2015-08-04

Om Wikipedia och den klåfingriga staten

Wikipedia är en fantastisk företeelse. En ideell stiftelse tillhandahåller en gratistjänst och eldsjälar världen över fyller den med innehåll och donerar frivilligt pengar för att täcka de löpande utgifterna. Resultatet har blivit det bästa och mest omfattande uppslagsverket någonsin.

Detta är ett fantastiskt exempel på vad civilsamhället är kapabelt till. Det har inte krävts något stort förlag eller någon rik mecenat. Inte heller är Wikipedia (till skillnad till exempel Nationalencyklopedin) en produkt av politiska beslut eller ofrivilliga tillskott från skattebetalarna. Wikipedia är istället ett gräsrotsprojekt som lockat fram det allra bästa i människor.

Att ett gräsrotsprojekt gjort succé utan att svenska staten fått utöva kontroll över det ses emellertid inte med blida ögon i maktens korridoren. Därför har en av alla de där myndigheterna som kostar skattebetalarna pengar utan att detta tillför samma skattebetalare ett smack avsatt skattemedel för att styra Wikipedias innehåll. På så sätt påtvingar man inte bara Wikipedia Den Rätta Läran, man knyter därtill svenska Wikipedia närmare staten.

Att den svenska staten på detta sätt slösar bort skattepengar samtidigt som skatterna är skyhöga, laglösheten breder ut sig och Sverige står utan ett försvar är illa nog. Att staten därtill inte förmår hålla sina fingrar borta från ett fantastiskt gräsrotsprojekt fyller mig med avsmak.

Relaterat:
Om reg(l)eringen Löfven och crowdfunding
SvD1, Exp1