2016-03-06

"En lön man kan leva på"

Bland alla motsägelser, icke-svar och approprierade sverigedemokratiska utläggningar om vikten av "se till att Sverige finns kvar" som Carin Jämtin levererade då hon igår medverkade i Ekots lördagsintervju, hann hon även med att upprepa ett socialdemokratiskt mantra.

Låglönejobb är varken svaret på den skyhöga arbetslösheten bland lågutbildade eller Sveriges eviga oförmåga att integrera utomeuropeiska invandrare, förklarade Jämtin. I stället behövs, förklarade hon, fler jobb med en "en lön man kan leva på". Som för att understryka detta lite extra påpekade Jämtin högtidligt att "våran fiende är ojämlikheten i Sverige".

Detta är ett fullständigt befängt påstående, även om man delar den socialistiska uppfattningen att utbildning, flit och övertid inte bör löna sig. Alternativet till ett låglönejobb är nämligen inte ett jobb med vad socialdemokraterna kallar för "avtalsenlig lön". Alternativet till låglönejobb är bidragsberoende, det vill säga ännu mindre pengar att röra sig med.

Även om man bortser från de passiviserande, förnedrande och destruktiva konsekvenserna av detta, och även om man bortser från de skyhöga kostnaderna för skattebetalarna, leder således den socialdemokratiska linjen inte till minskade klyftor i samhället. Den socialdemokratiska linjen leder förvisso till att klyftorna bland förvärvsarbetande blir mindre, men detta endast för att stora grupper utestängs från arbetsmarknaden.

Vad som därtill gör talet om "en lön man kan leva på" meningslöst är att de lönenivåer som avses vida överstiger kostnaden för livets nödtorft. På de flesta platser i Sverige räcker 10 000 kr/månad (vilket motsvarar en bruttolön på ungefär 12 000 kr/månad) till att täcka en ensamståendes utgifter för hyra, livsmedel, Internetabonnemang och telefon samt en viss konsumtion utöver detta. För sambor sjunker dessutom i praktiken boendekostnaden per person och vid tillökning tillkommer barnbidrag.

De lägstalöner på omkring 15 000 kr (cirka 12 000 kr efter skatt) i månaden som diskuterats är med andra ord med god marginal löner "man kan leva på". En sådan lön skulle förvisso innebära en lägre materiell standard än vad många av oss är vana vid, men den vore ett lyft för alla som idag är hänvisade till socialbidrag. Vad mer är, för den som väl etablerat sig på arbetsmarknaden finns goda möjligheter att höja sin lön med tiden.

Därmed faller också Socialdemokraternas alla högtidliga ord om solidaritet och jämlikhet platt till marken. De är inte intresserade av att värna de minst bemedlade i samhället, de är intresserade av att vinna LO-medlemmarnas röster. Dessvärre för Socialdemokraterna har många LO-medlemmar idag insett att de tillhör bidragspolitikens förlorare, varför Socialdemokraternas status som största parti i gruppen idag är allt annat än given.

Den så kallade svenska (det vill säga socialdemokratiska) modell som ett desperat socialdemokratiskt nu går all in för att försvara är dödsdömd. Den är en dinosaurie från det förflutna, oförmögen att erbjuda fungerande lösningar i en globaliserad värld. Den skapar inte bara såväl utanförskap som segregation, dess löften om bidrag utan motprestation är dessutom anledningen till att så oproportionerligt många människor över huvud taget reser genom hela Europa för att söka asyl just i Sverige.

Den så kallade svenska modellens stora förlorare är förvärvsarbetande svenskar från medel- och arbetarklassen. Att så många svenskar ur medel- och arbetarklassen ändå håller fast vid den visar bara hur effektiv Socialdemokraternas vilseledande marknadsföring har varit. Det är hög tid att släppa greppet.
Ab1

9 kommentarer:

 1. Visst, men innebär det inte att de som idag har de enkla arbetena som värderas till 15-17 tusen idag kommer få sina löner sänkta till 12?
  Rimligt eller inte så tror jag inte det kommer bidra till förståelsen för en generös invandringspolitik.
  Men jag tror det faller på att det finns en begränsad efterfrågan på folk med i bästa fall grundskoleutbildning och begränsad kännedom om svenska språket och svensk kultur.
  De få sådana arbeten som finns går redan idag till den ökande skaran papperslösa som arbetar för väsentligt lägre lön.

