2015-07-10

Om spelteori, ansvar och dansen runt Sverigedemokraterna

"Det är klart det är oroande", kommenterade Gustav Fridolin igår i Expressen Sverigedemokraternas stigande opinionssiffror. "Det är ett tecken på att vi har stora klyftor i Sverige med växande avstånd mellan människor", utvecklade han sitt resonemang.

Att Fridolin i intervjun ger uttryck för en nyfunnen insikt om att det inte är en konstruktiv strategi att från Miljöpartiets sida bidra till en hätsk polarisering av samhällsdebatten är såklart positivt. Att partiet först många år efter att den hätska polariseringen blivit till en av samhällsdebattens främsta kännetecken kommit till denna elementära insikt kan emellertid näppeligen anses vara något som förtjänar beröm.

Tvärtom är de "stora klyftor" och det "växande avstånd mellan människor" som Fridolin pekar på något som Miljöpartiet i allra högsta grad bidragit till. Att Miljöpartiets migrationspolitik i praktiken blev svensk migrationspolitik efter att partiet gjorde upp med alliansregeringen efter valet 2010 bidrog inte bara till de stora underskott i de offentliga finanserna vi ser idag.

Det bidrog också till det hätska debattklimatet. Det bidrog till fördjupade klyftor mellan stad och land. Det bidrog till klyftor mellan innerstadsbor och de som måste bo i den mångkultur som innerstadsborna säger sig älska men inte vill bo i. Sist men inte minst bidrog det i allra högsta grad till Sverigedemokraternas val- och opinionsframgångar.

"Miljöpartiet lever i ett parallellt universum där ekonomiska resurser är oändliga" skrev Jenny Sonesson häromdagen i Dagens Industri, och i intervjun gör Gustav Fridolin allt för att ge henne rätt. Samtidigt som den svenska integrationspolitiken utmärker sig som OECD-ländernas sämsta talar Fridolin om "en bra politik för att möta de människor som nu söker sig hit". Samtidigt som regeringen såväl försämrar möjligheterna för utlandsfödda att få jobb som stärker bidragslinjen talar han om att "det krävs tilltro till politiken".

Precis samma brist på probleminsikt visar utrikesminister Margot Wallström prov på i artikeln. "Vi måste visa att vi kan hantera de frågor som jag tror ligger till grund för att de går fram", kommenterar hon Sverigedemokraternas opinionsframgångar. Problemet för Fridolin och Wallström är bara att de varken har "en bra politik för att möta de människor som nu söker sig hit" eller kan "hantera de frågor" som ligger till grund för de sverigedemokratiska framgångarna. Tvärtom, regeringen har tydligt aviserat att den ämnar föra en politik som kommer att förvärra problemen.

Att det förhåller sig på det här sättet är "oerhört positivt", enligt Sverigedemokraternas Richard Jomshof, som nöjt konstaterar att "så länge de andra partierna spelar sina kort som de gör finns det stor chans att vi fortsätter att växa". Det är en väldigt märklig kommentar för någon som kallar sig "Sverigevän".

Vad Jomshof i praktiken säger är att han gärna ser att regeringen driver en för Sverige ytterst destruktiv politik om detta bara leder till ökat stöd för Sverigedemokraterna. Av åtta riksdagspartier ägnar sig med andra ord åtta partier åt spelteori och noll åt att ta ansvar.

Relaterat:
Anybody's Place
DN1, DN2, SvD1, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1

9 kommentarer:

 1. "Att det förhåller sig på det här sättet är "oerhört positivt", enligt Sverigedemokraternas Richard Jomshof, som nöjt konstaterar att "så länge de andra partierna spelar sina kort som de gör finns det stor chans att vi fortsätter att växa". Det är en väldigt märklig kommentar för någon som kallar sig "Sverigevän".

  Vad Jomshof i praktiken säger är att han gärna ser att regeringen driver en för Sverige ytterst destruktiv politik om detta bara leder till ökat stöd för Sverigedemokraterna. Av åtta riksdagspartier ägnar sig med andra ord åtta partier åt spelteori och noll åt att ta ansvar."

