2015-04-24

Allt vad de gör andas desperation

Stefan Löfvens ord i SVT:s Partiledaren om att "vi har många döda som försöker fly" har de senaste dagarna gett upphov till många kommentarer. Att Sveriges statsminister saknar talets gåva är emellertid en bisak i sammanhanget. I samma program påstod Stefan Löfven att 30 % av de syrier som idag kommer till Sverige har en högskoleutbildning, trots att den egentliga siffran är betydligt lägre. Det budskap Stefan Löfven framförde höll därmed ungefär samma nivå som sättet han framförde det på.

Stefan Löfven är emellertid inte unik i sammanhanget. Tvärtom är det snarare regel än undantag att svenska politikers bild av invandringen hämtas från ett parallellt universum. I detta parallella universum vet politikerna vad de gör, där pågår inget sociologiskt experiment med osäker utgång. I detta parallella universum är problemen relativt små, politikerna handlingskraftiga och insatserna evidensbaserade. Detta universum är med andra ord väldigt olikt det vi själva lever och verkar i.

I en välfungerande demokrati borde såklart detta vara politiskt sprängstoff. Såväl den politiska oppositionen som landets journalister borde naturligtvis ha ställt landets statsminister mot väggen efter ett så uppenbart felaktigt påstående som det om de syriska invandrarnas utbildningsgrad. Så är emellertid inte fallet, såväl den politiska oppositionen som landets journalister spelar istället med i charaden. Många hävdar att detta beror på att de avsiktligt vilseleder, själv misstänker jag att det snarare i första hand handlar om att de hoppas att problemen skall försvinna bara de vägrar erkänna dem.

I torsdagens Studio Ett special kunde man höra flera exempel på detta. Ett särskilt intressant inslag i programmet var en intervju med Mona Sahlin och Lars Leijonborg, där Studio Ett genom att låta två ex-politiker komma till tals försökte få en inblick i det partipolitiska resonemanget bortom de dagsfärska flosklerna. Detta lyckades endast delvis.

Mona Sahlin talar i intervjun med närmast religiös iver om vikten av snabbare validering av invandrares utbildningar, trots att detta endast skulle ha en förhållandevis marginell effekt på integrationen. Betydligt mer lovande blir det då Sahlin till skillnad från sitt parti börjar talar om vikten av enkla jobb. Sahlin skjuter emellertid sitt eget resonemang i sank då hon med emfas förklarar att dessa enkla jobb inte skall vara några låglönejobb. Istället talar Sahlin om att "konstruera jobb" och att anställa somaliska kvinnor i förskolan enligt logiken att de är lämpliga för jobbet då de har fött många barn.

Med andra ord är det positiv särbehandling och subventionerade offentliga jobb som Sahlin förespråkar. Detta kan förvisso på lång sikt ha integrationsmässiga fördelar, men det innebär också att invandringen (åtminstone på kort sikt) blir ännu dyrare än idag för staten. Det stora problemet att invandringen undergräver finansieringen av annan offentlig verksamhet kommer med andra ord förvärras, inte förbättras, av Sahlins förslag.

Lars Leijonborg låter å sin sida mellan raderna påskina att han är skeptisk till den extrema invandringspolitiken. Hans vägrar emellertid kategoriskt att tala klarspråk om saken. När han får frågan om vad han skulle göra om han blev "migrations- och integrationsminister med obegränsad makt över allt" är det enda konkreta förslag han har att komma med ett "migrationsmuseum".

Vad intervjun med Leijonborg och Sahlin mer än någonting annat visar är att politikerna inte har en aning om hur de skall lösa de enorma problem Sverige står inför. De griper efter halmstrån, de famlar i mörkret och de stoppar sina huvuden i sanden. Allt vad de gör andas desperation, men när någon ifrågasätter dem sluter de emellertid leden. De misstänkliggör kritiken, de skjuter på budbäraren och de förklarar att de minsann vet precis vad de gör.

För varje gång detta upprepas vinner Sverigedemokraterna ännu några nya väljare. Inte, märk väl, på egna meriter utan för att de övriga partiernas företrädare framstår som idioter utan svar.

Läs även: Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SMP2, Re1, Re2, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9