  SvaraRadera
 2. Någon som vet varför subventioner upp till 85% av lönen (eller vad de nu heter på byråkratsvenska) fungerar så dåligt? Missbrukas de av arbetsgivarna eller är produktiviteten hos de som anställs så låg att man inte ens vill betala löner på 15% av den egentliga kostnaden? För om så är fallet så måste lönerna ner mer än till 12-15 000 per månad.

  Och sänks lägstalönerna måste även bidragen följa med ner. Etableringsersättningen är ca 6500 kr, 1500 per barn och bostadstillägget max ca 3500. Har man två barn så är man ju hellre hemma än går att jobbar för 12 000 efter skatt.

  Och om tillräckligt många i ett samhälle börjar att konkurrera med låga löner så kommer skattekraften att minska dramatiskt. Det är därför som det svenska samhället investerar 12-16 års skolgång hos många i befolkningen.

  Att ta hit folk i hundratusental med låg utbildning leder till urholkad välfärd hur man än vrider och vänder på det. Men låga löner är självklart bättre än bidrag och utanförskap.

  Någon som vet något om ev samband mellan låga löner och hög kriminalitet?

  SvaraRadera
 3. Framför den filippinska modellen de med mindre utbildning får 5 månaders arbete med minimilön,sedan blir det till att söka nytt arbete.Där erbjuds arbete som lagerbiträde,packare av kunders snabbköpskasse.Kontrollant av kassen vid avfärd från affären.Nya tider i Sverige,men vill arbetsgivarna?

  SvaraRadera
 4. Ungdomsarbetslösheten kommer att lösas genom att årskullarna födda i slutet av 1990-talet var små.

  http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspyramid/

  SvaraRadera
 5. Visst kan man leva på en riktigt låg lön. Ett problem är väl dock att lägstalönen bör ligga en bra bit ovanför de bidrag man får för att inte jobba - varför annars släpa sig iväg till ett trist jobb varje morgon?

  Vägarna framåt?

  Vi kan slopa bidragen för nyanlända, lite så som britterna tänker göra. Därmed ges starka incitament till arbete. Eller kriminalitet. I Sverige misstänker jag att den senare vägen blir den lättaste, om inte arbetsmarknaden mjukas upp. Vilket LO lär sätta stopp för.

  Vi kan sänka bidragen rejält för alla. Gissar att SD lär gnugga händerna över att återigen få bli den fattige svenskens försvarare.

  SvaraRadera
 6. Vad Sverige är världsmästare på är att beskatta låga inkomster. En svensk låg inkomst tagare har högre skattetryck än en genomsnittlig miljardär både i Sverige och utomlands. Det enda rättvisa skatten är enligt min mening en så kallad flat skatt alla betalar en procentsats till skatt. Varför det fungerar är att alla skatte frälse försvinner. Alla betalar lika mycket oavsett om du är miljonär eller om du är låginkomsttagare. Det blir inte lönsamt att använda svart arbetskraft mm

  SvaraRadera
 7. Nationalekonomer brukar ju tala om "reservationslön", den nivå vid vilken den anställde får ut samma som han/hon (inkl familj) skulle fått som ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vad jag förstår är 12.000 kr/månad (eller ens 15.000) inte tillräckligt som reservationslön - man talade ju förr om fattigdomsfällor och inlåsningseffekter vid dessa lönenivåer. Men var ligger egentligen "reservationslönen"?

  Och är det kanske rimligt med att sänka skatten (och/eller de arbetsgivaravgifter som inte är sjukförsäkring, pensionsavsättning osv) specifikt för låginkomsttagare? Var hamnar reservationslönen om man tar bort all skatt på löneinkomster under en viss nivå (utan att samtidigt marginaleffekterna blir orimliga)? Har någon (t ex en privatekonom hos en bank) räknat på detta?

  SvaraRadera
 8. Riga: Det är ingen universallösning nej, men åtminstone ett steg i rätt riktning. Det kommer säkert påverka löneläget nedåt i befintliga branscher för lågutbildad arbetskraft där det inte råder kompetensbrist, men jag kan inte heller se något fel med detta. Att utbilda sig (eller rättare sagt, att skaffa sig en utbildning arbetsmarknaden efterfrågar) skall löna sig.

  SvaraRadera
 9. Somebody is wrong on the internet: Finns väl många anledningar. Om jag inte minns fel är erbjudandet tidsbegränsat, varför det i så fall bara lönar sig så länge subventionen finns kvar och det därmed blir svårt med kontinuitet. En annan anledning är säkert tungrodd byråkrati. En tredje är att bidragen är höga och lätta att få, varför många helt enkelt hellre fortsätter leva på dem i stället.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.