2015-12-06

Från RT och Sputnik till DN och Aftonbladet

Det rekordstora asylmottagandet är oproblematiskt och den svenska ekonomin går som tåget. Ungefär så lyder budskapet, när Peter Wolodarski på ledarplats i DN summerar sin syn på tillståndet i Sverige. Som brukligt är i dessa sammanhang hade DN knappt hunnit publicera denna text innan den outtröttlige nationalekonomen Tino Sanandaji hade pulvriserat Wolodarskis grötmyndiga tes fullständigt.

Problemet i sammanhanget är att det högst tvivelaktiga budskap DN pumpar ut lär nå fram till betydligt fler än vad Sanandajis sågning av detsamma kommer att göra. Därmed planteras ännu en halvsanning i det allmänna medvetandet. Sanandajis nationalekonomiskt betydligt mer relevanta analys kommer förvisso också att spridas, men inte alls lika effektivt som Wolodarskis.

Likheterna mellan detta och det propagandakrig som Ryssland bedriver är slående. I båda fallen handlar det om att dränka samhällsdebatten med tillräckligt många skönmålningar, vrångbilder och direkta lögner för att sanningen skall drunkna i bruset. I båda fallen finns sanningen tillgänglig för alla som aktivt letar efter den. I båda fallen är emellertid halvsanningarna och lögnerna så många och utbredda, att skrämmande många endast kommer i kontakt med dessa.

Därför diskuteras fortfarande runt svenska fikabord gång på gång lögnerna om hur Carema vägde blöjor för att spara pengar, som om de vore sanningar. Därför är idag Henrik Arnstads demagogiska vrångbild av fascismen så utbredd att Sveriges statsminister kommer undan med att hänvisa till den.

Därför kan den debattör som i Sverige år 2015 felaktigt påstår att invandringen är en vinstaffär räkna med mängder av ryggdunkningar, samtidigt som den som hänvisar till vad forskningen har att säga får finna sig i att bli rasistanklagad. Därför hänvisas i de infekterade diskussioner om invandringen som med jämna mellanrum får bekanta att bryta med varandra, inte sällan till skrönan om att Sandvikens kommun skulle ha tjänat en halv miljard kronor på invandringen.

Detta är en väldigt kuslig utveckling. Att en del människor väljer att förkasta sanningen när denna inte överensstämmer med den egna världsbilden är förvisso inget nytt. Vad som däremot är nytt är den legitimitet denna ståndpunkt har fått bland journalister, opinionsbildare och akademiker. I stället för att stå upp för upplysningsidealen är dessa grupper idag de pådrivande krafterna när sanningen förvanskas.

Ännu mer kuslig blir dock utvecklingen av att man inte nöjer sig med detta. När debattörer som Sanandaji trots allt får spridning försöker man dessutom, precis som i Ryssland, att misstänkliggöra dessa. Man ifrågasätter deras kompetens, trots att denna är oomtvistad. Man spelar gång på gång ut av guilt by association-kortet, man publicerar groteskt förvanskade versioner av deras uttalanden, och så vidare. Likheten med vad som pågår i Ryssland blir därmed total.
DN1, Exp1, Ab1, SVT1

7 kommentarer:

 1. Det jag inte förstår är varför ägarna till DN inte byter ut Wolodarski. Han har passerat bäst före datum. Eller är de så cyniska att de räknar med att han är den som genererar flest läsare?

  SvaraRadera
 2. Som sagt. Alla kommentarer från Putinjugend hamnar direkt i papperskorgen.

  SvaraRadera
 3. Bra sammanfattning av den kusliga mediesituationen i Sverige.
  Tilläggas kan väl att jag uppfattar det som att det är den ryska/nordkoreanska politiska klassen som styr medierna i dessa länder mot åsiktsförtryck och tankevurpor. Men i Sverige? Här styr väl journalisterna själva rakt mot diktaturen, samtidigt som man föser politikerna framför sig?
  /Karin

  SvaraRadera
 4. DN och Wolodarski driver en agenda om EU som de tror på, för två år sedan ägnade Wolodariski var annan ledare till att klandra Tyskland och Merkel för att de inte ville införa Euro-bonds, och pantsätta alla skattebetalare kollektivt, utan motkrav på harmonisering av villkor.

  Tyskland, Holland, Finland som sägs gå med + skulle alltså borga för resten, samtidigt som inbördes länder har helt olika arbets- och socialpolitik.

  DNs ägare tillika Fp (och faktiskt mp) tillhör de som fortfarande tror på ett federativt EU, (och om detta ska man inte raljera), det kan säkert finns goda grunder. Vad som är vajsing är strategin, vad händer om om EU spricker?

