2016-11-06

Att bemöta den moraliskt korrupta vänstern

Det påstås ofta grötmyndigt att drev likt det som i dagarna drabbat Grand Hôtel i Stockholm är exempel på konsumentmakt. Detta är i bästa fall en missuppfattning, och i värsta fall ett avsiktligt försök att missleda. Vad det hela i själva verket handlar om är att en liten men väldigt högljudd grupp radikaler (som i merparten av fallen dessutom aldrig anlitat hotellets tjänster) oförtrutet arbetar för att skrämma andra till lydnad.

Denna taktik har tjänat vänsterradikalerna och deras förment liberala progressiva själsfränder väl. Genom högljudda protester, och genom att göra anspråk på att företräda universella värden, har gap- och skrik-vänstern lyckats få sin vilja igenom på område efter område, trots att dessa förändringar saknat allmänhetens stöd. Man har, genom en kombination av indignerad skenhelighet och direkt antisocialt beteende, lyckats påtvinga andra sina egna värderingar.

Det svenska samhället i stort har inte förmått förhålla sig rationellt till detta. Många har låtit sig luras av det aggressiva men grandiost skenheliga tilltalet, och därför naivt utgått från att de moraliskt korrupta vänsterdemagogerna haft rätt. Andra har insett att aktivisterna faktiskt betett sig illa, men agerat som om man kunnat värja sig mot en hord plundrande barbarer genom att anmärka på deras ociviliserade bordsskick. Detta har, föga förvånande, inte fungerat.

Faktum är att den civiliserade delen av den svenska befolkningen faktiskt har något att lära av vänsterradikalerna, nämligen att intolerans är ett vinnande koncept. Det kan förefalla motbjudande att börja sänka sig till vänsteraktivisternas nivå, men givet våra skrupelfria motståndares totala brist på hämningar och grundläggande anständighet har vi inte längre något val.

Var precis lika omedgörliga gentemot gap och skrik-vänstern som de är mot er. Bojkotta deras arrangemang, medier och företag. Syna deras motbjudande hyckleri. Vägra spela efter deras spelregler. Respektera dem inte. Bryt kontakten med de människor i din närhet som aldrig försitter en chans att hävda att dina högeråsikter eller din medvetenhet om målkonflikter gör dig till en dålig människa.

Gör våld på deras heliga kor. Kokettera med hur mycket du älskar att göra allt det de vill förbjuda dig från att göra. Spotta dem i ansiktet varje gång de spottar dig i ansiktet. Påpeka om och om igen exakt hur motbjudande du faktiskt finner deras dubbla måttstockar, deras skenhelighet, deras paternalism, deras vägran att förhålla sig till grundläggande fakta och deras grandiosa anspråk på universalism.

Därtill är det värt att komma ihåg att den svenska högern i regel har bra mycket mer pengar till sitt förfogande än de bidragsmjölkare som utgör den svenska nyvänsterns fotsoldater. Principlösa företagare må tycka att det ligger i deras intresse att fjäska för postmarxister och andra moraliskt depraverade radikaler, men om den svenska högern bara skulle visa sig principfast nog att rösta med fötterna skulle nämnda företagare snabbt finna att det finns andra grupper det är betydligt mer kostsamt att göra sig till ovän med.

Sist men inte minst är det värt att komma ihåg att den svenska socialismens potentaters lyxliv inte bara bekostas med skattemedel, utan också genom företagande. Den som inte vill bekosta sina förtryckares jetsetliv bojkottar därför med fördel företag som Coop, Folksam, Swedbank, OKQ8, Aftonbladet med flera. Kort sagt, visa prov på lite grundläggande självaktning genom att sluta göra er till dessa genuint onda människors nyttiga idioter.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, Exp1, SvD1, SvD2, SvD3

8 kommentarer:

 1. Amen.

  Här var det raka puckar. Mycket bra inlägg.

  SvaraRadera
 2. De som skadas mest av våldsbejakande och hatfyllda vänsterpopulister är vänstern själv, dvs den seriösa arbetar- och solidaritetsrörelse som ändå kanske finns kvar. Våldsvänstern gräver sin egen och sina meningsfränders grav!

  SvaraRadera
 3. Absolut! Men den stora pengakranen är skattemedel. Många skattefinansierade tjänster och projektanslag har i praktiken funktionen att bekosta vänsteraktivister. Ett aktuellt exempel är vetenskapsrådets tilldelning till Gardell, Hubinette et al om "rasialisering" osv. De jobbar sällan ideellt, tvärtom vad man kanske skulle kunna tro. En senior aktivist med en fast månadslön som tickar in är också en otroligt stark förebild för den yngre generationen, varav en del kommer att anpassa studieinriktning och yrkesval efter detta.

  SvaraRadera
 4. En frihetlig konsumentguide vore väl en bra ide? Man kan tänka sig en hyfsat detaljerad databas där plumpar och stjärnor i protokollet är sökbara och kanske också aggregeras ihop till en poäng. Exempel: tillämpar könskvotering -5p, ger pengar till korrupt biståndsorganisation -3p, stod emot vänsterdrev om kvotering, + 10 p. All info specad så varje konsument kan vikta som den vill, till skillnad mot fördummande "rättvisemärkningar" etc.

  SvaraRadera
 5. OKQ8 är det enda som jag tar till när jag behöver tvätta bilen. Resten är redan utrensad!

  SvaraRadera
 6. Som man sår får man skörda.
  vet inte när det inträffar här, men snart lär 'svenskarna' tänka på sig sjäv som en identitet.
  Problemet med det är så klart att om majoritets sammhället tänker på sig sjäv som en identitet, så blir det ett helvete för minoriteterna - Allt jag kommer säga till dem, alt, vänstern, är 'Tough luck, I don't give a shit'.

  SvaraRadera
 7. En bra artikel som visar hur vänstern beter sig. Enda kritiken mot artikeln är rubriken som antyder att vänstern kan bemötas i dialog. Det är de inte mottagliga för. Vänstern saknar argument så deras taktik att försöka skrämma sina meningsmotståndare till tystnad med gap, skrik och tillmälen.

  SvaraRadera
 8. Dags att påminna om Alinsky?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals
  Särskilt nummer 4 och 5: Tvinga dem att följa sina egna regler, och Gör dem till åtlöje.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.