2015-04-23

Om toalettpapper i Venezuela, bilar i DDR och bostäder i Sverige

"Marknaden kan inte lösa bostadsbristen", lyder ett av Socialdemokraterna omhuldat mantra. Detta påstående är i sin orimlighet fullt jämförbart med att hålla marknaden ansvarig för den brist på toalettpapper som råder i Venezuela och den femton år långa väntetid som en gång i tiden krävdes för att få köpa en bil i DDR.

Vad som har orsakat toalettpappersbristen i Venezuela är att landets regering genom regleringar och socialiseringar har satt marknaden ur spel. Att den som ville köpa en bil i DDR fick vänta i femton år på leverans berodde på att de enda bilfabriker som fanns var statliga och verkade i en planekonomi.

Att det råder bostadsbrist i ett land med hyresregleringar (det vill säga prisregleringar), där ingenting kan byggas utan att ett en närmast sovjetliknande byråkrati först måste ge sitt tillstånd och där kommunerna tenderar att ställa väldigt hårda villkor på handikappanpassningar är såklart ingen slump.

Att det råder bostadsbrist i Sverige är inte marknadens fel. Att det råder bostadsbrist i Sverige beror på att den planekonomi som inte fungerat i Venezuela och DDR inte har fungerat i Sverige heller. Kort sagt, det socialdemokratiska mantrat om att marknaden inte kan lösa bostadsbristen är lögn och förbannad dikt.

Idag lät Finansinspektionen meddela att planerna på att om tre månader införa ett amorteringskrav på bolån har kastats i papperskorgen. Den avkylande verkan detta hade haft på den bostadsbubbla som uppstått i spåren av den förda bostadspolitiken gick därmed om intet. Vad värre är, de negativa effekter som planerna på ett amorteringskrav har lett till kvarstår. Den prisuppgång som orsakades av att många ville hinna köpa en bostad innan de nya reglerna slog igenom är nu ett fullbordat faktum, trots att inget amorteringskrav kommer att införas.

Den bostadsbubbla vi har idag är en kombination av hyresregleringar, regelkrångel, ränteavdrag, amorteringsfria lån, låga räntor samt en rekordstor efterfrågan orsakad av en rekordstor invandring. Samtliga dessa faktorer är orsakade av antingen en aktiv politik eller en högst remarkabel brist på sådan. De svenska politikerna har haft oräkneliga tillfällen att åtgärda åtminstone någon av dessa faktorer. De har emellertid valt att inte åtgärda en enda av dem.

Resultatet är inte bara bostadsbrist, utan också en bostadsbubbla som kan bli förödande för svensk ekonomi. När en liknande bubbla sprack på nittiotalet fick många svenskar sälja sina bostäder med förlust. Endast ett banklån med vidhängande räntekostnader återstod då av det hem man hade köpt några år tidigare. På den tiden kostade emellertid bostadsrätter i många fall bara en tiondel av vad de gör idag. Skulle något motsvarande inträffa i nuläget skulle följderna vara fullständigt förödande för den svenska ekonomin.

Igår lovade Stefan Löfven att ränteavdraget inte skall avskaffas, trots att svenska folket lär förlora på detta under mandatperioden alldeles oavsett om bubblan brister eller ej (ökande bostadspriser är nämligen i normalfallet ingenting den som redan äger en bostad tjänar på, trots alla föreställningar om motsatsen). Efter dagens besked från Finansinspektionen finns en liten chans att detta populistiska löfte till väljarna går samma öde till mötes som så många andra löften Löfven har avgett sedan han blev partiledare, nämligen att det bryts. Låt oss denna gång innerligt hoppas att så också blir fallet.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

10 kommentarer:

 1. Jag har funderat på det du skriver om att ägaren av en bostad inte är betjänt av en prisstegring på bostaden.
  I detta har du rätt, men vilka tjänar då?
  Jo, först och främst den som har 2 bostäder, bägge belånade där en säljs och vinsten från den bostaden betalar lånet på den andra. D.v.s. spekulanterna tjänar grovt på lågränta och prisstegringar.
  Nästa som tjänar är bankerna, låg ränta på ett stort kapital som egentligen aldrig fanns ger goda vinster.
  Vidare, staten, vid varje försäljning uppstår en vinst som beskattas.
  Och slutligen, byggnadsindustrin, inget hus blir för dyrt i pris, alla hus går att sälja oberoende av byggkostnad. Vinsterna växer explosionsartat.
  Det är många som trivs med en bostadsbubbla, speciellt bankerna, eftersom de i realiteten aldrig riskerar någonting över huvud taget.

  SvaraRadera
 2. Arvingar är förvisso också vinnare i sammanhanget, för när husägaren dör frigörs plötsligt det kapital som varit bundet i bostaden. Det är såklart trevligt för arvingarna, men av mindre betydelse för husägaren själv.

