2015-10-19

Om bostadsbubblan och korporativismen

Bankerna tjänar just nu mer än någonsin tidigare på bolån, vilket har fått Finansinspektionen att reagera. Utspelet är på sitt sätt närmast komiskt, eftersom det är staten som har bäddat för detta. Bankerna utnyttjar bara de möjligheter som står dem till buds i ett korporativistiskt och svågerkapitalistiskt system.

Den svenska bostadspolitiken präglas av att marknadskrafterna helt är satta ur spel. För det första har staten genom att reglera "bostadsmarknaden" sönder och samman strypt tillgången på bostäder. För det andra leder den förda politiken just nu till en kraftig befolkningsökning, vilket i sin tur skapar en kraftigt ökad efterfrågan. Att det råder bostadsbrist i Sverige är inte konstigare än att det rådde brist på livsmedel i Sovjetunionen eller att det råder brist på toalettpapper i Venezuela.

Denna brist på bostäder leder (liksom alltid är fallet då marknaden på detta sätt sätts ur spel genom statliga ingripanden) till att priserna skjuter i höjden. I det svenska fallet kombineras detta emellertid med negativ reporänta, någonting som eldar på den totalt ohållbara utvecklingen ytterligare. Som grädde på moset har staten valt att ge alla hushåll med ett bolån en skattereduktion motsvarande 30 procent av räntekostnaden. Denna skattereduktion är intressant av flera skäl.

För det första utgör denna skattereduktion en pervers spegelbild av den skatt på 30 procent som svenska sparare tvingas betala på (bland annat) ränteinkomster. Budskapet är glasklart. Den som försöker arbeta ihop ett kapital på egen hand bestraffas. Den som däremot väljer att med statens hjälp hyra sin bostad av banken belönas. Självständighet och flit motarbetas, att göra sig beroende av statens "välvilja" uppmuntras.

För det andra tillfaller denna skattereduktion i praktiken inte låntagarna utan bankerna. Eftersom bostadsbristen är akut leder skattereduktionen bara till att bostadsspekulanterna tvingas bli aggressivare i sin budgivning, vilket i sin tur leder till högre slutpriser. Till syvende och sist blir månadskostnaden för köparen densamma, fast med skillnaden att bankerna nu göds med stora mängder skattepengar och att det därtill blir svårare att amortera av sina lån.

Återigen kan man med andra ord konstatera att systemet är riggat. Det tillåter förvisso en hög levnadsstandard, men bara för den som är villig att underkasta sig den stora staten och de svågerkapitalistiska oligopolföretag som staten valt att ta under sina vingar. Klassresor tillåts, men bara upp till medelklassnivå. Därefter motarbetas aktivt den som försöker klättra vidare. Därefter räcker ofta ingen driftighet, innovation eller arbetsmoral i världen. I stället gör den svenska staten allt för att beröva medborgarna på deras självständighet, och i stället fjättra dem vid det korporativistiska systemet.

Vad bostadsmarknaden beträffar är det ett återkommande argument att de skenande priserna inte är något större problem (och att det därtill kanske inte ens finns någon bostadsbubbla), eftersom prisuppgången inte främst drivs av spekulation utan av att människor vill ha någonstans att bo. Dessa invändningar är inte helt irrelevanta, boende är trots allt inte vilken vara som helst. När det kommer till konsekvenserna av ränteläget är emellertid matematiken obarmhärtig.

Riksbankens linje har länge varit att ränteläget "snart" kommer att återgå till det normala, prognoser som hittills har slagit spektakulärt fel. Vad såväl de skenande bostadspriserna som andra rön emellertid visar är att Riksbanken förr eller senare måste höja räntan. Samtidigt har de skenande bostadspriserna i praktiken gjort det omöjligt att höja samma ränta, eftersom de överbelånade hushållen helt enkelt inte skulle råd med detta. De svåra följder som ett slopat ränteavdrag påstås skulle leda till, är försumbara i jämförelse med de effekter en återgång till normala räntenivåer skulle få.

Därmed har arkitekterna bakom räntepolitiken, genom att inte agera i tid, försatt sig själva (eller snarare Sverige) i en rävsax. Vad mer är, politikernas fortsatta velande och brist på krisinsikt avslöjar en total brist på handlingskraft. Hur det hela än slutar är sannolikheten för att det kommer sluta väl minimal. Den som vill se om sitt eget hus bör antingen amortera aggressivt så länge räntan är låg, eller (om ett sådant amorteringsutrymme inte finns) överväga att sälja på den här sidan kraschen och flytta till en hyresrätt under tiden.
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3

12 kommentarer:

 1. Det saknas ett ord....Vad ska jag göra aggressivt så,länge räntan är låg? Hoppas på ett kreativt förslag :-)
  Pellafant

  SvaraRadera
 2. Ca 50% av bolånen/bostadsobligationerna ägs av utländska banker/pensionsfonder osv så det är dessa som bestämmer vad räntan ska vara, inte Riksbanken, såvida inte RB har tänkt att köpa upp dessa bostadsobligationer som en förlängning på valutakriget. Riksbanken kan styra de korta räntorna, men det är marknaden som kontrollerar de längre.

  De flesta hushåll kör idag med 3-mån rörlig ränta. Detta sammantaget innebär att hushållen är mycket känsliga för räntehöjningar som kan komma snabbt om det internationella kapitalet förlorar sitt förtroende för svenskarnas förmåga att betala tillbaka. Vad som är en normalränta kommande 10 år är omöjligt att sia om, men den kan vara lägre än vad många tror.

