2015-09-27

Volymer, volymer, volymer

I dagens DN kan man idag läsa att "fler vill se ökat flyktingmottagande". Detta kompletteras med en förhållandevis grund analys av Ewa Stenberg samt en såväl bombastisk som väckelsemötefähig ledartext av Peter Wolodarski.

Vad som lyser med sin frånvaro i såväl frågeställningen som analysen är vad som egentligen menas med "ökat flyktingmottagande". Avses till exempel mottagandet på årsbasis, eller mottagandet som det ser ut just nu? Frågeställningen är högst relevant, för den förändring som skett i opinionen avser den förändring som skett mellan två undersökningar under året. Den ena utfördes under februari och den andra under september. Sedan februari har asyltrycket på Sverige ökat dramatiskt, någonting som många av de svarande förmodligen inte var på det klara med och vilket Ipsos sannolikt inte heller brydde sig om att informera dem om.

Klart är att den skamlösa agendajournalistik som inte minst just DN har ägnat sig åt på sistone säkerligen kan ha påverkat opinionen. Parallellt med denna utveckling har antalet personer som söker asyl i Sverige ökat drastiskt, och uppgår nu till tusen personer om dagen. Om detta håller i sig kommer med andra ord antalet asylsökande på årsbasis öka till runt 365 000 personer.

I detta läge måste man fråga sig vilka volymer de som säger sig vilja se ett "ökat flyktingmottagande" verkligen anser lämpliga. Anser de 500 000 asylsökande om året vara en lämplig nivå? Är det snarare en miljon asylsökande om året de har i åtanke? Eller kan det måhända vara så att en stor del av de svenskar som står för den ökning som DN rapporterar om, i själva utgörs av förvisso välmenande men när det kommer till kritan politiskt okunniga människor? Människor som måhända inte ens känner till att tusen personer just nu söker asyl i Sverige varje dag, och som därför inte reflekterat över vad detta egentligen innebär?

Om vi för ett ögonblick utgår från att dessa människor endast vill se en försumbar ökning utöver de tusen personer som redan söker asyl i Sverige varje dag, vilka uppoffringar är de då beredda att göra? Är de villiga att börja betala betydligt högre skatter? Är de villiga att ta emot asylsökande i sina egna hem? Är de villiga att låta staten rekvirera sommarstugan?

Är de villiga att fortsätta betala dagens skatter, men parallellt med detta acceptera en kraftigt försämrad välfärd med kraftigt höjda egenavgifter? Är de villiga att 2018 rösta för att överge den svenska modellen och släppa låglönejobben fria, så att de individer som gömmer sig bakom det ökade flyktingmottagande de säger sig förespråka faktiskt ges en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden?

I de allra flesta fall lär svaret på ovanstående frågor vara nej. En påfallande stor andel av alla människor är nämligen (för att uttrycka det krasst) känslostyra, politiskt okunniga och oförmögna till djupare konsekvensanalyser i frågor av den här magnituden. Därtill är det fullt möjligt att undersökningen gjordes vid en tidpunkt då asyltrycket ännu inte hade börjat uppgå till tusen personer om dagen, eller då ytterst få svenskar var på det klara med detta.

Vad som däremot är högst anmärkningsvärt är att man på DN, ställda inför dessa siffror, väljer att ännu en gång kalla till väckelsemöte i stället för att skriva de maktkritiska och fördjupande reportage som den extraordinära situationen faktiskt tarvar. Vad som pågår på DN är ett journalistiskt haveri av sällan skådat slag.

Läs även:
Motpol, Den sjätte mannen


Radio bubb.la diskuterar migrationspolitiken ur frihetligt perspektiv. Rekommenderas!

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SVT1, SVT2, Me1

11 kommentarer:

 1. Givetvis så anser stollarna som är för fri invandring att någon annan ska betala...Miljömuppar och politiker tror att pengar är bara något man trycker upp så ordnar sig allt.

  Benny

  SvaraRadera
 2. Jag tror att de flesta inte är beredda att offra så mycket för egen del. Det är lätt att stå och dela ut nallar på tågstationen, men det är inte lika lätt att acceptera större barngrupper i förskolan, längre vårdköer för familjen eller att gamla farmor inte får plats i äldreboende när hon inte klarar sig hemma. För att inte tala om att det förstås inte är så roligt att släppa in någon i sin bostad för längre tid. Förstår inte varför DN inte kommer med förslag om hur man ska lösa bostads- och arbetslöshetsfrågan för nyanlända eller detta med no go-zoner och upplopp i utanförskapsområden. Det är lätt att säga tulipanaros, men svårt att göra...

