2016-03-08

Med kyrkan som politisk plattform

Timbro släppte idag en rapport i vilken Svenska kyrkans vänstervridning granskas. Den utgör bitvis väldigt intressant läsning, i synnerhet i de delar som redogör för hur aktivister med sin bakgrund i Kristna studentrörelsen i Sverige (en organisation med det uttalade syfte att förena politik och kristendom) har fått en dominerande ställning i Svenska kyrkans ledning.

Att Svenska kyrkan står långt till vänster är dock ingen nyhet. Som statskyrka kom Svenska kyrkan med tiden alltmer att ställas i det socialdemokratiska partiets tjänst, och sedan skilsmässan från staten har organisationen varit föremål för såväl ohämmad som ogenerad socialistisk entrism. Idag får man inte sällan intrycket av att Svenska kyrkan i första hand är en politisk organisation på vänsterkanten, och först i andra hand en religiös sådan.

Det finns en utbredd uppfattning att detta bottnar i att de vänsterkrafter som ligger bakom Svenska kyrkans metamorfos har omtolkat nya testamentets kärleksbudskap som en vänsterpolitisk ideologi med andliga övertoner. Skrapar man lite på ytan visar sig sanningen dock vara betydligt mer komplicerad än så.

Av en intervju med Antje Jackelén från tiden före hon blev ärkebiskop framgår väldigt tydligt att hon faktiskt är religiös. För henne är religionen inte en ideologi eller livsfilosofi. Tvärtom, hon tror på de övernaturliga aspekterna, hon provoceras av de ateister som avfärdar religionen som vidskepelse och hon anklagar till och med dessa för att vara fundamentalister. Enligt henne är den som förnekar Guds existens utan att ha fördjupat sig i teologisk forskning en charlatan. Hon går till och med så långt som att antyda att det är svårt att kombinera ateism med en god moral.

Det finns med andra ord ingen anledning att tvivla på Jackeléns religiösa övertygelse är äkta. Hon tycks inte ha några som helst problem att acceptera religionens övernaturliga inslag, och hon drar sig inte för att använda överord mot den som kategoriskt avfärdar dessa. Vad Jackelén däremot inte ställer sig bakom är det nya testamentet, det vill säga just det som gör kristendomen till kristendomen.

När Jackelén strax före hon utsågs till ärkebiskop fick frågan om Jesus gav en sannare bild av Gud än Muhammed vägrade hon svara på frågan. Detta var inte något som togs ur sitt sammanhang. När hon ett halvår senare uttalade sig om den debatt som följde på hennes uttalande, avfärdade Svenska kyrkans högsta ledare diskussionen som "konstig" och frågan som "märklig".

För Antje Jackelén och de krafter som stödjer henne är kristendomen inte ett mål, den är ett praktiskt verktyg för att få genomslag för en socialistisk, värderelativistisk, Israelfientlig och ekumenisk agenda. Det står dem fritt att kampanja för allt detta, men att de gör det i kristendomens namn och med Svenska kyrkans som plattform är ett hån mot alla kristna.
DN1

4 kommentarer:

 1. Treenighetsläran säger att Gud är ett väsen. Hur kan man då ställa frågan om ”Jesus gav en sannare bild av Gud än Muhammed”?

  Muhammed var en profet och Jesus är Gud enligt treenighetsläran

  Skulle Muhammed i så fall ha gett en sannare bild av Jesus än vad Jesus själv kunde?

  Tänkte de inte på det?

  SvaraRadera
 2. I detta ärende håller jag till 100% med bloggaren. Själv gick jag ur det som idag kallas Svenska Kyrkan för ca 35 år sedan.Jag är rätt säker på att lokala kyrkomedlemmar har i många fall en betydligt
  sundare syn på kristendomen jämfört med ärkebiskopen. Hursomhelst, Svenska Kyrkan har idag etablerat sig som en ytterst politiskt korrekt maktfaktor. Därvidlag liknar de många andra NGO:s.
  Om, gud förbjude, jag vore troende skulle jag arbeta för en ny kyrka; nu kan jag bara konstatera att även denna domän övertagits av de "supergoda", världsfrånvända vänstermänniskorna.

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Sedan när har en religiös organisation, eller ett storföretag som Svenska Kyrkan, med tro att göra?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 4. Som borgerlig väljare och medlem i Svenska kyrkan tar jag avstånd från den linje som bedrivs av kyrkovänstern. Skall jag tvingas till att gå ur Svenska kyrkan pga. kyrkans vänsterengagemang? Det verkar inte bättre!
  Hur kunde detta ske?
  //Gunilla

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.