2016-04-13

Om Botkyrkapolitikernas demokratisyn

För ett par dagar sedan publicerades en bitvis väldigt märklig artikel i Aftonbladet. Föremål för reportaget är en skolklass i Botkyrka kommun där stora delar av undervisningen sköts på arabiska. Vad som gör artikeln anmärkningsvärd är emellertid inte detta, utan vad som närmast i förbigående omtalas några stycken in i texten.

I skolvalet 2010 röstade nämligen 25 procent av eleverna på vad artikelförfattaren benämner den "svenska" Falkbergsskolan i Tullinge på Sverigedemokraterna. Detta utfall fick bland annat kommunalrådet Ebba Östlin (S) att känna hur "det fanns en poäng i att jobba aktivt med värdegrundsfrågor".

Detta värdegrundarbete var en starkt bidragande orsak till den arabisktalande klassens tillkomst. Då dess elever varken bodde i skolans upptagningsområde eller tidigare hade gått på skolan, började kommunen helt sonika att bussa dem dit.

Det är här värt att notera att projektet mycket väl kan ha varit väldigt framgångsrikt ur integrationssynpunkt. Vad som gör det hela obehagligt är att beslutet bottnade i att man tyckte att eleverna hade röstat fel, och att deras partipolitiska val var oförenligt med god så kallad värdegrund.

Andelen elever som röstade på Sverigedemokraterna var förvisso påtagligt hög, men att elever i en kommun som Botkyrka väljer att rösta på Sverigedemokraterna beror knappast på att de saknar erfarenhet av utomeuropeiska kulturer. Ej heller är fenomenet med lokal överrepresentation ett fenomen begränsat till Falkbergsskolan.

På såväl Globala gymnasiet som Södra Latin i Stockholm fick till exempel Miljöpartiet och Feministiskt initiativ i skolvalet 2014 tillsammans över 60 procent av elevernas röster. På Globala gymnasiet nådde därtill inget parti utanför det rödgrönrosa blocket över fyraprocentsspärren, och av de rödgrönrosa partierna blev Socialdemokraterna det minsta.

Att dessa anses oproblematiskt, samtidigt som valresultatet på Falkbergsskolan föranledde vad som för tankarna till en bestraffningsåtgärd, säger väldigt mycket om värdegrundsvurmarnas demokratisyn. Det står givetvis varje människa fritt att känna genuin avsky inför såväl Sverigedemokraterna som Feministiskt initiativ, men när detta övergår till att medelst vad som i praktiken är myndighetsutövning försöka minska stödet för ett riksdagsparti är man ute på väldigt tunn is.

Det finns en tid och en plats för politiska diskussioner och övertalningsförsök, men att skolväsendet blivit en arena för detta är perverst. Så länge Sverigedemokraterna rent formellt är ett riksdagsparti bland andra, blir varje försök att med skolväsendet som verktyg minska deras stöd lika moraliskt förkastligt och odemokratisk som en hypotetisk sverigedemokratisk kommunfullmäktigemajoritets försök att på samma sätt öka stödet för partiet.

Om politikerna inte kan acceptera detta är deras enda val att arbeta för att förbjuda Sverigedemokraterna på juridisk väg. Så länge de väljer att inte göra detta måste dock skolväsendet i sin helhet förhålla sig fullständigt neutralt inför elevernas partipolitiska preferenser. Den modell Botkyrkapolitikerna valde är, givet motiven bakom detta val, fullständigt oförenlig med de demokratiska principer svenska politiker säger sig stå för. Att inte reaktionerna har blivit skarpare är direkt kusligt.


Botkyrkareportaget diskuterades även i dagens avsnitt av radio bubb.la.
(Gillar du vad bubb.la gör? Stöd dem gärna genom att bli premiummedlem.)

6 kommentarer:

 1. Om vi fick ett muslimskt parti i riksdagen 2018 med sharialagar på dagordningen, skulle det motarbetas lika hårt som SD och skulle dess representanter behandlas lika illa?

  Jag tror inte det.

  Därför tycker jag intensivt illa om de som föraktar Sverigedemokrater.

  SvaraRadera
 2. en väldigt sur tant14 april 2016 10:30

  Det brister lite överallt i skolan. I en skola där mina barnbarn gick förr hade SO ersatts med DN. Det är ganska mycket annat som är ersatt med åsikter men föräldrarna har låtit det ske. Inte så många som protesterar eller tar till fötterna.

  SvaraRadera
 3. Staffan ohlsson14 april 2016 10:43

  Rätt så! Men Sverige är sedan länge direkt kusligt vad gäller basal demokratisk praktik. Så här tunn är alltså den demokratiska fernissan. Bland alla andra hemskkheter, är nog just det, kusligast av allt!

  SvaraRadera
 4. Resultatet av bussningen är förvånande. Det vanliga är att SD-stödet ökar om det finns arabiska elever på en skola, vilket skedde i t ex Alvesta.

  SvaraRadera
 5. Men idén har framtiden för sig. Just till de skolor där eleverna framför allt röstar på Fi, Mp, V eller C ska givetvis araber och afrikaner bussas! Självklart! Har ingen föreslagit det? En win-win-situation på alla sätt och vis, ren frid och fröjd tack vare alla öppna famnar och hjärtan. Elevunderlaget ska väl avspegla röstresultatet - vad ska demokratiska val annars vara bra för? Internatboende för de långväga. Många är säkert villiga att bidra lite till bensin- och logikostnaderna för ett så behjärtansvärt initiativ.
  / Sixten Johansson

  SvaraRadera
 6. Hej.

  Jag jobbar inom skolan i Sverige, och den är allt annat än politiskt neutral. Från de bägge fackförbunden, via rektorer och lokalpolitiker i skolnämnder, till enskilda lärare omtalas SD som fienden. Inte rent ut, utan via fraser och formuleringar om att nationalistiska partier som inte vill ha fri rörlighet, fri invandring, öppna gränser, et cetera är rasister. Genom påståenden att nationalism, patriotism och fokusering på svensk kultur eller socialkonservatism är främlingsfientligt och högerextremt.

  När jag påstår att det inom lärarkåren diskuteras om lärare skall åsiktsregistreras, och om SD-sympatier, för att inte tala om medlemskap inte borde diskvalificera från behörighet (även om den är ett skämt) och medföra 'berufsverbot' är det inte överdrifter. Jag har hört kollegor anföra elevers föräldrars parti-politiska hemvist som ett problem.

  Det är bara att ägna en eftermiddag till att ögna igenom grundskolans läroböcker i SO och NO-ämnen för att den politiska programmeringen skall synas. Majoriteten lärare nuförtiden (min erfarenhet, så högst personligt) har åsikten att eleverna skall lära sig rätt åsikter enligt värdegrunden, inte fakta och sakkunskap enligt forskning och vetenskap.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.