2015-03-24

Socialnyberalism

För fem år sedan införde den dåvarande regeringen ett så kallat "försörjningskrav" i samband med anhöriginvandring. Syftet med detta var att anhöriginvandringen inte skulle leda till ökat utanförskap.

Försörjningskravet kom emellertid med ett antal "undantag", vilka var så omfattande att de snarare utgjorde regel. I augusti 2013 hade till exempel försörjningskravet bara tillämpats i 53 av totalt 15 000 fall under året. Detta innebar att de så kallade undantagsreglerna hade tillämpats i över 99,6 % av samtliga fall av anhöriginvandring.

Moderaterna motionerade därför nyligen om att skärpa reglerna, någonting som idag behandlades i socialförsäkringsutskottet. Moderaterna fick emellertid inte de övriga allianspartiernas stöd för detta, varför ingen skärpning heller kommer att ske. Detta är ett belysande exempel på varför Alliansen efter höstens val kunde förlora regeringsmakten, trots att vänsterblocket knappt gick framåt alls.

Inom det borgerliga blocket har starka krafter på senare år kommit att stå för en direkt nyliberal invandringspolitik. Denna nyliberala grundsyn på frågan har inte delats av de mer socialliberala krafterna, men de senare har istället med emfas försvarat den socialdemokratiska linjen med generösa bidrag, LAS och reglerad bostadsmarknad.

När dessa krafter har behövt kompromissa har resultatet blivit att de nyliberala fått som de velat när det kommit till invandringen, medan de socialliberala krafterna har fått sin vilja fram när det kommit till mottagandet av samma invandrare. Resultatet har blivit någonting som kan kallas för "socialnyliberalism", det vill säga en synnerligen misslyckad kombination av två ytterligheter. En kombination som närmast garanterar utanförskap, arbetslöshet, segregation och bidragsberoende.

Det var denna häxbrygd som ledde till att Alliansen lyckades med konststycket att förlora valet, trots att socialdemokratin var historiskt försvagad. Den svenska borgerligheten kommer att få väldigt svårt att återvinna väljarnas förtroende så länge den inte förmår hantera denna ödesfråga.

I ett läge där situationen blivit så akut att Migrationsverket planerar att närmast fördubbla antalet platser på de redan överfulla asylboendena, hade allianspartierna idag ett gyllene tillfälle att inte bara åsamka regeringen ett svidande nederlag utan också att visa väljarna att de nu var mogna att ta ansvar.

Dessvärre tog allianspartierna inte denna chans, tvärtom visade dagens händelser i socialförsäkringsutskottet att denna för både Alliansen och Sverige så destruktiva låsning alltjämt består. "Om man bara blundar för problemen finns de inte", tycks ha blivit den socialnyliberala Alliansens motto.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7, Ex8, Ex9, Ex10, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7

8 kommentarer:

 1. Att Alliansen förlorade valet mot en så pass svagt, oerfaret och löst sammanhållet regeringsalternativ som det som Löfven ledde säger en hel del om magnituden av misslyckandet. De så hyllade Reinfeldt och Borg förlorade mot en stammande nykomling i form av Löfven, som egentligen bara hade att luta sig tillbaka alltmedan de konservativa väljarna flydde Alliansen och M till SD. M var extremt toppstyrt under FR och inget tyder på att den kulturen ännu är borta ur partiet, tvärtom så verkar det finnas en begränsad sjukdomsinsikt alltmedan partiet minskar på landsbygden och bland vanliga löntagare. Kvar blir ett elitistiskt socialnyliberalt parti för välutbildade storstadsväljare som bor i homogena områden med höga kvadratmeterpriser.

  SvaraRadera
 2. Det finns inget hopp att roboten AKB har någon som helst ambition utöver att köra skutan rakt in i isberget. Vi får röja upp i skiten efteråt. Och vi är många som kommer att göra det...

  SvaraRadera
 3. Det är sjukt att vi inte tillämpar reglerna om försörjningskrav för anhöriginvandrarna.Det är en sak att vi tar emot flyktingar men en helt annan sak att ta emot människor som varken har flyktingstatus eller kan försörja sig.
  Redan idag har vi svårt att integrera flyktingarna.Skall vi då spä på det problemet genom att ta emot anhöriginvandrare som inte kan försörja sig ?
  Pelle2

  SvaraRadera
 4. Jag har just besökt den Norrländska landsbygden. Läste i lokaltidningen om förslaget att alla "tiggarbarn" skall få skolgång för det är vår skyldighet. Att det var svårt hitta skolbänk ens åt de asylsökande barnen har politikerna glömt. Att även mindre barn får vara utan lärarvikarier för pengarna räcker inte struntar kommunen i.

  Snart trängs de svenska barnen i skolan med hela världen, medan lärarna bara flyr.

  Vid den lokala affären satt en yngre tiggare. Hur han hittat dit är en gåta, eller kanske inte?

  Det kostar på att vara humanitär stormakt. Frågan är hur länge?

  SvaraRadera
 5. Förutspår att ett antal icke-SD partier kommer att komma med ett riktigt vettigt förslag var.

  Som inget annat icke-SD parti stöder, så allt kommer att fällas.

  SvaraRadera
 6. Alliansen som inte är någon allians, utan en varför sig lismande skara vid köttgrytan.Vad kan förändra migrationspolitiken när inte ens Alliansen med moderaterna i spetsen får gehör för politiken att de som kommer hit skall försörja sig,arbetslinjen bara för pursvensken?Att tro att regeringen med vänstern löser problemet,haha vi sitter i skiten.

  SvaraRadera
 7. Denna politikernas vansinnespraktik
  bara fortgår. Nu kommer ju alla poli-
  tiker hävda att försörjningskrav inte
  kan riktas mot människor som kommer
  till vårt land med undantag för SD
  varken för dom som kommer först eller
  anhöriga som kommer senare. Sveket mot svenska medborgare är vid det här
  laget monumentalt och politikerna kom
  mer att dyrt få betala för stor om
  dömeslöshet.


  -
  SvaraRadera
 8. Inget ID inget TUT/PUT. Därmed försvinner ca 90% och kvar blir kvotflyktingar samt ca 8% andra flyktingar. Detta samt att pass blir statlig egendom och inte privat löser alla omedelbara problem. Då kommer andrummet till att titta på långsiktiga lösningar för den Post Peak Oil värld som kommer inom 20 år.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.