2015-10-05

Generaldirektören som ljög

"Jag möter [...] människor som beundrar mitt mod", berättade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson blygsamt i en intervju den 11 september, och tillade:
"Jag tycker att det är en del av mitt uppdrag att förmedla, berätta och beskriva. Men också att våga ta ställning."
I en annan intervju som publicerades samma dag kunde man läsa att 'Anders Danielsson värjer sig emot beskrivningen av den pågående situationen som en "kris" som sätter press på vårt land'. Detta motiverade Migrationsverkets aristokratiske generaldirektör då med följande ord:
"Det är klart det är en kris, men inte för oss."
Blott tre veckor senare höll emellertid samme Anders Danielsson en blixtinkallad lördagspresskonferens tillsammans med justitieminister migrationsminister Morgan Johansson. Denna gång var det helt annat ljud i skällan.

"Vi talar mer än tusen boendeplatser" (per dag), sade Migrationsverkets generaldirektör och höjde dramatiskt på ögonbrynen, "och det betyder att vi inom ramen för det systemet som alla är bekanta med, nu börjar närma oss vägs ände". "Det är ju självklart en nationell mobilisering vi talar om nu" förklarade Danielsson och tillade, "det är ju inte bara Migrationsverket, det är ju... vi är igång dygnet runt".

Han förklarade att man nu planerade för 75 000 platser i "prefabricerade hus, modulhus". "Vi förtätar också befintliga platser, och det är självklart att det är ju kanske inte det bästa mottagandet vi kan erbjuda, men så ser situationen ut. Det kommer bli fler människor på de befintliga platser vi har idag".

"Vi, jag har vädjat till andra myndigheter och de flesta andra statliga myndigheter som jag träffade i fredags", berättade generaldirektören, "kan ni hjälpa oss? Kriminalvården, har de möjligheter att göra någonting? Försvarsmakten och andra myndigheter i Sverige som har stora utrymmen, kan ni bidra med detta?" Därefter avslutade Danielsson sitt anförande med ännu en vädjan, denna gång till Sveriges redan hårt prövade kommuner.

Vad hade då förändrats under dessa tre veckor? Vad hade hänt som fått situationen att gå från business as usual till ett skriande behov av "nationell mobilisering"? Inte särskilt mycket, visar Migrationsverkets egen statistik.

När Anders Danielsson å det bestämdaste förnekade att det rådde någon form av kris uppgick antalet asylsökande till 5 214 personer per vecka, eller i snitt 745 personer om dagen. När Danielsson tre veckor senare höll presskonferens hade denna siffra ökat till 7 148 personer i veckan, eller i snitt 1 021 personer om dagen. Ökningen hade med andra ord under dessa tre veckor varit relativt beskedliga 37 procent.

Migrationsverkets prognostiserade så sent som i juli att antalet asylsökande under 2015 skulle landa på 74 000 personer. Antalet asylsökande i år överstiger emellertid redan nu denna siffra. Vad mer är, med runt tusen nya asylsökande varje dag talar vi nu om volymer™ som nu på helårsbasis närmar sig 400 000 personer.

En 37-procentig ökning kommer inte ens i närheten av att förklara dessa siffror. Tvärtom, den stora ökningen hade redan skett när Anders Danielsson inför pressen inte bara förklarade att läget var under kontroll, utan därtill bombastiskt lade ut orden om hur det var en del av hans uppdrag "att förmedla, berätta och beskriva".

"Ingen skulle kunna förutsett hur det här skulle utvecklas", sade Morgan Johansson till SVT:s reporter under samma presskonferens. Därmed står det också klart att herrarna Danielsson och Johansson antingen är extremt olämpliga för sina jobb, eller har satt i system att ljuga det svenska folket rakt upp i ansiktet. Vad mer är, i stället för att göra något åt volymerna™ börjar de nu placera asylsökande i gymnastiksalar, kåkstäder och tältläger.

I vilket annat västland som helst hade pressen i detta läge ställt såväl Anders Danielsson som politikerna mot väggen. I Sverige ser emellertid den tredje statsmakten det som sitt uppdrag att skydda den politiska eliten, varför ingenting sådant lär ske.

Läs även:
Motpol, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab3, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7