  Men det allra mest skrämmande är att banksektorns andel av BNP är mycket stor i Sverige och att bankerna jobbar med stor hävstång. En bailout av bankerna skulle leda till statsbankrutt.

  SvaraRadera
 3. Hmm, känner igen en del som jag skrev som kommentar på en annans blogg förra veckan. Det är bra att det sprids vidare. För den som vill ta sig högre upp än medelklass gäller att köpa rätt trisslott eller hålla sig utanför lagen, varav det sistnämnda ger more bang for the buck. /T

  SvaraRadera
 4. Ränteavdraget är väl knappast något som skulle förändra något. Att mixtra med det kanske sänker priserna något en tid men priserna skulle ju ändå skena. Lite som att behandla en pestsmittad med ipren. Febern går kanske ner men grundproblemet återstår. Att priserna är såpass höga visar borde ge många fler byggherrar profit av att bygga. Jag kan inte byggindustrin men jag gissar att det är regleringar som är problemet. Vad jag dock har koll på är hur ekonomiska regler skapar olika incitament. Idag betalar man både kapitalskatt men får ränteavdrag. Det betyder att besöutet att låna eller spara mer bestäms främst av aktören. Staten styr varken beslutet till att spara mer eller låna mer. Om man lånar 100 kronor samtidigt som man sparar 100 kronor och har samma sparränta som låneränta så tar skatten och avdraget ut varandra. Drar man bort antingen kapitalvinstskatten eller ränteavdraget kommer istället reglerna uppmuntra tiĺl ett beslut. Alltså tar man bort ränteavdraget kommer man uppmuntra aktören att betala av lånet med sparkapitalet. Låter ju iofsig ok men det innebär att om man har ett lån så kommer man se vilken annan placering än avbetalning på lånet som en dålig investering. Till exempel uppmuntrar man alltså aktörer att inte hålla sig med likvida medel som är en viktig buffert om man någon gång har sinande intäkter eller ökade räntekostnader. Inte omöjligt skapar det även en marknad för att man ska ta "svarta lån". Utan dagens någorlunda symmetri finns det pengar att tjäna på att låna ut till någon där man inte behöver skatta för räntan man debiterade. Med symmetri är detta värdelöst då alla låntagare förväntar sig avdrag. Sänk alltså gärna ränteavdraget men sänk då samtidigt kapitalskatten för att bevara symmetrin. Att staten skulle gå in och styra våra beslut ytterligare när det snarare är regleringar som har fört oss hit tycker jag är en dålig ide.

  SvaraRadera
 5. jag säger bara arbetslinje, fuck-off kapital och bostadskarriär.

  Politiska begrepp som visar på hur värdelös alliansen var.

  /henrico

  SvaraRadera
 6. klockrent och enkelt förklarat om hur bostadsmarknaden staten och bankerna hänger ihop.

  SvaraRadera
 7. Men vad är det vi sitter och gafflar om. Ca 10% av Sveriges befolkning är det som bor i Stockholm. Lägger vi till GBT och Malmö så är vi uppe i 20%. Det är dessa som kommer att beröras och inte ens alla då utan låt säga för att räkan högt, 15%.

  Jag skiter högaktningsfullt i dem och är heligt förbannad att politiken har retorik samt snart åtgärder som endast har med dessa att göra.

  Låt dem sopa upp sin egen skit. Vi har annat att bry oss om. Mao bubblan kommer inte drabba någon övrig ifall den brister om vi bara låter dem sköta sitt själva.

  SvaraRadera
 8. Sverige torde vara unikt i att låntagare inte behöver amortera på sina bostadslån. När man kan räkna med att egentligen aldrig återbetala sitt lån och att man får skatteavdrag på räntor samtidigt som banken i beviljar mycket stora krediter i förhållande till den sökandes inkomster så skjuter bostadspriserna i höjden. Ingen raketforskning, precis.

  //Rick

  SvaraRadera
 9. Hmm: Har du kollat vad en bostad i en medelstor svensk stad kostar på sistone? Betydligt fler än 15 % som drabbas. :)

  SvaraRadera
 10. Fnord: Nej det kommer det mest troligt inte att göra, dvs drabba medelstora städer. Det kommer endast hända om vi försöker justera politiken efter dem som förköpt sig i storstäderna. Låter vi dem vara till sitt eget öde så kommer inte priserna i övrig Sverige drabbas nämnvärt. Vi har fortfarande bostadsbrist i Sverige och kommer att ha bra länge till.

  SvaraRadera
 11. Jag håller med dig delvis, med vissa reservationer.

  Räntan skulle kunna höjas på denna bostadsprisnivå, utan att döda konsumtionen. Räntan slå höjas när lönerna stiger (och då även inflationen). Dock lär löneökningar även leda till högre bopriser med tanke på den stora bostadsbristen.

  Problemet för Sverige är att löneökningar knappast är troligt då det ständigt ökande beståndet av lågutbildad arbetskraft kommer verka i motsatt riktning.

  Punkt nummer två är att om vi tittar på real ränta är den inte låg. Och då faller vi tillbaka på vad som ska driva inflationen och således även räntan, när lönerna knappast lär stiga.

  För egentligen styr inflationen räntan och inte tvärt om. Tron om att investeringar ökar när räntan minskar är lögn (se Bank for International Settlements rapport på ämnet). Allt faller tillbaka på framtidsutsikter och när de är mörka finns det ingen anledning att investera = man avvaktar = ingen inflation = låg nominell ränta. Detta är det nya normala ett bra tag framöver, bara att gilla läget.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.