  Det är Expressens referat. Jag har aldrig hört någon Sverigedomkrat säga att partiets storlek är viktigare än vilken politik som kommer att föras. De flesta av partiets väljare har det som det minst dåliga alternativet och kan tänkas byta parti, om något eller några partier tar tagit i viktiga frågor på ett trovärdigt sätt.

  SvaraRadera
 2. Är mest orolig över att miljöpartiet gick upp 0,3 procent.

  SvaraRadera
 3. Håller med Lavazza, jag tycker inte att man kan dra den slutsatsen att Jomshof är nöjd med utvecklingen i landet rent generellt. Min tolkning är att hans gläds med SDs framgångar vilket är fullt naturligt. V och MP gläds också med ev framgångar och tycker säkert att de tar ansvar för landet...

  När det gäller ansvar och demokrati så var SDs krav för att stödja en budget att vi inte skulle öka invandringen. Färska opinionsundersökningar visar att 92% av befolkningen sluter upp bakom detta, bara 8% vill öka. Hur kan det då vara att inte ta ansvar eller att dansa efter SDs pipa?

  Det hela är mycket sorgligt då endast SD företräder folkopinionen i kanske vår tids största fråga. Hade SD haft en annan historia, en bredare politik och flera förtroendegivande företrädare så hade de haft över 30%.

  SvaraRadera
 4. Jag har inte hört Richard Jomshofs kommentar, men i den artikel i Expressen som du länkar till står att han tycker det är oerhört positivt att partiet ökar i opinionsmätningarna. Vilken partisekreterare skulle inte göra det. Hans konstaterande att det finns chans att ökningen fortsätter pga hur övriga partier spelar sina kort.
  Ja det är väl också en sanning, som inte betyder att de vill att förfallet av Sverige ska fortsätta. För vem vill ha makten i ett land som fallit samman?
  Jag tycker att du lite skamligt skjuter på visselblåsaren i stället för på de som är orsaken till förfallet.

  SvaraRadera
 5. Och jag tycker att "oerhört positivt" är ett ganska märkligt uttryck att använda i sammanhanget, alldeles oavsett. Till detta kan vi notera att Mattias Karlsson kallade KD för "SD-light" efter Ebba Busch Thors almedalstal. Ett uttalande som ger Busch Thors belackare vatten på sin kvarn och därmed riskerar att försvaga hennes ställning, vilket i sin tur minskar hennes möjligheter att förändra politiken i den riktning hon gav uttryck för i sitt tal.

  Dessa och andra liknande uttalanden tycker jag tyder på att SD (eller åtminstone många inom SD) verkar måna mer om SD än om Sverige. Det är såklart möjligt att jag har fel, men i så fall borde SD inte uttala sig på det här sättet.

  SvaraRadera
 6. I fallet Ebba Busch Thor håller jag verkligen med dig. Där var beteendet både från Karlsson och Åkesson synnerligen "barnsligt". Något som inte gynnade vare sig SD eller KD.

  SvaraRadera
 7. Tycker det är atypiska för Jomshof att uttrycka sig på det viset, vilket för frågan till vad är det som han har sagt ordagrant? Medierna är inte direkt kända för att citera SD så att de framstår i god dager.

  SvaraRadera
 8. Snubblar över denna blogg först nu och tycker den verkar lite gnällig MEN är beredd att ge den en chans.
  Vad Jomshof sagt eller inte sagt vet bara de som lyssnade när han sade det. Men inte kan det väl skada Sverige om SD växer på de andra partiernas bekostnad?/Social konstruktion

  SvaraRadera
 9. SD talar om volymer. Ingen annan vågar tala om volymer. En majoritet av folket vill höra ordet "volymer" från ett "rumsrent" parti.
  Ingen tror längre på att nya bidrag, åtgärder eller utbildningar kommer att ha någon effekt. Hade de fungerat så hade vi sett någon liten förbättring de senaste 20-30 åren.

  Chicken racet fortsätter.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.