2015-11-10

Signalerar Elisabeth Svantesson vuxenvärldens återkomst i politiken?

Gårdagens moderata presskonferens om asylpolitiken bjöd på klarspråk av ett slag som de senaste åren blivit extremt sällsynt i den allt mer infantiliserade svenska politiken. Inte nog med att förslagen i sig var långtgående och visade prov på faktisk krisinsikt. När Elisabeth Svantesson fick svåra frågor om de kontroversiella förslagen besvarade hon dessutom dessa ärligt och rakryggat, utan att för en sekund försöka slingra sig.

Svantesson förtjänar därför respekt. Detsamma kan emellertid inte sägas om Stefan Löfven, i synnerhet inte efter att han idag kommenterade Moderaternas utspel. Han kallade förslaget för "ogenomtänkt" och hävdade att "det enda sättet" att få till en förändring var att fortsätta driva den totalt meningslösa linjen om omfördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsländer.

De moderata förslagen var, förklarade den regeringsoduglige Löfven, "oreflekterade" och skulle bara leda till att situationen blev "etter värre". Den egna linjen däremot, förklarade till synes helt utan ironi mannen vars karriär som statsminister varit en enda lång serie av misslyckanden, fiaskon och katastrofer, innebar "ordning och reda".

Vad som gör Löfvens utspel ännu mer patetiskt är att Migrationsverket nu, efter att antalet asylsökande börjat uppgå till över 10 000 personer i veckan har tappat räkningen, samtidigt som trycket på Sverige väntas öka ännu mer. I detta läge väljer Löfven att avfärda det alla vet att han måste göra, och i stället sätta sitt hopp till vad alla vet inte fungerar.

Parallellt med detta hörs påståenden om att Moderaternas förslag skulle bryta mot internationella konventioner™. Intressant nog hävdar en ledande folkrättsexpert att så inte är fallet. Även om kritiken vore riktig rent tekniskt, vore dock dylika invändningar i all praktisk bemärkelse totalt irrelevanta. Poängen med "internationella konventioner" är nämligen att de är just internationella.

Merparten av (sannolikt alla) EU:s medlemsländer bryter emellertid idag slentrianmässigt mot nämnda "internationella" konventioner. Flera länder bryter mot asylrätten och så gott som alla länder som berörs av migrantvågen bryter mot antingen Schengenfördraget eller Dublinförordningen. I detta läge går det inte att åberopa "internationella" konventioner som argument för att Sverige, som i princip enda land, ensidigt skall göra en jätteinsats för att underlätta för andra länder att ge blanka fan i samma internationella konventioner.

Därtill bryter också Sverige flagrant mot dessa konventioner (till exempel när vi agerar transitland för migranter som vill söka asyl i Finland), utan att detta väcker svenska vänner av internationella konventioners vrede. Ännu mer skruvade blir de ständigt återkommande argumenten om "internationella konventioner" av det faktum att vad som resulterat i att Sverige utmärker sig i sammanhanget, inte är i närheten av att regleras av sådana.

Internationella konventioner säger ingenting om "synnerligen ömmande omständigheter", de säger ingenting om undantag från självförsörjningskravet och de säger ingenting om permanenta uppehållstillstånd. De säger heller ingenting om att ge icke-medborgare full tillgång till välfärdssystemen, de säger ingenting om samhällsservice för illegala invandrare och de säger ingenting om förbud mot ålderstester av påstått minderåriga. Allt detta är våra helt egna uppfinningar.

Detta har emellertid inte hindrat svenska politiker från att år efter år påstå sig vara bundna av internationella konventioner™, och därmed maktlösa att göra någonting åt situationen. Vad mer är, inom den svenska journalistkåren har man så gott som aldrig ifrågasatt nämnda politiker när de på detta sätt ljugit väljarna rakt upp i ansiktet.

Sannolikheten för att Moderaternas förslag relativt snart blir verklighet är gissningsvis högre än de flesta tror. Att Moderaterna själva på rekordtid gått från att i närmast religiösa ordalag tala om "öppenhet", till att förespråka vad som i praktiken är ett totalt asylstopp, säger en del om vilka krafter som nu är i rörelse. Löfven blir därtill alltmer trängd av kraven från sina partikamrater i den kommunala verkligheten.

Frågan är inte om Moderaternas förslag blir verklighet, utan när. Ju längre Löfven väntar, desto dyrare kommer emellertid hans handfallenhet och totala brist på regeringsduglighet kosta Sverige.

Uppdatering: Tysklands regering lät idag meddela att man planerar att genomföra nästan precis vad Moderaterna föreslog igår. Det redan fullständigt ohållbara asyltrycket på Sverige riskerar därför att mångdubblas. Hur regeringen reagerar på detta kommer bli väldigt spännande att se.

Läs även:
Motpol, Konsensuseliten, Den sjätte mannen
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Exp1, Exp2, Exp3