2015-03-23

Rationalisering med koloniala förtecken

Justitieminister Morgan Johansson attackerades idag med en brandsläckare, då han besökte ett asylboende i skånska Broby.

Attacken som sådant säger ingenting om vare sig invandrare eller Sveriges asylpolitik, av den enkla anledningen att den var en enskild händelse. Ur en enskild händelse kan inga mönster eller trender extrapoleras, varför alla de försök att ändå göra detta vi säkerligen kommer få se prov på under kvällen kommer vara intellektuellt ohederliga. Billiga poänger på dagens händelser i Broby är just billiga poänger, ingenting annat.

Det intressanta med Broby är inte händelsen som sådan, utan hur den nu beskrivs. "Jag utgår ifrån att det var en förvirrad person", kommenterade Johanssons pressekreterare under eftermiddagen gärningsmannens bevekelsegrunder. Händelsen som sådan var "ingenting allvarligt", utvecklade han därefter resonemanget, en syn som tycks delas av Säkerhetspolisens pressekreterare Fredrik Milder. Den senare beskriver, närmast som i en parodi på sovjetisk krishantering, det inträffade som "en incident".

Det inträffade handlade emellertid inte om någon "incident", det handlade om en situation där livvaktsskyddet visade sig vara otillräckligt och som om gärningsmannen så hade velat mycket väl kunnat sluta med dödlig utgång. Varför Johanssons pressekreterare säger sig "utgå" från att det rörde sig om en förvirrad person är också väldigt intressant. Detta är inga ord som pressekreterare i normalfallet slentrianmässigt brukar kommentera attacker mot politiker med.

Istället är det uttalanden som "ett hot mot demokratin" som brukar yttras i samband med händelser som denna. Att man nu istället såväl försöker tona ned det inträffade som relativisera bort gärningsmannens personliga ansvar är därför ganska iögonfallande.

Dessa märkliga uttalanden beror med allra största sannolikhet på att gärningsmannen var en asylsökande. Samma politiker och debattörer som närmast papegojliknande tenderar att tala om "alla människors lika värde" har nämligen, när det kommer till kritan, en tendens att i ord och handling signalera någonting helt annat.

Vad man i praktiken istället påfallande ofta gör är att anlägga ett kolonialt perspektiv på invandrare. Enligt detta synsätt kan invandrare inte anses vara ansvariga för sina egna handlingar på samma sätt som till exempel etniska svenskar. Syftet är såklart välmenande, men resultatet är den direkta motsatsen till att stå upp för "alla människors lika värde". Tvärtom rör det sig om rasism av klassiskt snitt.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, LT8, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, SMP2, SvD1