  Nu sätter man alla klutar på några kort, att genom ohemad folkvanding l,ösa upp nationalstaten och tvinga bort folksuväniteten bakvägen med hjälp av Amsterdamföredraget (som inte fungerar) Sedan ett år blev Merkel plötslig upphöjd som gudinna. EU fungerar inte, eftersom man måste bestämma sig för var folkvilja ska ligga, man kan inte både styra från Bryssel och från Stockholm. Europas folk vill ha EU, men inte överstatlig federation. Federation kan införas som PULL (folkomröstning) vilket man misslyckats med, eller som push, vilket man gör med skuldkriser/EU-bankunion, energiunion och så detta med den så kallade flyktingunionen, men så visade det sig att det inte var en union, utan mer en samarbetsgemenskap, precis som EU ska vara.

  DN hakede ju på den där bilden med den lille drunknade Ariel, som en utsvulten varg, och nu verkar DN tro att eftersom Sverige använder allt mer av våra skattemedel för att ta hand om migration (privata upphandlingar) så är detta ett tecken på produktiv bnp/capita. Det är det bara om "investeringen" ger roi, och gör den inte det, vilket den inte gör, så är det ganska uppenbart att den fria rörligheten syftar till att skapa en verklig federation med egen skatteunion.

  Det kan DN glömma, nu när vi har Östeuropa med i båten :-) Det är mer imponerande att DN inte driver EU frågor med andra medel, än just flyktingar.

  Det är i själva verket inte alls omöjligt att inta en ståndpunkt att det är just pga DN, mp och Fp, som hela bygget rasar, vilket allt grandiost plägar göra. Så man får väl inte en fortsatt cynisk avmätt inställning och säga "hatten av för DN" de fixade i vart fall 20 % röster åt SD och skapade ett helt nytt genomsegregerat Sverige med irreversibelt utanförskap. DNs mål är övertydliga, och både försvarliga och förklarliga, men medlen och metoderna, är sas minst sagt kontraproduktiva, vi som tror på eu utan överstatlighet, dvs att bevara besluten över beskattning och lagstiftning i våra nuvarande demokratier, kan inte annat än tacka. DN är så övertydligt desperata att man undrar om något med EU inte är som det ska :-) S.W

  SvaraRadera
 5. Riga: Eller så säger han precis det ägarna vill att han ska säga. Kanske är det en medveten plan?

  SvaraRadera
 6. Intressant spaning igen.

  Det är sant att Wolodarski via DN har en betydligt kraftfullare plattform att argumentera från än Tino Sanandaji. Men här har facebook blivit en viktig kanal. Thomas Gür har via facebook lyckats bygga en solid bas för sin opinionsbildning. Intressant att notera är att Peter Wolodarskis uppdateringar på fb kanske ger 100 likes om det är ett s k angeläget ämne. Vanligare är att han lajkas 40-50 ggr. Ingen egentlig diskussion äger rum utan det är mest rara fp/liberalerna-tanter som blygt och pliktskyldigast tackar för uppdateringen.

  Annat är det när Tino S uppdaterar. 1500-3000 likes ingen ovanlighet. Dessutom förekommer ofta tämligen intressanta diskussioner - inte ovanligt att andra forskare eller kunniga individer ger synpunkter. Eller också får han rejält mothugg - som bemöts med hårda fakta ( Visst, även Tino S har sina "fans" som hyllar honom ) Intressant är också att Tinos blogg börjar läsas i allt större omfattning. Och det ÄR märkligt att debattörer som vet bättre så gärna diskrediterar honom och sprider rent skitsnack i brist på argument. Sanandaji - en nationalekonom med en meritlista som de flesta bara kan drömma om. Som intervjuas och citeras i utländsk media i en omfattning som ingen av hans belackare någonsin kommer att komma i närheten av.

  Sen är det sorgligt att han närmast ensam fått bära ett nästintill orimligt lass i renhållningsarbetet efter skitsnackande och ljugande opinionsbildare. Dock, såväl Henrekson som Lundgren har "hjälpt till" på senare tid. Assar Lindbeck har också dragit sitt strå till stacken.

  Libertarianer som Segerfeldt och politiker som Annie Lööf tycker att nästan alla medel är tillåtna för att riva den s k välfärdsstaten. Oavsett konsekvenser, inget offer tycks för stort. Tror dock inte att Wolodarski räknar sig hit. Han vill öppna gränserna för alla OCH förädla välfärdsbygget då vinsterna av migrationen till sist kommer att uppenbara sig.

  SvaraRadera
 7. Bra analys.

  Samizdat är numera elektroniskt och lättare att sprida. Alltid något.

  Ja, vad vilja Bonniers? Kanske är det vinstmaximering att sälja enbart i surdegsträsket?

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.