  SvaraRadera
 3. Den intellektuella ärligheten tycks vara den moraliska bestörtningens första offer.

  SvaraRadera
 4. DN har försett läsarna med åtskilliga kalkonrapporter typ Sandvikenrapporten som beskriver hur lönsam invandringen är för samhället och hur nödvändig invandringen är för att vi inte snart skall råka ut för en akut arbetskraftsbrist som hotar samhällets grundvalar.

  När verkligheten kommer ikapp och allt fler kommer handgripligen att få känna av att det var en lögn och att dagens invandringspolitik är oförenlig med ett välfärdssamhälle som påminner om det som vi har i Sverige får väl DNs journalister med Peter Wolodarski i spetsen skylla på att "vi" har varit naiva.

  /Eskil

  SvaraRadera
 5. Ett ljus i allt mörker är att bostadsbristen tycks lösas. 30% är enligt enkäten villiga att ta emot flyktingar i sitt hem. Jag förutsätter att förutom gratis logi också ingår kost och andra omkostnader. Ett extra plus är att bostadsminister Kaplan inte behövs utan kan ägna sig åt stadsbyggnad i Turkiet och slipper nesan när bluffen med "hans" 8 miljarder för att bygga bostäder som kostar 800 miljarder avslöjas. Då kan också vi dissidenter vara åtminstone lita nöjda. För som Kyrklund skrev: alla ord när handling fattas äro dåraktiga och tomma. Det har säkert också de godhjärtade insett.
  Klas Bengtsson
  Dissident

  SvaraRadera
 6. Frågan är hur många som är medvetna om hur antalet asylsökande, och hur antalet ackumuleras till 100.000-tals nysvenskar . Vi som är bekymrade (på gränsen till panikslagna möjligen) kollar på Migrationsverkets hemsida och vet läget. Men redovisas volymerna överhuvudtaget i SVT, SR eller andra etablerade media? Jag kan inte minnas att jag sett något.

  SvaraRadera
 7. Om ingen tillfrågad har riktnummer 0580, 0223, 044 o.s.v. så får man ett resultat som är PK positivt.

  SvaraRadera
 8. Från Gävle rapporteras att kommunen står beredd att inhysa 200 flyktingar i skolors gymnastiksalar,den gode förtroendevalda av medborgarna i Gävle tycker att ungdomarna som idrottar i gympasalen inte mår dåligt av frisk luft de får utomhus.

  SvaraRadera
 9. Exempelvis kan ju redan formuleringen på frågan ifrågasättas. Hur vet man att alla är flyktingar? Det vet man ju inte. Ännu och ofta heller aldrig. Menar man mottagande av specifikt just verkliga flyktingar? Eller menar man en konstant ström av asylsökande i största allmänhet? Eller menar man för enkelhets skull alla som överhuvudtaget vill röra på sig mellan världsdelar? Menar man bara kvotflyktingarna (som är en försvinnande liten del av volymvolymerna).

  Man kanske borde genomföra en "allmänbildnings enkät" varje vecka. Där 1000 personer får svara på grundläggande och aktuella samhällsfrågor.

  För att på det viset försöka mäta kvaliteten på medias nyhetsrapportering.

  Hur många förstår egentligen vad som sägs och vad det betyder?

  Vid ett extremt dåligt utfall vecka efter vecka så börjar man avsätta redaktionschefer och liknande.

  Så man känner ett ansvar för sitt yrke som informatör istället.

  SvaraRadera
 10. Våldet minskar, trots allt, skrev DN i samband med IKEA-morden, och alla medier hakade på. Men tog någon tänkande människa det på allvar? På samma sätt är detta rent DN-nonsens, och antagligen kommer Tino S snart att gräva i deras siffror och visa att som vanligt har DN förvrängt verkligheten. Den stora frågan är, varför? Varför vill media inte längre rapportera om det som händer, analysera läget och ställa ansvariga till svars?
  Pellafant

  SvaraRadera
 11. Har kommunerna bygglov för alla flyktingboenden de öppnar?
  Troligen kan upprättandet av många av dessa flyktingboenden överklagas eftersom de strider mot beviljade bygglov och detaljplaner.
  Vem vågar överklaga?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.