2015-08-06

När alla springer åt samma håll

Den kusligaste aspekten på de senaste dagarnas freak show är inte att en tunnelbanestation har stormats av en våldsam pöbel eller att många debattörer och politiker ännu en gång visat sig ta ytterst lätt på demokrati och yttrandefrihet. Den i särklass kusligaste aspekten är den närmast totala enighet som tycks råda om att ett tämligen oskyldigt budskap är hemskt, rasistiskt, obehagligt, djupt smaklöst, vulgärt och stötande.

Kampanjens budskap är att regeringen inte gör vad den borde. Kampanjens budskap är att att tiggare blir utnyttjade. Kampanjens budskap är att vi har "ett allvarligt problem" (bedömningsfråga) med fenomen som bevisligen existerar (även om omfattningen av dem är oklar). Rimliga (subjektiva) reaktioner på (det subjektiva) budskapet är att Sverigedemokraterna har fel, överdriver, förenklar, vilseleder eller är orättvisa mot regeringen. Att påstå att budskapet är rasistiskt, hetsande, obehagligt eller stötande är emellertid trams.

Detta hindrar emellertid inte stora delar av det offentliga Sverige (inklusive många av de som försvarar Sverigedemokraternas rätt att annonsera) från att påstå att så är fallet. En förkrossande majoritet av det offentliga Sverige väljer att springa åt samma håll med högafflar i händerna, utan att för en sekund överväga om reaktionen står i proportion till det man reagerar mot. I bästa fall handlar det om att man inte vågar säga vad man tycker. I värsta fall (och gissningsvis minst lika vanligt) handlar det om att man har dragits med i ett utbrott av masshysteri.

Det är denna sorts förrädiska masshysteri som fick kinesiska studenter att mörda sina barndomsvänner, lärare och föräldrar under kulturrevolutionen. Det är denna sorts förrädiska masshysteri som fick folket i Rwanda att massakrera sina grannar. Det är denna sorts förrädiska masshysteri som möjliggjorde massakern i Jonestown.

I den hätska svenska samhällsdebatten görs idag ofta paralleller till 30-talet. Vad få emellertid tycks se är att det är i denna masshysteri de uppenbara parallellerna till detta årtionde återfinns. Förmågan till masshysteri är en av de i särklass mest destruktiva och farliga krafterna människan bär inom sig. Att inte bara uppmuntra utan att därtill aktivt odla denna kraft är, bokstavligt talat, att leka med elden.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, Exp1, Ab1, Ab2