2015-07-09

Snyftreportage på absurda premisser

Igår berättade både Rapport och Aktuellt om en gravid tiggande ung kvinna från Rumänien som drabbades av ett "chockbesked" då hon besökte barnmorskan för första gången. Om hon valde att genomgå förlossningen i Sverige skulle detta nämligen kosta upp till 250 000 kronor.

Att det allt annat än neutrala ordet "chockbesked" användes var ingen slump. Reportagets vinkling var tydlig. Någon hade rätt till något men ett hjärtlöst landsting försökte smita från sitt ansvar, var budskapet. Berättarrösten lät därtill antyda att rättsläget var glasklart, trots att det var tämligen uppenbart att landstingen och Socialstyrelsen sinsemellan tolkade lagen väldigt annorlunda.

Reportaget var anmärkningsvärt av flera skäl. Dels för att det så uppenbart brast i objektivitet. Dels för att vad som togs upp var ett icke-problem. Allt den gravida kvinnan behövde göra för att få gratis förlossningsvård var att åka till sitt hemland. Istället framställdes det emellertid som en självklarhet att hon istället gratis borde få föda i ett land till vilket hon saknade anknytning och där hon varken hade jobb eller gick i skolan.

Därtill vilade hela reportagets argumentationen (alldeles oavsett rättsläget) på en absurd premiss, nämligen att kvinnan i egenskap av "papperslös" har rätt till subventionerad vård. "Papperslös" är emellertid bara en eufemism för att hon vistas i Sverige olagligt, vilket i det aktuella fallet betyder att hon stannat kvar i Sverige längre än de tre månader under vilka den fria rörligheten för EU-medborgare som inte kan försörja sig själva gäller.

Kvinnans status som "papperslös" är med andra ord en följd av att hon bryter mot lagen, någonting hon med andra ord enligt reportaget och Socialstyrelsen bör belönas för. Hade förlossningen däremot inträffat under de tre första månaderna av hennes vistelse i Sverige (det vill säga när hon befann sig här lagligt) hade hon enligt Socialstyrelsen inte haft rätt till subventionerad vård. Denna (eventuella) rättighet gäller i sammanhanget endast den som bryter mot lagen.

Reportaget fungerade med allra största sannolikhet som en vattendelare. Å ena sidan insåg (förmodligen) de flesta det absurda i SVT:s vinkling. Å andra sidan upplevde säkerligen en stor grupp tittare att skattebetalarna självfallet borde stå för notan. Till den senare gruppen hörde säkerligen många som helt enkelt förvirrades av ordet "papperslös".

Många tillhörde emellertid säkerligen samma grupp som, då tidningarna ensidigt återger en berättelse om någon som anser sig vara orättvis behandlad, automatiskt utgår från att det inte kan finnas någon annan bild av vad som har inträffat. Fenomen som mediala aprilskämt säger en hel del om hur okritiskt vi ofta förhåller oss till nyhetsförmedling.

Sist men inte minst är det värt att notera att man i textvarianten av reportaget kan läsa att kvinnan och hennes pojkväns tanke med att resa till Sverige var "att söka jobb och tjäna pengar", men att detta "som papperslös rom [...] inte varit lätt". De var emellertid inte "papperslösa" när de kom hit, "papperslösa" blev de först när de efter tre månader valde att stanna kvar i Sverige olagligt.

Därtill bör de (givet hur länge rumänska romer har rest till Sverige för att tigga) ha varit synnerligen medvetna om att deras chanser till att hitta jobb i Sverige inte bara var synnerligen minimala, utan därtill förmodligen också betydligt sämre än deras chanser att hitta jobb i Rumänien. Däremot är det högst sannolikt att de var väl införstådda med att svenskar var givmilda och att svenska myndigheter dåliga på att upprätthålla lagen. Att utan kommentar återge dylika uppgifter är därmed ett exempel på påfallande dålig journalistik.

Reportage som det vi kunde se igår är inte ovanliga, tvärtom har vi allt sedan rumänska tiggare blev ett stående inslag i den svenska stadsbilden kunnat ta del av oräkneliga sådana. De framstår för varje dag som mer och mer surrealistiska, de målar upp en bild av tiggarna som få känner igen sig i och de återspeglar en syn på frågan som inte delas av folkmajoriteten.

De följer emellertid den dramaturgi som de radikaliserade kultursidorna och twitterdreven kräver. Och vad dessa kultursidor och dessa twitterdrev kräver misstas allt oftare av ledande politiker för både folkviljan och den enda vägens politik.


DN1, Ex1, Ab1

7 kommentarer:

 1. Såg reportaget hos en vän med TV,jag har själv ingen Tv och det är jag glad för.I samma tendensiösa reportagestil gick inslaget om den för 30 år sedan invandrade som öppnade sitt hem för asylsökande,han ville betala igen till det svenska samhället,men reportaget uteslöt att mannen hade avtal med Lunds kommun om att till en kostnad av 1600 kr per dygn härbärgera 15 asylsökande,så var det med den generositeten

  SvaraRadera
 2. Det är som att journalister vill framhäva dem som bryter mot lagar. Tänk om alla helt plötsligt bestämde sig för att strunta i allt. Strunta i att jobba, strunta i att betala skatt, strunta i att ta hand om sina barn...

  SvaraRadera
 3. Public Service gör allt för undergräva sitt existensberättigande utan att deras geografiskt, social och ideologiskt isolerade journalister förmår begripa varför.


  /Eskil

  SvaraRadera
 4. Jag mådde illa när jag läste reportaget.

  SvaraRadera
 5. Om kvinnan föder sitt barn i Sverige kommer det hävdas det är svensk medborgare och att mamma och barn måste stanna för att bli försörjda.

  SvaraRadera
 6. en väldigt sur tant10 juli 2015 10:29

  Det är ett tag sedan jag arbetade inom sjukvården. Jag hade ansvaret över juridiken på min avdelning, vilket innebar kontroll över vad en utländsk patient kunde få och inte. Det uppstod ofta svåra situationer eftersom vi hade flera asylsökanden/ utlänningar som patienter. Men på den tiden fanns klar regelbok och det var bara att följa den, risk att avdelningen kunde bli bötfälld fanns, och i oklara situationer grät man inte till TV utan lotsade patienten till rätt instans som hemlandets Ambassad. Akut är just akut inte något förväntat.

  SvaraRadera
 7. Fick en gång en räkning på €700 för en ambulansfärd på tio minuter. Inga problem, bara att skicka till mitt försäkringsbolag, de betalade och jag hörde aldrig något mer.
  Poängen för mig som bortskämd svensk ute i stora Europa var "Det här är inte gratis. Tänk efter före."

  Vissa läkare i USA har slutat acceptera försäkringar. Det är oändligt med trassel eftersom systemet bygger på att få något annan att betala. Gravid första gången i New York-trakten? Det blir $10000 i förskott.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.