  SvaraRadera
 3. Jag glömde skriva vilka som förlorar.
  Det är nästa generation, de som lånar mer än föregående.
  Genom historien har regeln varit att varje generation skall lämna lite mer efter sig än de fick av föregående.
  Den regel har nu vänts i sin motsats, nu tar varje generation så mycket det går av nästa i form av skuldsättning.
  Den äldre generationen samt staten och bankerna delar sedan på det värde barnen skapar under sin livstid.
  Systemet är självförstörande på bara ett par generationer.

  SvaraRadera
 4. @Fnordspotter.
  Jag skulle vilja argumentera med dig ang. arvingarnas vinst.
  Eftersom alla inblandade tar sin beskärda del vid ett arvskifte kommer arvingarna att ärva endast delar av husets värde, resten måste de låna.
  De ärver ALDRIG tillräckligt för att kunna köpa sina föräldrars hus utan skuldsätta sig, dvs. karusellen snurrar på med ökad skuldsättning.

  SvaraRadera
 5. Javisst, det är ett engångsbelopp och använder man det för att köpa hus själv så kommer man förlora på prisökningen enligt samma logik som gäller när man själv flyttar från ett hus till ett annat.

  Vad jag menade var mest att prisökningen realiseras i detta läge. Det gör den i praktiken däremot inte när man säljer ett hus och köper ett annat.

  SvaraRadera
 6. Visst kan man tjäna på prisstegringen om man har en sådan arbets- och livssituation att man t ex kan flytta ut på landet och köpa en mycket billigare bostad. Det förvånar mig att så få verkar våga ta den chansen.
  Under de senaste 50-60 åren har några tusen miljarder pumpats in på vissa sektorer av bostadsmarknaden i form av subventioner, ränteavdrag och liknande, samtidigt som andra sektorer reglerats eller beskattats orimligt hårt.
  Sammantaget har det uppstått kolossala obalanser och rent perversa klyftor mellan olika kategorier av bostadsägare och mellan bostädernas reella, materiella värde och det pris som de betingar i storstäderna.
  På papperet kan detta se ut som ökande förmögenheter för individer och för Sverige. Och precis som på aktiemarknaden kan smarta och förutseende individer göra vinster, men när bubblorna spricker blir kraschen våldsam och farlig för hela landet. / Sixten

  SvaraRadera
 7. Alltså här anser jag att du har fel.

  Jag skiter i det stegrande bostadspriserna. Jg skiter i om det blir en bostadsbubbla och folk förlorar pengar igen.

  Staten ska inte gå in och pilla med vilket avtal jag har med min bank. Det har den inte med att göra. Vill jag amortera så gör jag det, vill jag inte så är det upp till banken att låta mig slippa.

  Stockholmare m fl får själv skylla sig att de har trissat upp priserna. Restan av landet ska inte drabbas för det.

  Jag vill inte bli uppfostrad i ekomin av dem som sitter i regeringen och uppenbarligen inte har en aning om vad de snackar om. Samma gäller för FI.

  SvaraRadera
 8. Jag håller med dig i princip. I ett läge där detta var det enda som statsapparaten planerade att göra åt den skenande bostadsbubblan var detta emellertid bättre än att inte göra något alls.

  Betydligt bättre hade ju såklart dock varit att istället skrota ränteavdraget.

  SvaraRadera
 9. Dagens situation på bostadsmarknaden har en hel del likheter med ett typiskt pyramidspel. För att karusellen ska kunna fortsätta måste det tillkomma nya deltagare. Nu kan man i och för sig hävda att så kan ske (nästan) i all evighet p.g.a. invandring, men poängen är att det ytterst inte är individer som utgör tillskottet, utan kapital. Så länge samhället följaktligen anser sig ha råd med att förse de nytillkomna med tillräckligt kapital för att de ska kunna komma in på bostadsmarknaden kommer spelet att fortsätta.

  Det är fullkomligt obegripligt att amorteringar blivit en så stor fråga. Det borde vara en självklarhet. I de flesta jämförbara länder ska bolånet vara återbetalt senast inom 30-40 år. Det är omöjligt att så där bara köpa en lägenhet i mångmiljonklassen och räkna med att aldrig betala tillbaka lånet.

  //Rick

  SvaraRadera
 10. Rick: "Det är omöjligt att så där bara köpa en lägenhet i mångmiljonklassen och räkna med att aldrig betala tillbaka lånet."

  Fast det gör du ju. Det hela är bara en fråga om du ska göra det undertiden du bor i lägenheten eller den dagen du säljer den.

  Varför ska någon lägga sig när i livet jag vill ha pengarna tillgängliga? Lägenheten är en säkerhet mot banken som inte borde falla i värde, då har du fått låna för mycket. Lägenhet borde inte vara en spekulation.
  Vem förutom dina arvingar vinner på att din botad är betald när du blir gammal?

  Hade du bott i tex Frankrike och skaffat barn där så hade du mest troligt inte tyckt samma sak.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.