Lågvattenmärket i sammanhanget var då Nylander frågade kristdemokraten Slottner om "det kristna budskapet om att älska och ta hand om sin nästa och så, gäller inte det EU-migranter?" Frågan rymde inte bara stor förståelse för den kulturrelativistiska ståndpunkten att likhet inför lagen inte skall gälla, den kompletterades dessutom inte med någon motsvarande fråga till hans miljöpartistiska motdebattör angående till exempel nedskräpning och miljöbrott.

Slottners motdebattör, Grön Ungdoms Magda Rasmusson, kom tvärtom föga överraskande mycket lindrigt undan. Hon fick förvisso en fråga om vad man skulle göra istället för att avhysa, men överlag var frågorna Rasmusson fick väldigt tama. Som mest okritiskt blev det då Nike Nylander närmast smekte Rasmusson medhårs med frågan "du tycker att man bara skall avhysa om man kan erbjuda ett alternativt boende?" Följdfrågan om hur detta skulle finansieras lyste därefter med sin frånvaro.

Detta är inte bara ett exempel på hur SVT inte förmår förhålla sig objektiva och därtill stryker ett regeringsparti medhårs, det är också högst symptomatiskt för den svenska debatten om tiggarna. På fullt allvar försvarar ledande politiker och debattörer gång på gång en ordning där tiggarna inte anses ha några skyldigheter, samtidigt som de ges betydligt fler "rättigheter" än vad de faktiskt har rätt till.

Rädslan för att framstå som rasistisk är såklart en starkt bidragande orsak till detta. Rädslan är därtill befogad, eftersom rasistkortet har spelats ut i mången debatt i frågan. När folk stör sig på att människor från Rumänien kommer till Sverige och tigger (ibland under väldigt påträngande former), skräpar ned och uppför olagliga kåkstäder, är det emellertid en väldigt långsökt hypotes att utgå från att detta i första hand beror på rasism. En betydligt mer sannolik hypotes är att folk i första hand stör sig för att tiggarna skräpar ned, tigger och uppför olagliga kåkstäder.

Vad som däremot är rasistiskt är synen på tiggarna som varelser med rättigheter men inga skyldigheter. Detta är ingen syn som vi normalt tillämpar på människor, tvärtom är denna syn i de flesta andra sammanhang någonting som är förbehållet djur. Att gällande politiska linje (till vilken även Aktuellt uppenbarligen har anslutit sig) därtill är att lagar, förordningar och grundläggande hyfs ses som något reaktionärt och kränkande, illustrerar med all önskvärd tydlighet hur urspårad debatten är.
DN1, DN2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Re1, Re2, Re3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, SR1

13 kommentarer:

 1. Slottner klarade det där bra, tycker jag. Och åter fick vi bekräftat att miljöpartisterna är skvatt galna.

  SvaraRadera
 2. Ja, han stod på sig. Hamnade inte i försvarsställning, trots Nylanders alla försök.

  SvaraRadera
 3. Undrar vad godhetsapostlarna skulle säga om kåkstäderna uppfördes i närheten av deras hem på Södermalm,Kungsholmen,Östermalm,Lidingö eller Bromma ?
  Det är som sagt var sjukt att vi skall ha andra lagar och regler för Svenska medborgare än för tiggare från andra länder.
  Pelle2

  SvaraRadera
 4. Har för länge sedan slutat titta på nyheter på tv. Av hänsyn till min mentala hälsa.
  För övrigt tycker jag att alla tiggare ska får en fristad på Södermalm.

  SvaraRadera
 5. Journalister och politiker verkar ha en helt annan uppfattning om rätt och fel och likhet inför lagen än vad andra människor har. De flesta tycker nog som jag, nämligen att det är självklart att man inte har rätt att bygga kåkstäder och skräpa ner på andras mark. Tänk om vi skulle bygga i deras trädgård? Då hade de nog inte varit lika godhjärtade... Godhjärtad och godhjärtad, jag vet inte om det är att vara godhjärtad förresten.

  SvaraRadera
 6. Om jag har en butik och vill göra reklam för mig och tänker sätta ut en trottoarpratare så finns det regler för hur den ska placeras så att den inte är i vägen för exempelvis synskadade. Borde inte samma regler gälla för tiggare och deras placering?
  Jag har kommit på hur jag ska slippa dessa påflugna tiggare, åker och handlar efter 18:00, då har bussen gått runt och hämtat upp alla tiggare.

  SvaraRadera
 7. Det råder en godhetsfascism i landet som gör tillvaron inte bara till en åsiktskorridor utan även en handlingskorridor. Tillvaron har blivit till att skydda sig och hålla sig undan med ständig risk för att bli betraktad som grym och ogin. Har man t.ex. väl snirklat sig förbi alla tiggare och andra insamlare och lyckats göra sitt ärende då kommer frågan om man inte vill runda upp och ge bidrag till projekt xxx. Ett nej tack leder till sura miner som får resten av kön att villigt foga sig för att slippa bli dömd.
  Börjar bli riktigt trött på att inte själv få göra val utan påtryckning och handlar alltmer på nätet.

  SvaraRadera
 8. "Undrar vad godhetsapostlarna skulle säga om kåkstäderna uppfördes i närheten av deras hem på Södermalm,Kungsholmen,Östermalm,Lidingö eller Bromma ?"

  Här kan vi sätta hoppet till vår bostadsminister Kaplan. Han har ju aviserat statlig expropriering av mark. Jag föreslår att han tar upp Westerholms idé och bygger en flyktingförläggning för ca 10000 personer i Tantolunden.

  SvaraRadera
 9. http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2888361-farg-pa-koppar-bidrog-till-hungerstrejken

  SvaraRadera
 10. Utdrag ur lokala ordningsföreskrifter för Stockholm:

  **********************************

  14 §

  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

  När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

  *********************

  Knepig text? Svår att förstå? Gäller bara vissa? Andra slipper att söka tillstånd?

  SvaraRadera
 11. Dessutom kostar tillstånd för pengainsamling. Det ges inte om man bara vill samla för sig själv. Någon prövade och fick nobben. (Glömt länken.)

  Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Ej nära bostäder, ej på tomtmark. Om man däremot tältar i stora grupper med många tält behöver man be markägaren om lov.

  Men lagar tycks inte gälla alla. När man skiljer så åt människor krackelerar samhället. Det pågår nu, är jag rädd.

  Orkar inte se debatter längre. Jag blir så grinig.

  SvaraRadera
 12. Elina: Det är nog väldigt många som känner precis samma sak som du dessa dagar.

  SvaraRadera
 13. Om media inte klarar av att vara opartiska, så skall de baske mig vara opposition!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.