2015-06-08

När Alliansen körde i diket

"Med den migrationspolitiska överenskommelsen 2011 ville Alliansen knyta Miljöpartiet närmare sig", skrev Pär Nuder igår i en väldigt läsvärd krönika i Dagens Industri. Om Nuders analys är riktig innebär detta att Alliansen i och med överenskommelsen med Miljöpartiet gjorde en gigantisk felbedömning.

För det första blev inte Miljöpartiet Alliansens nya samarbetspartner. Tvärtom valde partiet under mandatperioden att göra en kraftig vänstersväng. För det andra lyckades Alliansen i och med denna överenskommelse göra sina egna väljare förbannade. Efter att Alliansen hade gjort upp med Miljöpartiet gick Sverigedemokraterna från att vara ett litet parti nära fyraprocentsspärren till att med god marginal bli Sverige tredje största parti.

I spåren av denna felbedömning har vi därför fått en hätsk och ytterst polariserad samhällsdebatt. I spåren av denna felbedömning har vi därför fått en situation där politikerna inte längre förmår diskutera invandringspolitiken på ett konstruktivt sätt. I spåren av denna felbedömning har vi därför fått en samhällsdebatt som allt mer präglas av halvsanningar och rena lögner. I spåren av denna felbedömning har vi därför fått DÖ, en överenskommelse som i grund och botten utgör fyra allianspartiers extremt krystade försök att på en och samma gång både isolera Sverigedemokraterna och bevara blockpolitiken.

Resultatet har i praktiken blivit, alldeles oavsett huruvida ledningarna för de fyra allianspartierna insett detta själva eller ej, att migrationspolitiken blivit Alliansens huvudfråga. Resultatet har blivit att man prioriterar gällande migrationspolitik före skattesänkningar, före valfrihet, före arbetslinjen och före näringspolitiken.

Detta hade måhända varit riktigt om alternativet vore en extrem migrationspolitik, men så är inte fallet. Tvärtom är det den nuvarande politiken som är extrem. Extrem i högst objektiva mått mätt. Extrem som i att asyltrycket på Sverige, mätt i asylsökande per capita, är mer än dubbelt så stort som på något annat land i EU eller EFTA. En extrem politik som Sverige därtill kombinerar med västvärldens sämsta förmåga till integration av utlandsfödda.

Det är denna extrema politik som i praktiken blivit Alliansens huvudfråga, trots att inget av allianspartiernas väljare önskar sig detta. Det är för denna extrema politiks skull man är beredd att ge upp allt det som man 2006 och 2010 gick till val på. Det är för denna extrema politiks skull man valde att sluta Decemberöverenskommelsen, och därmed alienera sina väljare ännu mer än vad man redan hade gjort. Det är för denna extrema politiks skull man är villig att låta en inkompetent och populistisk vänsterregering äventyra Sveriges ekonomi och framtid.

Det tål att upprepas. Allianspartiernas huvudfråga är inte längre skattesänkningar. Allianspartiernas huvudfråga är inte längre arbetslinjen. Allianspartiernas huvudfråga är inte längre valfrihet. Allianspartiernas huvudfråga är inte längre att bryta med det socialdemokratiska bidragssamhället.

Allianspartiernas huvudfråga är idag en extrem och vårdslös migrationspolitik. En extrem och vårdslös migrationspolitik som inte bara är dyr utan som också skapar stora spänningar i samhället. En politik som saknar stöd bland de egna väljarna och därför driver samma väljare i famnen på Sverigedemokraterna.

Allianspartiernas agerande tyder inte bara på att de inte har förstått allvaret i situationen. Vad deras agerande framför allt tyder på är att de fullständigt har tappat markkontakten.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, SVT1, SvD1, Re1, Re2, Av1, Av2, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1

5 kommentarer:

 1. Klockren analys.

  V

  SvaraRadera
 2. Exakt så!
  pella

  SvaraRadera
 3. När samhället öppet signalerar att äldre tar för mycket plats och lever för länge, sjuka kostar för mycket, väntetiderna i tandvården börjar närma sig ett halvår och vården måste behovsprövas .. http://www.dn.se/nyheter/sverige/hon-riskerar-att-do-utan-medicin/ .. för att räcka till alla så spelar det ingen roll var du kommer ifrån eller i vilket land du är född. Det är en sanning som börjar synas i opinionsiffrorna .. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-okar-hos-utrikesfodda

  SvaraRadera
 4. Detta är vad Tullberg så träffande kallar för "låsningen".
  Eller; hemska tanke, är inte dessa människor Sveriges crème de la créme? Ständig kritisk tvivel och skepticism torde vara den enda möjliga hållningen i detta dårarnas paradis - toklandet Sverige.

  SvaraRadera
 5. Varför är allianspartisterna fortfarande rädda för Reinfeldt? Tror de att hans ande kan komma tillbaka och låta sitt onda öga träffa dem och förvisa dem till ett evigt politiskt utanförskap?

  Allianspartister, gören er fria från denne stolle!

  Visst, han ledde er till Rosenbad för första gången i modern tid, men för den skull behöver ni inte respektera hans grandiositet nu när han häckar i Täby och ingen frågar efter honom, inte ens det korrupta FN har kommit upp med något viktigt, obscent välavlönat uppdrag.

  Han är inte farlig längre, våga stå upp!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.